Tirsdagsanalysen - uge 42

Af Søren Gjaldbæk

I vores branche er forventningens glæde tit den største - uge 42 er normalt en uge, som byder på masser af gode oplevelser med fuglene, ofte også de lidt sjældnere arter. En rå sammenfatning må være, at det blev en skuffelse, primært på grund af usædvanligt dårligt vejr, som det krævede en ret stålsat karakter at bevæge sig ud i. Vi skulle frem til lørdag og søndag før det blev tåleligt. Vi fik - som det øvrige land - Dværgmåger i uge 42, det fine havtræk, som fulgte med den kraftige vind sidst på ugen kastede også lidt af sig - der var dog andre steder i Danmark, hvor man kunne have opholdt sig, hvis man er til havfugle! Også Bramgæssene var synlige, der blev meldt mere end  65000 på træk.

102021dvrgholcknla

Der blev meldt mange Dværgmåger i uge 42 - mindst 1400 - de fleste fra Sydlangeland. Denne er fra Holckenhavn. Foto: Niels Larsen.

Mandag

Det blev en snusket og diset dag, hvilket ikke er godt for at se på fugletræk. Det fik Søren Bøgelund og Frank Jensen-Hammer bekræftet på Dovns Klint, hvor en sen Rørhøg vel var højdepunktet. Senere så Søren endnu en sen rovfugl - Sort Glente, indtil videre årets sidste, den næstsidste blev også set af Søren. Bjergiriskerne er ved at indfinde sig, Arne Bruun så 17 på Thurø Rev og Esben Eriksen 38 på Fyns Hoved. Arne noterede også vores første Bjerglærke dette efterår. På Fyns Hoved kunne bjergiriskerne suppleres med en Dværgfalk trækkende sydvest, 8 Gransangere og en Rødtoppet Fuglekonge.

102021bjergese

Bjergirisker, Fyns Hoved - de 3-4 næste måneder kan vi se dem i flokke på op mod 300 på vores strandenge. Foto: Esben Eriksen.

Der var mange småfugle deroppe, f.eks. Fuglekonge 50, Gærdesmutte 60, Jernspurv 15, Rørspurv 60 sydvest, 7 Bjergvipstjerter, 2 Hvide og en enkelt Gul Vipstjert, dem får vi ikke ret mange flere af. En anden sen fugl var Dværgryle, som har holdt til i Bøjden Nor i en periode. Den blev også set tirsdag. Samme sted varmer Bjergænderne op - 9 styk - vi skulle gerne ende med fircifrede noteringer senere på sæsonen. Der var også 2 Klyder og 2 Brushøns. Leif Kristensen var på stedet. Vi, der var på den jyske vestkyst, kunne ikke undgå at bemærke, at der er kommet gang i drosseltrækket. Michael Brunhøj Hansen i Middelfart, kunne se set samme, da han gennemspillede nattens lydoptagelser:  Sangdrossel 835, Vindrossel 1617 og Solsort 226. Vi har kun tre Sangdrosseltræktal over 800 - alle taget om natten i Middelfart. Vindrosseltallet er det største siden 2019.

102021rdtopese

Rødtoppet Fuglekonge, Fyns Hoved - man må leve med det lys, der er på denne årstid - billedet er lysnet en del. Foto: Esben Eriksen.

Tirsdag

Vejrmæssigt som mandag, men en snask eller to bedre. Det gav et betydeligt bedre træk på Dovns Klint, hvor Frank Jensen Hammer havde en fin dag, med blandt andet to dusin lommer, 12 Rød- og 12 Sortstrubede Lommer, der var også kommet gang i Ederfuglene, og en sen Almindelig Kjove pyntede på cv’et. Udvalgte træktal ses til højre. Søren ville ikke lade Langeland stå tilbage for Thurø, så han fandt 7 Bjerglærker på marken fra Fakkemosen og ned mod Keldsnor. Det er en art, som er blevet mere fåtallig hos os de senere år. Samme sted 85 Tornirisker. Keldsnor Fuglestation havde en ”over middel dag” med 74 ringmærkninger, blandt andet 3 Rødtoppede Fuglekonger. Fra Thurø Rev så Arne Bruun 11 gamle Dværgmåger - de rører på sig disse dage - og vores måske sidste Splitterne.

102021pibeese

Tre af fire Pibesvaner på Fyns Hoved. Foto: Esben Eriksen.

