Tirsdagsanalysen - uge 23

Af Esben Eriksen

Det er ved at blive højsommer - forårstrækket er ebbet ud, og nu præges fugleoplevelserne af unge stære, der driver afsted i store flokke. Blishøneungers tikken og dovne Grågæs, der i selskab med gråænder i eklipse-dragt, der driver den af på en søbrink. Dog er de første vadefugle ved at stikke næbbet sydover. Men mellem alt det almindelige kan lynet slå ned. Det skete i uge 23.

197038651 10223279664234197 7228018911050702603 n

Gåsegrib blev på alle måder ugens store overraskelse . Før den dukkede op Langeland gæstede den Skagen Grundlovsdag, hvor dette billede er fra. Foto: Anders Brinkmann

Mandag

Mandagen blev indledt med 5 Skestorke, der fløj forbi Lilly Sørensen, Niels Bomholt og Bent Staugaard, der var på øtælling på Egholm. En art vi ser hyppigere og hyppigere - det bliver spændende at høre om Skestorkene vendte tilbage til sidste års yngleplads. Egholm gemte også på 5 Stenvendere til vores øtællere. I Tryggelev Nor bemærkede mange observatører, at er der fortsat er gang i Rørdrummernes aktivitet, den vil nok snart være fornedadgående, når ungerne kan klare sig selv - Per Rasmussen hørte en og så en denne dag.

Canadagæssene drysser fortsat igennem. Arnbjørn Jørgensen så 33 ved Hundstrup Å og ved Kerteminde så Niels Aage Madsen 32. I Arreskov Sø er Grågæssene ved at samle sig og Erik Ehmsen talte 753. 4 Atlingænder rastede i Tryggelev Nor, og blev set af Morten Müller, der samme sted så 5 Svaleklirer.

Per Rasmussen så en Sort Glente i Gulstavområdet, men blev overgået af Søren Bøgelund, der så 2 trækkende fugle. Søren noterede også en Lærkefalk i området. Jens Bækkelund noterede 14 Hulduer på Æbelø - her har arten åbenbart en pæn bestand. Det har Sanglærlen også på Monnet, hvor Poul V. Rasmussen talte 110 fugle. Bent Juhler så 2 Sydlige Blåhalse ved Bispeengen, det virker til, at vi har flere ynglepar i år på Fyn end normalt. Det forhold at fuglene fortsat ses lover godt. 

Gulbugen var ikke helt færdig med sit forårstræk, og undertegnede så på en aftentur 12 på Fyns Hoved og andre 8 lige sydfor. 2 Karmindompapper var endnu at se ved Gulstav, og blev set af flere. Lige så blev der set eller hørt Piroler. Søren Bøgelund noterede 3 i Gulstav Østerskov og Jan Sørensen 1 i Gulstav Vesterskov. Der blev set Piroler flere dage i ugens løb i Gulstavområdet. 1 Gulirsk sang på Asistenskirkegården i Svendborg Malice Ivskov.  Der har været flere Gulirisker end normalt i 2021. Denne for forårets 9 fugl og flere af observationerne er gjort andre steder end de traditionelle træksteder.

 IMG 6896 1

En af mange Skestorke i uge 23. Denne er fra Vejlen, hvor 2 rastede i lørdags. Foto: Asger Rasmussen

Tirsdag

Ole Goldschmidt fandt en Skestork i Botofte Skovmose og samme sted var der fortsat Drosselrørsanger. Ole havde taget kliktælleren med til Botofte og talte 113 Knarænder og 700 Gråænder. Søren Gjaldbæk var forbi Mellemstykket ved Firtalssstranden og fandt 2 Sorthovede Måger. 

Med meldingen om en sydtrækkende Gåsegrib fra Djursland var håbet om en Gåsegrib på Langeland senere på dagen lysegrønt. Jeg satte kaffe over - skænkede en dram op i et langstilket glas og skrev kækt på fb-gruppen Langelands Fugle, at man skulle kigge op. Nu var det bare at vente. Der gik ikke længe, så kom meldingen fra Fakkebjerg om en kredsende Gåsegrib set af Philip Bo Stobbe. Phillps billede afgjorde, at det var fuglen fra Skagen.Der var bare det problem, at Gåsegribben var fløjet med en gennemsnitsfart på 100 km/t fra Djursland til Langeland. Det kunne ellers være en oplevelse at se verdens hurtigste grib. Men med den fantomtid stod det også klart at gribben fra Djursland måtte være en anden. Den er siden dukket op på Samsø, hvor den har holdt ferie den sidste uges tid. Der er nu set 3 Gåsegribbe på Langeland 1 i efteråret 1986, 1 i sommeren 2017 og nu denne. Fuglen i 1986 blev først set ved Arreskov Sø. Hold øje med Samsøfuglen de kommende dage på diverse kanaler, den kunne meget vel komme til Fyn.

Lidt i skyggen af gribben noterede Søren Bøgelund sin bologbirdingart nr. 156 - en Hedehøg han. 

