Tirsdagsanalysen - uge 24

Dette bliver første halvårs sidste analyse, ferien banker på. Fuglelivet domineres af ynglefuglene, som er travlt optaget af at få næste generation på vingerne. Der cirkulerer altid nogle grovhits rundt omkring på denne årstid, desværre indtil videre uden for vores område. En rastende Gåsegrib på Samsø har ud fra studie af fotos vist sig at være samme fugl, som besøgte Langeland i uge 23, vi kan håbe på, at den trænger til et gensyn med øen.

062021ske1jsa

Skestorke, Mågeøerne. Foto: Jacob Sterup.

Mandag

Skestorken har, som nævnt tidligere, været ret synlig dette forår - Jacob Sterup hostede op med årets indtil videre største flok - 9 fugle på Mågeøerne, mindst 3 gamle fugle. En af de gamle var ringmærket som unge (ikke flyvefærdig) ved Hæje Sande, Ringkøbing Fjord den 10. juni 2017. Også 4 Stenvendere og 60 Havterner. Andre måtte klare sig med lidt færre Skestorke: 3 Flægen ved Tybrind (Erik Busk) og 1 Helnæs Made (Tom Giersing) - dvs. 13 Skestorke i alt. Michael Brunhøj Hansen så en Sortspætte - den gamle han - i Hindsgavl Batteriplantage - vi ved ikke, om der har været ynglesucces derude.

062021sortmbh

Hindsgavl Batteriplantage er vores bedste bud på at se Sortspætte. Foto: Michael Brunhøj Hansen.

Arreskov Sø meldte sig som lokalitet for Sorthalset Lappedykker, Erik Ehmsen så 2, givetvis et par strejfere, der har opgivet at yngle. Efter næsten en måneds fravær sang en Rørdrum i Gulstav Mose fredag i uge 23, denne dag havde Steen Winkel to og også en Sort Glente. I Engsøen, Gyldensteen 11 af de sorthalsede, også 1520 Grågæs og 42 Canadagæs - Kurt Due Johansen talte. Hvidkilde Sø er et andet sted med mange Grågæs, Peder Rasmussen havde 1200. Peder var også i Sortemosen, her luftede Traneparret deres unge, der var også to gamle Havørne. Henrik Stenholt var en tur i Møllemose ved Årup, her sang en Vagtel fra en rapsmark ved højlys dag. Der er langt mellem Sølvhejrerne for tiden, men i Sybergland så Allan Palmgren en enkelt.

062021gulnrrebjd

De Gule Vipstjerter er begyndt at yngle i kornmarker, her ved Nørreballe Nor - vi er løbet tør for afgræssede enge. Foto: Jane Ditzel.

Tirsdag

De nordfynske Skestorke havde spredt sig lidt - der var 3 på Bispeengen (Laura Rytter Holm), 2 i Reservatet ved Gyldensteen og 3 på Mågeøerne, disse i selskab med en Sølvhejre (Jens Bækkelund), så der er en enkelt af mandagens fugle uden for radaren. Jacob Sterup fandt en Pungmejse i Nørreballe Nor - den er meget snakkesalig, men det kræver lidt tålmodighed at få den at se. Samme sted en Drosselrørsanger. Pungmejsen blev ret populær - den blev set/hørt af mange de følgende dage, hvor der dukkede en ekstra op. I Nørreballe Nor også en Rovterne, der dukker jævnligt en op for at fouragere inden den vender hjem med føde. Dagen bød også på en Lærkefalk ved Lindelse, set af Jan Sørensen og en Fiskeørn ved Søen, Valdemarsslot, set af Peder Rasmussen.

062021rovnrreballecld

Rovterne, Nørreballe Nor. Den er som det ses, forsynet med såvel en ring som en GPS-sender. Foto: Claus Dalskov.

Onsdag

Nørreballe Nor havde besøg af en ny Rovterne - den var forsynet med en GPS-sender på ryggen. Fuglen har svensk ring, svenskerne følger Rovternerne i Björns Skærgård nord for Stockholm tæt, så måske den er mærket der. Vi vender tilbage, når vi hører mere om den. I Gulstav var der igen Pirol, hørt af Søren Bøgelund. Evan Mehlsen så en flok på 5 Agerhøns ved Risinge Hoved, og man kan stadig se Tejst tæt på kysten ved Fyns Hoved - Per C. Pedersen så 7.

062021storkls

Hvid Stork over Ringe. Foto: Leif Sørensen.

