Tirsdagsanalysen - uge 33

Af Esben Eriksen

Uge 33 blev en blæsende en af slagsen. Fjordternerne trak fortsat heftigt på Langeland og Rovterne satte fynsk rekord. Rovfugletrækket kom i gang i weekenden, og folk med hang til Skestorke og Sorte Storke havde en god uge.

LandsLK

Sig nærmer tiden. Foto: Lars Kirk

Mandag

Bent Jakobsen, der normalt er at finde ved Blåvand ferierede på Ærø, og det kastede 15 Sorthalsede Lappedykkere, 300 Taffelænder og 63 Canadagæs af sig ved Vitsø. Canadagæs skulle vise sig at være et af ugens temaer med mange flokke rundt omkring.

Ved Arreskov Sø rastede 1 1k Sort Stork og samme sted en Vandrefalk - Leif Kristensen, Erik Ehmsen og Jakob Sunesen nød herlighederne. På Sydlangeland tog Frank Jensen-Hammer hul på en god Fjordterne-uge med 119 trækkende samt 2 Alm. Kjover. 

236400854 10158112535293414 1951172721512046850 n

Ung Islandsk Ryle th sammen med Alm. Ryle. Foto: Stoffer Jaeger

Tirsdag

Mandagens Sorte Stork var på plads ved Arreskov Sø og blev genfundet af Laura Holm. Rikke Rørbech fandt sin egen Sorte Stork ved Dovns Klint, der gjorde trækforsøg. Ved Bøjden Nor lagde Steen Søgaard vejen forbi og blev belønnet med 2 Skestorke, 900 Hjejler og 900 Grågæs.

Erhardt Ecklon arbejder fortsat på sin boligbirdingliste, og det gør jo, at man er mere hjemme end normalt. Tirsdag var en god hjemmedag for Erhardt, der kunne notere hele 3 Fiskeørne. Søren Bøgelund ville ikke stå tilbage og så 2 ved Gulstav.

Ved Kasmose Skov trak en Alm. Kjove forbi Michael Brunhøj Hansen, og på Dovns Klint talte Frank 171 Fjordterner og 163 ubestemte Hav-/Fjordterner. Jens Bækkelund og Anders Myrtue gjorde det også i terner og fandt 5 af de Sorte ved Gyldensteen - her rastede også 350 Krikænder. 

Fiskern

Nu er Fiskeørnene for alvor i gang med deres træk. Foto: Lars Kirk

Onsdag

Tredje dag i træk med Sort Stork i det fynske. Søren Bøgelund så en ved Klise Nor og en ved Henninge Nor. Ved Bøjden Nor var Skestorkene blevet til 5 - det opdagede Steen Sillerslev. 

Jørn Vinther Sørensen havde luret, at hvis man vil have mest mulig fugl for pengene, så skal man se på Knopsvaner. 910 af denne vægtmæssige sværvægter talte Jørn omkring Strynø. Da en Knopsvane mageligt kan veje 10 kg - så var der med andre ord omkring 9 tons Knopsvane omkring Strynø. 

Ved Bøjden var der 64 Canadagæs, og de blev talt af Anette Friis. Netop Canadagæs ved Bøjden skulle senere komme i fokus. Anette var også forbi Brændegård Sø, og her blev det til 600 Grågæs, mens Rasmus Turin talte 1.100 ved Gyldensteen.

6 Dværgryler og 172 Fjordterner trak forbi Frank Jensen-Hammer ved Dovns Klint.

fjord

1.306 Fjordterner trak forbi Dovns Klint i uge 33. 

Torsdag

De 5 Skestorke ved Bøjden Nor fik lokket Erik Damm, Leif Sørensen og Leif Kristensen til. Her opdagede Leif Sørensen en Dværgcanadagås mellem 69 af de store  - altså Canadagæs. Ved Barager Næbbe trak 55 Canadagæs syd - de blev set af Peder Rasmussen. Senere samme dag stod der 55 i Kelds Nor. 50 rastede i Klise Nor og 38 trak NØ Gulstav. De blev set af henholdvis Peder Rasmussen og Søren Bøgelund

Jørn Knudsen havde taget ved lære af sin navnebror i det sydfynske og satsede på vægtmæssigt mest fugl for pengene. Jørn talte 1.500 Grågæs ved Nærå Flak og 1.000 ved Gyldensteen Engsø. Ved Seden Strand supplerede Jørn med 1.500 Knopsvaner og ved Gyldensteen 500. En af de tunge fugledage. 