 NilgaaLK

Nilgåsen er kendt for sit indædte forsvar af ynglen. Her er det en Gravand der smides på porten på Siø. Det kan synes som spild af god energi at jage efter en Gravand.  Foto: Lars Kirk

Onsdag

Canadagåetræk prægede dagen med i alt 203 trækkende fugle fordelt på flokke spredt over hele Fyn. Den typiske flokstørrelse ligger åbenbart på 30-40 fugle. Flest så Henrik Mørup med 45 trækkende ved Håre Bjerge. 

Peder Rasmussen så Nilgåspparret på Siø med kun én unge, men senere på ugen så Morten Müller alle 3 unger. Med det forvarsværk Nilgæssene yder for deres unger, så er det heller ikke let at komme til for store måger. 

Ib Bager havde 6 Hulduer ved Brandsø og Søren G. Nielsen 3 ved Slipshavn. De synes at have en aktiv sangperiode for tiden. 

199149807 4112990705485306 4620129406483275071 n

Strandskadeunge ved Bøjden. Foto: Flemming Johansen

Torsdag

5 Skestorke havde slået sig kortvarigt ned på Strynø, hvor Stig Rubæk så dem efter tip fra Erik Schreiner, der havde opdaget dem fra havsiden, da han sejlede forbi. 1 Blisgås rastede ved Nordskov Enge set af Jens Peter Pedersen og vi bliver ved gæssene. 500 Grågås rastede ved Birkum talt af Per Rasmussen. 2 Indiske Gæs rastede ved Sollerup set af Niels Bomholt og 76 Canadagæs trak æst ved Gulstav - de blev set af Søren Bøgelund. 

Det var fortsat Atlingænder i Tryggelev Nor, hvor Ole Goldschmidt talte 5 fugle. Martin Søgaard Nielsen havde aflyst nattesøvnen og drog på natlyt. Sidst på natten eller først på morgenen alt efter temperament fik Martin udbytte af sine anstrengelser, da han fandt 2 Engsnarre, 1 Vagtel og 1 Græshoppesanger i området mellem Uggerslev og Nørre Højrup på Nordfyn.  

Der er fortsat 2 Blåhalse, der synger på Langeland ved Snarremosen beretter Jan Sørensen og ved Gulstav noterede Søren Bøgelund en syngende Lille Fluesnapper.

IMG 7091 2

Rovterne nær yngleplads i Det Sydfynske Øhav. Foto: Poul V. Rasmussen

Fredag

180 Toppede Lappedeykkere i Arrekov Sø talt af Erik Ehmsen. Det kan vist ikke ses andre steder på Fyn. Niels Andersen var på Illum Ø, og her rastede 7 Skestorke, hvilket blev ugens største flok.

3 Hulduer rastede på Lyø set af Niels Bomholt og 1 Sortspætte rastede i Kongebroskoven set af Michael Brunhøj Hansen. Endnu en Drosselrørsanger dukkede op - denne gang i Nørreballe Nor, hvor der også var Drosselrørsanger sidste år. Den blev hørt af Arne Clausen m.fl.

199320902 10223309626944746 6708573140279517252 n

De Sorthalsede Lappedykkere fik vind i håret i weekenden ved Gyldensteen. Foto: Susanne Strunk

Lørdag

Det blev en blæsende weekend - det smittede dog ikke rigtig af på antallet af havfugle. Asger Rasmussen fandt 2 Skestorke, der stod i Vejlen på Tåsinge  - tidligere på dagen havde Morten Müller set 2 stå på Siø som dog trak nord. Det kan være samme fugle, men som det framgår af analysen, så tosser der en del fugle rundt for tiden. Det skal bemærkes at der på Siø også rastede 65 Knarænder og 13 Skeænder. Fuglene kvitterer for en våd maj måned, der har fået vandet tilbage på engen på Siø. 

Ved Brændgård Sø rastede 2 Atingænder set af Gunnar Jørgensen.

197736582 10223266913556938 3370413181499278061 n

Familieidyl hos de Gråstrubede Lappedykkere. Foto: Susanne Strunk

Søndag

Søren Gjaldbæk kæmpede forgæves ved Fyns Hoved og fandt 1 rastende Sule. Der var ellers en del Skråper i omløb både i Kattegat og Nordsøen, men de blev åbenbart ikke trykket langt nok ned i de indre farvande. 

En Indisk Gås havde fundet vej til Gyldensteen og blev fundet af Anton Markvad - og ved Vitsø rastede 40 Canadagæs talt af Torben Johannesen. Anton kunne samme dag noterer 3 Atlingænder ved Firtalsstranden og ved Gyldensteen fandt Jens Bækkelund 2. 

En Blå Kærhøg han trak forbu Freddy Hansen ved Håstrup og ved Øste Hæsinge rastede en Lærkefalk set af Erik Ehmsen. Martin Søgård fandt en syngende Sydlig Blåhals ved Verninge og en Græshoppesanger ved Engene ved Nr. Broby.

Så mange var ordene i denne uges analyse. Vi takker for udlån af billeder og de mange indtastninger i DOF Basen. Der er varslet op mod 30 grader og vind fra SØ i uge 24. Det kunne meget vel kaste noget spændende af sig.