På Fyns Hoved var Esben Eriksen heldig med 4 Pibesvaner - dem har vi ikke tit på efterårstræk, og heller ikke mange overvintrende. Der var også en Sangsvane - dem skal vi nok få flere af! Samme sted også 5300 Bramgæs på træk og en Lapværling, efterårets tredje. Som nævnt før - man kan se træk mange steder. Per Damsgaard Poulsen kiggede endnu en gang op i Faaborg og så blandt andet 150 Stære, 20 Engpibere, 40 Vindrosler, 90 Kvækerfinker og 1000 Bogfinker. Der er to gode steder til Sølvhejre, Brændegård Sø 20 og Engsøen ved Gyldensteen 18 mod mandagens 20. I Kerteminde så John Jensen 3 Husrødstjerter, de yngler ved havnen hvert år.

102021husrdgm

Husrødstjert, Korshavn, tirsdag. Foto: Geert Mørk.

Onsdag

Denne dag trak blot 122 indberetninger til DOF Basen - midt i prime-time! DMI havde lovet møgvejr, og de fik ret - det har de tit, når de lover dårligt vejr! Der var ifølge Frank Jensen-Hammer kun træk over havet - han havde 4000 Ederfugle, 411 Pibeænder og 206 Dværgmåger i perioden 8.30-12.00. Søren Bøgelund meldte 1110 fra Gulstav i perioden 9.30-13.00! Ved Lunden så Nis Rattenborg fra 9.30 til 11.20 930 Dværgmåger, 4370 Ederfugle, 1970 Pibeænder. De langelandske Dværgmågetal er rigtigt store, det hidtil største var på 476! Else Klint så en sen Stenpikker i Spodsbjerg Havn, muligvis samme fugl, som blev set torsdag ved Løkkeby Enge.

102021pibesv

Pibeænder, der blev set mange på træk i uge 42. Disse er fra Knudshoved. Foto: Steen Vagner.

I Engsøen ved Gyldensteen lå 2 Små Skalleslugere - de første dette efterår. Søen er også et populært tilholdssted for Lille Lappedykker, denne dag 142. Som sædvanligt kan man se mange svømmeænder - se diagrammet nedenfor. Også lidt vadefugle: 15 Sortklire og en Hvidklire.

102021pibetalgylden

Rasttal, svømmeænder, Engsøen ved Gyldensteen. Det er uvist, hvorfor Krikænderne ikke længere kan lide stedet.

Torsdag

Det regnede kun noget af tiden - til gengæld blæste det op fra nordvest. Ella Mikkelsen tog i den anledning til Flyvesandet, hvor hun så 15 Suler. Ved Kasmose Skov nær Røjle Klint kun 4 Suler, men her også 15 Dværgmåger set af Michael Brunhøj Hansen. I Sortemosen sparkede Hans rytter en Enkeltbekkasin op. Ved Nørresø så Niels Bomholt den ene af ugens 16 Landsvaler. I Tryggelev Nor stadig Stor Kobbersneppe, Islandsk - 3 (Nis Rattenborg), fredag var der 2 og lørdag 4. Ved kysten ud for Helnæs Made så Erik Ehmsen ugens første og efterårets ottende Sortgrå Ryle.

102021sneflysgn

Vi fik et lille influks af Snespurve sidst på ugen i forbindelse med blæsevejret - denne er fra Flyvesandet, og en af ugens ialt 52 fugle, alle fra Nordfyn. Foto: Søren G. Nielsen.

Fredag

Vinden tog til fra nordvest, hvilket sendte Esben Eriksen til Fyns Hoved - Det gav overraskende få Suler, kun 4, men til gengæld en overraskende Lunde. Der er nok flere derude, end man skulle tro - alkefuglene ses ofte på stor afstand, og så er de svære at bestemme. Det blev også til 2 Rider, og Niels Bomholt meldte 10 Snespurve - de første dette efterår. Ved Lillestrand ud for Fogense Enge rastede en Sortgrå Ryle, fundet af Jens David Kofoed Mogensen, og ved Kasmose Skov havde Michael Brunhøj Hansen efterårets første/anden Søkonge, der var også en ud for Tryggelev Nor, set af Ole Sørensen - det er sjældent, at de når så langt ned. Michael havde også 5 gamle Dværgmåger. Fra Dovns Klint lidt trækobservationer: 1430 Ring- og 31 Hulduer, Blå Kærhøg, Rød Glente 3, Spurvehøg 12, Musvåge 42, Dværgfalk, Misteldrossel 46 og Sjagger 370 - det er ved at være sidst på sæsonen. Søren var på klinten og sluttede dagen af med en Rødtoppet Fuglekonge i haven i Gulstav.

102021sulelrls

Sule, Flyvesandet, en af lørdagens 14 fra den lokalitet. Foto: Leif Sørensen.

