Tirsdagsanalysen - uge 32

Af Søren Gjaldbæk.

Sommeren er om ikke ovre, så dog med den bedste tid bag sig - til gengæld venter efterårstrækket, som mange fuglekiggere glæder sig til. Rovternerne og Sølvhejrerne er ved at stemple ind, vadefuglene ses både på træk og rastende. En Sort Stork rumsterede et par dage på Sydfyn. Ved Brændegård Sø kunne man ugen igennem se op til 9 Havørne.

081021sortsv

Sort Stork. Foto: Steen Vagner.

Mandag

Det blev en våd omgang, og de fleste observatører holdt sig hjemme. Der var stadig mange Havørne ved Brændegård Sø - Leif Sørensen havde 9 ungfugle.

081021havls

Fem af ni unge Havørne ved Brændegård Sø. Foto: Leif Sørensen.

August er vadefugletid - lige nu begynder ungfuglene at ankomme. Ved Østerø Sø kunne Merry Sunke Larsen blandt andet se 27 Klyder, 26 Store Præstekraver, 70 Almindelige og 2 Islandske Ryler og 2 Små Kobbersnepper. Bøjden Nor bød igen på to Skestorke. I Engsøen ved Gyldensten havde Jens Bækkelund 4 Havørne, 3 Sortterner - de trækker nu - 2 Dværgmåger og 3 Sølvhejrer. Kurt Due Johansen var også ved søen - 2950 Dige- og 790 Landsvaler er en pæn sjat. De hvide hejrer er ved at indfinde sig - der var også 2 i Vejlen, Tåsinge (Leif Sørensen), 2 Tryggelev Nor (Mogens Stoustrup Jensen) og 1 Brændegård Sø (Leif Sørensen Kristensen og Keller)!

081021trnobo

Tårnfalk, Dovns Klint - om et par uger starter rovfugletrækket for alvor. Foto: Ole Bo Olsen.

Tirsdag

Dagen var i perioder særdeles våd - personligt havde jeg fornøjelsen af at være spærret inde af slagregn en times tid i fugletårnet ved Ølundgård - det mest opsigtsvækkende derfra var en Sangsvane og 9 sæler i fjorden. I Slambassinet en ung Dværgryle.

081021sangsg

Ung Sangsvane, Ølundgård. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der var større succes i Tryggelev Nor, hvor efterårets anden Kærløber dukkede op (Torbjørn Eriksen og Claus Dalskov). Samme sted 10 Brushøns og en Rovterne. Ved Glamsbjerg trak en Hvid Stork syd (Erik Damm), og på marken syd for Brændegård Sø kunne man hen under aften se et par Traner (Leif Keller). Gad vide, hvordan det er gået med vores ynglefugle? Der er ikke mange meldinger om ungfugle.

081021krlbercld

Kærløber, Tryggelev Nor. Foto: Claus Dalskov.

Onsdag

Det er vadefugletid, og der er mange fine lokaliteter. Skal man se rigtigt mange, er Næråstranden ved Flyvesandet et godt sted at tjekke, når det er lavvande. Undertegnede kiggede vadefladen igennem - tallene for udvalgte arter ses i skemaet.

081021vadeskema

Rasttal for udvalgte arter, Næråstranden.

På stranden ved Flyvesandet rastede et par Stenvendere og en Småspove. I Engsøen, Gyldensteen så Anders Myrtue 6 Sortterner, kl. 11; jeg var der kl. 9, da var der ingen. De har det med at ”dumpe ned fra himlen”. Man kunne i øvrigt se Sortterner der ugen ud - søndag var jeg var heldig med 8.

081021stensg

Stenvendere, Flyvesandet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Ved Korsebølle Rev - ud for Tranekær - havde Claus Dalskov en gammel og en ung Rovterne, også Tryggelev Nor bød på to (Tonie Brabrand). Der har givetvis ynglet flere par på småøerne i det sydfynske. I Tryggelev Nor også 3 Skestorke, 4 Sølvhejrer og to Stenpikkere. Niels Bomholt havde en Sort Stork ved Silke Å, også set af Leif Kristensen, - sikkert samme fugl, som Bent Staugård så søndag den 8. august ved Brændegård Sø - hold øje med storkene! Ved Bjørnemosegård sang en Græshoppesanger for Pierre Bentzen - dem er der ikke mange meldinger af.

081021ssbsn

Sort Stork forfulgt af Havørn, søndag den 8. august, Brændegård Sø. I betragtning af hvor fåtallig den er på Fyn, er det vel sandsynligt, at det var samme fugl, som flere så onsdag. Foto: Bent Staugård.

Torsdag

Dagens fugl blev en Hærfugl, som holdt til i en have i Nyborg - haveejeren vil dog ikke have besøg. Fugle kan jo flyve, så se jer for på de kanter. Som det har været tilfældet de senere år dukker Sølvhejrerne op nu - denne dag 9 (Nis Rattenborg og Leif Kristensen). Der var også 9 Rovterner og de tre faste Skestorke. En Fiskeørn fouragerede også på stedet, måske samme fugl, som trak øst på Ristingehalvøen (Gregers Johannesen). Fra Keldsnor lidt vadefugletræk: Strandskade 65, Strandhjejle 86, Lille Kobbersneppe 24 og en Stenvender (Frank Jensen-Hammer). Samme sted trak 78 Fjordterner og 425 ubestemte Hav-/Fjordterner. Senere på dagen havde Erik Thomsen en Kærløber på stedet.

