Tirsdagsanalysen - Uge 39

Af Freya Mørup-Petersen

Tiden nærmer sig træksæsonens mest spændende tidspunkt, efterårsferien, og vejret er for alvor begyndt at blive koldt og regnfuldt.

243628115 2927578080824854 5610156430956628954 n

Det er ved, at være sidste udkald for Lærkefalke i år. Endnu kan man træffe ungfugle som denne ved Gulstav. Bemærk de lyse bræmmer på alle dækfjer. Foto: Ole Bo Olsen

Mandag

Mandag startede ud med meget nedbør, men det stoppede ikke fuglene, ligesom et par langelandske fuglekiggere heller ikke lod sig påvirke af vejret. Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer var på plads på Dovns Klint, hvor de havde godt gang i træktælling, for småfugletrækket er på sit højeste. Der blev blandt andet talt 14500 trækkende Bogfinker/Kvækerfinker, 100 Engpibere og 1850 Landsvaler - det må efterhånden være sidste udkald for Landsvalerne i disse uger. En enkelt Lærkefalk blev også set ved samme lokalitet. Søren Bøgelund havde desuden Fiskeørn og Vandrefalk fra Ørnehøjen ved Gulstav.

Imens på Nordfyn var der gang i de faste Sølvhejrer på Gyldensteens Enge - Jens Bækkelund talte 15.

Dagens bedste fugl var nok en Hærfugl, fundet af Jørgen Knudsen i Nyborg. Det er sandsynligvis den samme fugl, som blev set af samme observatør på samme sted for to uger siden.

243088663 10226422520010525 8181182010891357377 n

Rørhøgene er ligesom Lærkefalkene ved at ebbe ud. Denne kom forbi Brændegårdsøen. Foto: Steen Vagner

Tirsdag

Tirsdag var nok en af årets sidste sommerdage med en frisk vind, som lagde op til fugletræk. Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer talte træk ved Dovns Klint, hvor der var en stor blanding af småfugle, andefugle og rovfugle. Blandt andet blev der observeret trækkende Dværgfalk og tre Dværgmåger. Desuden så og hørte Søren Bøgelund Hvidbrynet Løvsanger i Gulstav Mose. Det er også i disse dage, hvor rovfugletrækket så småt stilner af, at de sjældne småfugle og sangere begynder at blive set rundt i landet for de opmærksomme ornitologer.

I Tryggelev Nor så Lars Bisschop-Larsen en Rovterne, som stadig holder til dernede. Det er også ved at være sidste chance for at se dem for i år, inden at de trækker videre mod syd. De fleste er allerede trukket, men enkelte individer er andre år set helt frem til efterårsferien.

DSC 9610

Bramgæs kan ses alle steder i denne tid. Her er det over Odense Centrum. Foto: Esben Eriksen

Onsdag

Onsdagen bød på mere træk fra de forskellige træklokaliteter, og her blev det en af de gode dage på Dovns Klint, hvor der virkelig var gang i kliktællerne. Frank Jensen-Hammer talte blandt andet 220 trækkende Hulduer, 42 Hedelærker, 2 Vandrefalke, 2 Lærkefalke, 3 Dværfalke og et imponerende tal af 165800 Bogfinker/Kvækerfinker!

Imens havde der været et flot syn af de større vingefang over Brændegårdssøen, hvor der var både Havørne og Fiskeørne i luften.

242726457 4354768867944739 6319256486070019140 n

Skærpibere er ved at indtage opskyllet langs de fynske strande. Foto: Leif Sørensen

Torsdag

Torsdag var til gengæld en stille dag for fugletrækket, hvor der ikke blev indmeldt nogen fugle fra Fyns-området, som var på vej videre. Der var lidt standfugle rundt omkring, men ikke noget, der fik det til at rykke i birderbilerne. Søren Bøgelund havde 2 Sortgrå Ryler, som rastede i Keldsnor.

