Tirsdagsanalysen - uge 9

Uge 9 blev uforglemmelig på grund af det fine vejr og de høje temperaturer for årstiden. Varmerekorden fra 1990 for februar blev tangeret med 15,8 grader i Jylland. Sommerfugle kom frem, springfrøer lagde æg og Stæren sang igen sin sang om evighed. Men de store ankomster af Vipstjerter og Sangdrosler udeblev. Formentlig på grund af dårligt vejr syd for landet. I uge 9 kunne man deltage i både DOF Fyns onsdagstur til Firtalsstranden samt Fugleværnsfondens Forårfugletur til Gulstav Mose og Tryggelev Nor.

2019 Lars Kirkny

Stæren er tilbage. Foto: Lars Kirk ©

En fuglemæssigt lidt stille uge blev det, men de fugle der var kunne nydes i flot vejr.

Tirsdag den 26. februar dukkede to Nilgæs op i den genskabte Holms Mose på Nordlangeland, de blev fundet og foreviget af Jane Ditzel. Det bliver spændende at følge, hvad der dukker op her fremadrettet. Samme dag rastede 670 Blisgæs i mellem Svendborg og Stenstrup, og det er pæne tal for Sydfyn - set af Peder Rasmussen og Niels Andersen. Den 28. februar var der endnu flere, og 1.500 Blisgæs blev set af Peder Rasmussen ved Sortemosen nord for Svendborg. Så afgjort en lokalitet, der er et besøg værd. Samme dag rastede 500 Blisgæs i Botofte Skovmose set af Karen Kusk, og den 1. marts så Karen 800 Blisgæs samme sted. Bramgæs er der fortsat mange af, og Ole Goldschmidt talte 6.200 i Tryggelev Nor den 1. marts.

2019 02 26 Nilgas HolmsMose JaneDitzel

Nilgås 2 26. februar ved Holms Mose på Nordlangeland. Foto: Jane Ditzel ©

Onsdagsturen til Firtalsstranden kunne notere 4 overflyvende Pibesvaner den 27. februar, og Kurt Hansen fik fintalt Agerhønsene ved Skaboes huse den 26/2 og de 2 i uge 8 blev til 4 i uge 9. Den 1. marts så Michael Mosebo en sydtrækkende adult Sule på Helnæs. 

En Hvidklire har rastet hele vinteren i Lunkebugten og blev set igen den 26. februar og 1. marts af Lars Kirk. Ligeledes rastede en Hvidklire på Helnæs den 3. marts set af Kirsten Pederesen - også denne fugl har været på lokaliteten vinteren igennem. En Svaleklire blev set af Per Rasmussen den 2. marts i Birkum Grusgrave, og Jan Sørensen kunne konstatere at Spodsbjerg fortsat er god for 4 Sandløbere. 4 Kapiske Måger og "Vikingemågen" blev set af Jacob Sterup den 2. marts i Bagenkop Havn. Den 3. marts ankom de Sorthovede Måger. Kurt Hansen kunne notere 2 adulte fugle ved Nyborg.

image proxy 

Hvidklire ved Lunkebugten. Foto: Lars Kirk ©

Den 25 februar så Bent Carstensen en Dværgfalk ved Gamborg Fjord. Mens 1 Munk han blev indtastet fra Ørbæk 26/2 af Hans Rytter. Samme dag var der fortsat Bjergpiber i Spodsbjerg set af Lars Kirk

Trækkende Topmejse er ikke hverdagskost, og det blev da også kun ved forsøget, da Søren Gjaldbæk så en trækforsøgende på Horseklint den 2. marts. Sumpmejser er heller ikke meget for vand, og derfor er den også fraværende på Ærø. Den 27. februar fandt Niels Andersen en Sumpmejse ved Vitsø på Ærø. Niels tastede den ind i DOF Basen uden at vide, at det var et lokalt hit, han havde fundet. Der var ligefrem tale om en ny art for øen. Endeligt holder Lapværlingen stand på Thurø Rev og er set ugen ud.

Tak for lån af foto til alle fotograferne. Foto modtages med kyshånd til tirsdagsanalysen for uge 10.

/Tekst: Esben Eriksen