081021krumddd

Krumnæbbede Ryler, Bøjden Nor. Foto: David Damgaard Dysager.

Niels Bomholt (middagstid) og David Dysager (aften) var begge en tur i Bøjden Nor, hvor man kan se en del forskellige vadefugle - sjovt nok flest ved middagstid. Rasttallene ses til højre. De to Skestorke var stadig på pletten. Senere på dagen var Niels med Lilly Sørensen en tur i Fiskerup Skov, her fouragerede en gammel Lærkefalk og også en Rødrygget Tornskade med unge.

081021hvidar

Hvidklire, Vejlen, Tåsinge. Foto: Asger Rasmussen.

Fredag

Frank Jensen-Hammer havde flyttet obsposten fra Keldsnor til Dovns Klint - stadig lidt vadere på træk og også en gammel Sortterne og ditto Dværgmåge. I Keldsnor var der to Rovterner, tre i Klise Nor og 6 i Tryggelev Nor (Nis Rattenborg). I Nørreballe Nor måtte Henrik Mørup-Petersen klare sig med en Rovterne, til gengæld var der 6 unge Sortterner (også set lørdag) og 7 Sølvhejrer i Kinderballe Nor - muligvis de samme, som blev set i Tryggelev Nor. Efterårets første Vendehals dukkede op i Gulstav, set af Søren Bøgelund. Rovfugletrækket er så småt (meget småt) begyndt, Søren så to Hvepsevåger og en Rørhøg trække sydvest. På Ristingehalvøen havde Gregers Johannesen 100 rastende Mursejlere, mon ikke de er smuttet nu? I Engsøen ved Gyldensteen 5 Sortterner (Jens Bækkelund).

081021slvlk

Som det har været tilfældet de seneste år, indfinder Sølvhejrerne sig for alvor i løbet af august. Uge 32 gav 33 fugle fra 10 lokaliteter - vi kommer sikkert højere op! Denne er fra Vejlen, Tåsinge. Foto: Lars Kirk.

Lørdag

Der var sus i vestenvinden, det gav Frank Jensen-Hammer et par Almindelige Kjover ved Dovns Klint, hvor der også trak 190 Fjordterner. I Bøjden Nor holdt Fugleværnsfondens arbejdsgruppe Åbent Tårn arrangement, der var blandt andet 875 Hjejler, 46 Klyder, 2 Store Kobbersnepper og de faste to Skestorke. Bøsøre er på denne årstid et fint sted til Stenvender - Lars Kirk så 8. Firtalsstranden er lidt død vadefuglemæssigt for tiden, Annette Friis kunne i stedet glæde sig over 11 Sorthalsede Lappedykkere. Anders Myrtue var i Slambassinet, hvor han havde en trækkende flok på 37 Småspover, vores største flok i 2 år. 76 Mursejlere trak forbi Østerskov på Thurø og Arne Bruun.

081021stenlk

En af 8 Stenvendere - en gammel fugl - ved Bøsøre. Foto: Lars Kirk.

Søndag

Der var stadig gang i vinden. Ved Dovns Klint fouragerede en gammel Sule små tre kvarter, før den trak videre. Der trak tre Almindlige Kjover og 287 Fjordterner. Blandt vadefuglene kan vi nævne tre Stenvendere. I den modsatte ende af vores område var undertegnede på plads i håb om lidt havfugle - det kom der ikke, til gengæld trak en Skestork ind fra havet, jeg fulgte den flere kilometer ind mellem Endelave og Samsø. Et øjeblik efter kom en flok på 8 lavt over havet - de kom østfra, det er første gang jeg ser Skestork på træk deroppe.

081021skesg

Det er ikke svaner! Foto: Søren Gjaldbæk.

Ellers var der lidt vadefugletræk, blandt andet 124 Strandskader, en Stenvender og en Sandløber. Der kom også en ung Dværgmåge og en flok på 27 Canadagæs, som fortsatte sydpå. Erik Busk havde en flok på 30 ved Billeshave og Erhardt Ecklon fik med en flok på 10 ved Kogtved sin 61. art på efterårsboligbirding, samme sted en Fiskeørn. Michael Glentedal stod for ugens næsthøjeste notering af Rovterne med 8 i Tryggelev Nor. De flyver jo noget omkring, så det er svært at sige, hvor mange der er på Sydlangeland.

081021rovfls

Fire på stribe, Rød Glente, Ravn, Rød Glente og Havørn. Foto: Leif Sørensen.

Som man måske har gættet, starter vi en ny omgang af Tirsdagsanalysen - tak til fotografer for bidrag til denne, og send os endelig friske fotos fra uge 33.