Imens observerede Anette Friis 7 Skestorke ved Firtalsstrand. De er nok nogle fra den flok af Skestorke, som blev set på samme lokalitet sidst i august.

243829170 4444257199025320 521338222668068407 n

Årets sidste Hvepsevåge på Dovns Klint? Foto: Flemming Johansen 

Fredag

Fredag startede ud med store byger over hele landet, men det klarede lidt op i løbet af dagen. Det var nok også et vejr, der holdt de fleste fugle i skjul og fuglekiggere i ly af regnen. Men ikke alle lod sig stoppe af vejret. Annette Friis var igen aktiv i felten, hvor hun talte 95 Skeænder, 320 Knarænder og 200 Krikænder ved Brændegårdssøen. Desuden fotograferede Ole Bo Olsen og Flemming Johansen en ung Hvepsevåge, der var trækforsøgende ved Dovns Klint. På nuværende tidspunkt er næsten alle Hvepsevåger trukket, så det er altid lidt interessant med en oktober-Hvepsevåge.

243225234 4368139686607657 726650941827607769 n

Endnu en sen rovfugl. Fiskeørn ses endnu ved Brændgårdsø. Foto: Leif Sørensen

Lørdag

Lørdag havde omskifteligt vejr, præget af lokale regnbyger ved især Lillebælt, men det stoppede ikke fuglekiggerne. Morten Müller, Flemming Falk og Annette Friis stod klar på Dovns Klint, hvor der var lidt træk af blandt andet Spurvehøge, finker, og der også blev udmeldt 2 trækkende Dværgfalke og en trækforsøgende Vandrefalk. Imens ved Gulstav Mose havde Steen Winkel en fouragerende Lærkefalk. En Dværgfalk, en Lærkefalk og 2 Vandrefalke blev desuden meldt trækkende ved Keldsnor af Annette Friis. Flemming Johansen havde også en Dværgfalk ved Søgård Mose. Så der var i hvert fald nogle blandede falke at se på over Sydlangeland.

Ved Tryggelev Nor er der begyndt at tynde ud i de fugle, som man ellers kunne nyde det meste af september. En enkelt Rovterne og en Fiskeørn er meldt ind af Flemming Falk, men de fleste er trukket mod syd nu. Annette Friis talte 52 Spidsænder, 40 Skeænder og to Store Kobbersnepper på lokaliteten - sidstnævnte ses ellers ikke så tit på Langeland.

Men denne lørdag blev Stor Kobbersneppe ikke kun set på Langeland. John Dreyer Andersen observerede tre fugle på Firtalsstrand. Desuden observerede han også 7 Skestorke, som nok var de samme, som dem, der blev set i torsdags.

243659183 4436949246422782 5195041398971649608 n

Pibeænderne er tilbage og vil afgræsse engarealerne det næste halve år. Her afgræsses Bøjden Nor. Foto: Flemming Johansen

Søndag

Søndag var overskyet med enkelte byer over Fyn og med en frisk vind. Der var ret stille med trækket, men en del standfugle. Ved Brændegårdssøen var jeg selv på observationspost med Henrik Mørup-Petersen, hvor seks Havørne, en Fiskeørn og to Duehøge fyldte luftrummet, blandt Ravne og Musvåger.

På Gyldensteens Enge var Engsøen fyldt op med ænder. Flemming Falk havde store tal af Pibeand, Skeand, Spidsand og Krikand, samt en Atlingand og 10 Sølvhejrer.

På Langeland var der stille på fuglefronten, men de fleste fugle tryggede sig nok i regnvejret. Dog havde Jan Sørensen en ung Rødrygget Tornskade ved Tryggelev Nor. Der bliver ofte set fugle siddende i områdets tornebuske om sommeren, men det er lidt af en sensation at se Rødrygget Tornskade på denne årstid.

Det var alt, der var værd at nævne for denne uge. Tak til fotograferne for lån af billederne. Forhåbentlig bliver næste uge mere giftig, da vi nu nærmer os uge 42.