Lørdag

Stadig hård vind fra nordvest, og folk som tog til nordkysten fik da lidt ud af det, selv om man nok skal undlade at se på, hvad vestkysten og Nordsjælland kan lave under sådanne vejrforhold. Ved Horseklint Rødstrubet Lom 6, Sule 16, Søkonge, Alk 174, Tejst 13, Dværgmåge 4, Ride 4 og Hedelærke - alle trækkende, desuden 11 rastende Snespurve - Kristoffer Hansen var på stedet. Ved Fyns Hoved også en Søkonge (Lars Philip Nielsen) og nye fugle i forhold til Horseklint - Rødstrubet Lom 6, Sule 3 og Ride 10 - Kristoffer sluttede dagen på hovedet. Dermed den bedste fynske Ride-dag siden 2017.

102021sanglydingemllels

Sangsvanerne er ved at indfinde sig, disse er fra Lydinge Mølle. Foto: Leif Sørensen.

På Flyvesandet 14 Suler, 5 Søkonger og 56 ubestemte alkefugle - de kommer tit langt ude (Ella Mikkelsen og Leif Sørensen). Også ud for Nyborg en Sule, set af Jørn Knudsen, samme sted 2 Fjeldvåger på træk - Peder Rasmussen havde en rastende fugl på Monnet. Der har længe huseret en Hærfugl på Nyborgkanten, denne dag dukkede en Hærfugl op ved Sønderhjørne, hvor den kortvarigt (typisk for den art) blev set i en sommerhushave af Jakob Sunesen. Den første (og meget muligt vores sidste) Fiskeørn i to uger dukkede op ved Thurø Bund, hvor Arne Bruun også var på besøg. Den hårde vind satte gang i mågetrækket, hvor Frank Jensen-Hammer havde 2230 Hættemåger, 1150 Stormmåger og 35 Dværgmåger på træk. Desuden 29920 Bramgæs, 8360 Ederfugle og 23300 Ring- og 50 Hulduer. Blandt småfuglene skal 6000 Bog/Kvækerfinker, 50 Tornirisker, 440 Sang- og 47 Hedelærker nævnes. Desuden en sen Gul Vipstjert. Rovfugletrækket var OK, 2 Blå Kærhøge, 89 Spurvehøge, 7 Røde Glenter, 230 Musvåger og en Vandrefalk.

102021muscld

Musvåge, en af de mange på træk lørdag, weekenden gav over 3000 fugle. Foto: Claus Dalskov.

I nordvestenvind trækker Musvågerne ofte over Ristingehalvøen, her havde Gregers Johannesen 668 - de 300 af disse (?) blev set af Bjarne Jørgensen på Ærø ved Ellemose Banke. Gregers havde også 1800 Bramgæs, 2800 Ring- og 11 Hulduer samt 1800 Alliker. Også ved Faaborg blev der noteret trækbevægelser: Ringdue 1420 og Bog/Kvækerfinke 1150 (Per Damgaard Poulsen).

Søndag

Vinden gik i sydvest, og helt efter bogen gik Musvågerne det samme - ved Sønderhjørne blev det til 1320, talt af Jakob Sunesen, mange af vågerne blev set på vej derned. Jakob noterede også to Store Tornskader, den ene heftigt mobbet af 4 Landsvaler, nok ikke de samme, som Carsten Skou så ved Dovns Klint. Herfra også Knortegås 698, Ederfugl 9230, Toppet Skallesluger 357, Piband 567, 16 røde og 2 sorte lommer, Dværgmåge 84 og Tornirisk 120 - Frank Jensen-Hammer, der følger sæsonen gå på hæld. Ristingehalvøen gav blandt andet Bramgås 2100, Blå Kærhøg 2, Musvåge 96, 315 Sang- og 6 Hedelærker - Gregers Johannesen talte.

102021sulesv

Sule, Flyvesandet, søndag. Foto: Steen Vagner.

Ella Mikkelsen var ved Flyvesandet, hvor der stadig var to Søkonger tilbage. To Nordiske Lappedykkere blev sæsonens første, desuden 7 Rødstrubede og 2 Sortstrubede Lommer, 14 Suler, 5000 Hjejler, 13 Dværgmåger (Niels Bomholt) og 5 Snespurve (Steen Vagner). Ved Horseklint trak 3 Suler, 2 Blå Kærhøge, 18 Snespurve og en Sortstrubet Bynkefugl rastede. Det var der også en, der gjord ved Vitsø, set af Bjarne Jørgensen. Ved Møllemade/Ellemose var der igen Enkeltbekkasin (Michael Brunhøj Hansen) - meget muligt samme fugl, der blev set for en uges tid siden.

102021sortbynkvitsbj

Sortstrubet Bynkefugl, Vitsø. Foto: Bjarne Jørgensen.

Som man måske kan fornemme, vil trækket snart dø ud og vi kommer ind i perioden med rastende vinterfugle - de første er så småt begyndt at indfinde sig. Tak til fotografer for lån af fotos, send os gerne nye fra uge 43.