I kontrast hertil nuppede Søren Bøgelund 18 Småspover og 2 spinkle Sortterner ved Dovns Klint. Det var iøvirgt Franks dårligste Fjordternedag med "kun" 49 trækkende. 

240204098 10224247468847469 3564032162148568407 n

Den store Skestorke-flok ved Firtalsstranden/Ølundgård. Foto: Lars Rasmussen

Fredag

Dovns Klint er ofte god for en enkelt Sule, og det kunne Anette Friis og Frank Jensen-Hammer bekræfte. Ved Rudkøbing Vejle rastede en Sort Stork; den blev set af Ole Goldschmidt m.fl. 

Stoffer Jaeger og andre fik fintalt Skestorkene, og nu var der 6 i Bøjden Nor. I Tryggelev Nor rastede 3 set af Karl Top m.fl. og i Firtalsstranden rastede 24, og de blev fundet af Kristoffer Hansen. Vi nærmer os Fynsrekorden på 29 fra sidste år i samme ormråde. 

Dværgcandagåsen og 117 af de store var på plads, kunne Søren G. Nielsen berette. Der trak lidt vadefugle ved Dovns Klint, og de fik selskab af 2 Alm. Kjover, 1 Dværgterne og igen en stor Fjordterne-dag med 403 trækkende. Ikke overraskende var det Frank Jensen-Hammer, der førte notesbogen. 

Vadefugle bør i det hele taget kigges godt igennem. Det gjorde Anders Myrtue ved Flyvesandet og fandt 11 Sandløbere. Jakob Dall fandt 2 ved Ærø, og ved Bøjden så Leif Kristensen en enkelt. 3 Sortterner rastede ved Nørreballe Nor - de blev set af både Ole Goldschmidt og Anette Friis.

Skovpiberne og de Gule Vipstjerter rørte på sig, men endnu med moderate antal på henholdsvis 92 og 78.

Rovterner

Udsnit af Rovterneflok ved Tryggelev Nor. Foto: Lars Kirk

Lørdag 

Lørdag bød fortsat på 6 Skestorke ved Bøjden, og de blev set af Britta Larsen og Peter Borg. Ved Firtalsstranden var der nu 25 Skestorke, kunne Anders Vedel berette. 60 trækkende Store Præstekraver og en enkelt Sandløber ved Dovns Klint skal nævnes.  I Slambasinet ved Odense Fjord så Gregers Johannesen 2 Temmincksryler. Jens Bækkelund så en enkelt Sortterne ved Gyldensteen og på Dovns Klint rundede Frank Jensen-Hammer mere end 1.000 trækkende Fjordterner i uge 33.

Lige nord for i Tryggelev Nor var endnu en ternerekord. 19 Rovterner er ny rekord i det fynske. De blev set og talt af Torbjørn Eriksen. Den gamle rekord lød på 15 fugle samme sted i 2020.

239483048 10159255140689857 2029761662430093428 n

En Gærdesmutte nyder en af årets sidste sommerdage på terrassen. Der afluses. Foto: Jane Ditzel

Søndag

Anton Markvad nedjusterede på Skestorkene og talte "blot" ved Firtalsstranden. 485 Sortænder, 1 Alm. Kjove og 194 Fjordterner trak vest ved Dovns Klint og forbi Frank Jensen-Hammer. 

Torbjørn Eriksen fik skrabet 70 Hvepsevåger sammen, der overvejende trak ud ved Tryggelev Nor i den østlige vind. 5 Fiskeørne og 2 Lærkefalke tog samme vej. Ved Nyborg fik Ella Mikkelsen m.fl. hevet 7 Fiskeørne i land og sendt dem videre vest på.

1 Vagtel nød den lune sensommerdag og fløjtede for Michael Mosebo ved Vejlby Fed. Freya Mørup så 30 Småspover ved Ølundgård, det er et flot antal på Fyn. 

Jan Sørensen hyggede sig gevaldig ved Snarremosen med både Hærfugl og Vendehals, men Hærfuglen sank, som Hærfugle så ofte gør, i jorden og kunne ikke genfindes. 

Ole Goldschmidt talte 375 trækkende Gule Vipstjerter ved Tryggelev Nor - det bliver kun bedre de kommende dage.

Tak for lån af billeder fra alle fotograferne. Husk at taste flittigt ind i DOF Basen i uge 34, så bliver Søren Gjaldbæk glad.