Torsdag

Det blev en meget varm dag, op mod 30 grader og en frisk sydøstenvind, som svalede en anelse. Det lignede en dag, hvor man kunne være heldig med et stort vingefang på Sydlangeland - stork, en sjov ørn eller grib - det var så ikke tilfældet - egen erfaring, ud over svaler var himlen tom! Det blev Leif Sørensen, som så dagens eneste store vingefang ud over vores Havørne - der kom en Hvid Stork trækkende over Ringe. Ved Sandholt Gods havde Leif en Sølvhejre. I Tryggelev Nor rastede lidt vadefugle på returtræk - 2 Sortklirer og 6 Svaleklire (Ole Goldschmidt m.fl.) - samme sted 14 Skægmejser og en Rørdrum.

062021rrswi

Rørdrummerne er begyndt at vise sig i Gulstav Mose, hvor de ellers har været væk eller været meget diskrete i en periode. Den ene af de to på billedet gemmer sig godt. Foto: Steen Winkel.

Også Gulstav Mose havde lidt returtrækkende vadere - Hvid- og Svaleklire. Per Rasmussen havde igen syngende Rødtoppet Fuglekonge, kun en enkelt i Bjørnemosen ved Ravnholt, samme sted en Rødrygget Tornskade - vi skal igen opfordre til at hjælpe med at registrere de Rødryggede Tornskader, læs mere her. Der hænger stadig lidt Canadagæs, ved Billeshave trak 25 Canadagæs nordpå forbi Erik Busk.

062021guliriskcld

Gulirisk, som holdt til i Bjerreby, set fra fredag og ugen ud - årets tiende fugl (ca.). Foto: Claus Dalskov.

Fredag

Det har været et godt år for Gulirisk indtil videre, det fortsatte, da Jacob Sterup opdagede en syngende fugl ved Bjerreby, da han kørte forbi den for nedrullet vindue - det inviterede varmen (op mod 30 grader) til. Det var vores 10. fugl i år. Gulstavområdet tog revanche efter et par stille dage - der blev set Fiskeørn, Sort Glente, Rød Glente 5, Hvepsevåge 3, Skovsanger 3 og Lundsanger - Søren Bøgelund. Steen Winkel supplerede med Trane og Rødrygget Tornskade. I Tryggelev Nor kunne man igen høre Savisanger, det gjorde Ole Goldschmidt, som også havde et par trækkende Traner og en Rovterne. Der var Hvid Stork i Ryslinge - Therese Bonde Sørensen - mon ikke det var torsdagens fugl?

062021lillebrndegrdflj

Lille Præstekrave, et fast indslag ved Brændegård Sø. Foto: Flemming Johansen.

Lørdag

Endnu en varm dag. Lars Kirk havde held med Gulirisken i Bjerreby, andre var der forgæves. Vi fik en ny Pungmejse - Ole Goldschmidt havde en ved Fakkebjerg, hvor der også var to Rødryggede Tornskader med yngleadfærd (Søren G. Nielsen). Ole var igen i Tryggelev Nor, hvor en Sort Glente trak sydpå - 33 store og 3 små regnspover røg vestover. I Gulstav mindst 2 Piroler - flere observatører, og Karmindompap - den blev hørt det meste af ugen. Hvis man vil høre Husrødstjert er Faaborg stedet - Nina Bjørn hørte 5 fugle. Niels Bomholt var i Nakkebølle Inddæmning - her lå en Bjergand hun, som åbenbart har glemt at flyve nordpå.

062021havvejllk

Yngre Havørn, Vejlen, Tåsinge - det bliver spændende at høre, hvordan det er gået for vores ynglepar - det kan ikke vare længe før ungerne skal ud og prøve vingerne af. Foto: Lars Kirk.

Søndag

Vejret skiftede karakter med passage af regn-og tordenvejr, hvorefter temperaturen faldt - det kan sætte gang i drømmene om Gåsegribben, der ferierede ugen igennem på Samsø, måske skal sydover, den blev set søndag 17.30, så et fynsk gensyn kunne blive i uge 25. Vi måtte nøjes med mindre. Det blev til endnu en Fiskeørn, denne gang fra Ravnholt, set af Henrik Kalckar, måske vi får en oversomrende fugl? Gulstav havde igen Sort Glente og også 4 Traner (Henrik Mørup-Petersen). I Nørreballe Nor 3 Rovterner, set af Anders Odd Wulff Nielsen, som også havde et par Tinksmede i Tryggelev Nor. Sådan et par fætre kunne man også se i Vejlen, Tåsinge, det gjorde Martin Rheinheimer, som også havde hørte Gulirisken i Bjerreby.

Vi siger tak til alle, som har bidraget med fotos i år, og håber, at I også vil bidrage, når vi tager fat igen til august.