Tirsdagsanalysen - Uge 43

Af Esben Eriksen

Oktober takkede af, og fuglene fortsatte rejsen sydpå eller indfandt sig i deres fynske vinterkvarter. Den kommende vinter tegner til at byde på mange Blå Kærhøge, Fjeldvåger, Kvækerfinker og Grønsiskener. 36 Blå Kærhøge i uge 43 vidner om, at der måske er nogle af dem at kigge på den kommende vinter.

249542958 10226620959451387 8055719145375619782 n

Snespurve synes at raste i pæne antal på de fynske kyster i denne tid. Vi må se, hvor mange der bliver vinteren over. Foto: Steen Vagner

Mandag

Sulerne er blevet talrige i de indre danske farvande, og der er derfor også blevet meget mere almindeligt at se Suler flyver over havet omkring Fyn - særligt ved Nordfyn er arten blevet let at få at se. Leif Kristensen så 2 flyve forbi Flyvesandet, mens Peter Pelle og Jørn Knudsen fra Teglværkskoven ved Nyborg så henholdsvis 4 og 1 Sule langt nede i Storebælt. Dagen bød også på 40 Sølvhejrer. Flest så Erik Ehmsen med 21 ved Brændegård Sø og 3 i Arreskov Sø. Sølvhejren er gået meget frem i hele Europa, og det synes da også bedre, at Sølvhejrerens flotte prydfjer sidder på Sølvhejren selv og ikke på damehatte, som moden foreskrev i 1900-tallet, hvilket næsten udryddede den i Europa på et tidspunkt.

Bramgåsen er en anden art med stor succes. Det næringsrige landskab fodrer arter, som er glade for græs som gæs og rådyr. Begge dele har vi fået i mængder. Peder Rasmussen talte 10.000 rastende fugle på Monnet. Vi var nogen, der stod meget tidligt op og kørte i bus med DOF Fyn til Hamburger Hallig i Sydslesvig omkring 1980. Sådan en tur ville næppe sælge mange billetter i dag. 1980 var verdensbestanden på omkring 80.000. I dag er den omkring 1.4 mio fugle. Ungeproduktionen er de seneste år faldet til kun at udgøre 10% af de overvintrende gæs. Omkring 1980 kunne det være op til 30% af de overvintrende fugle, der var ungfugle, så noget tyder måske på, at bestanden er ved at stagnere. Der blev set 12.000 andre Bramgæs samme dag spredt ud på andre lokaliteter.

De Røde Glenters hovedtræk er overstået. 11 trak ved Dovns Klint og gjorde 138 Musvåger selskab (Søren Bøgelund m.fl.). Peter Pelle talte 253 Musvåger ved Teglværksskoven. 4 Islandske Kobbersnepper var fortsat at finde i Tryggelev Nor og blev set af Ole Goldschmidt. Yderligere 2 Store Kobbersnepper trak ved Dovns Klint. Mon ikke det har drejet sig om samme race. Frank Jensen Hammer stod for den obs. 

Andre træktal fra Dovns Klint fra denne dag er Dværgmåge 30, Huldue 48, Ringdue 24.400, 3.300 Alliker og 13.000 Bog-/Kvækerfinker. Fuglene blev talt af Frank Jensen-Hammer. En Sortstrubet Bynkefugl rastede ved Gulstav og blev set af Søren Bøgelund, mens Ole Goldschmidt talte 275 Bjergirisker i Keldsnor. Søren Gjaldbæk fandt en Stor Korsnæb ved Flyvesandet. Hold øje med dem, der er en mindre invasion. Samme sted 6 Snespurve.

grnsgn

Grønspætterne er blevet tavse, men strejfer om i det fynske. Foto: Søren G. Nielsen

Tirsdag

Mange Sølvhejrer og mange Bramgæs var dagsbilledet for indtastningerne i DOFBasen. De Røde Glenter har genfundet Gultved, og 20 fløj til overnatning - her talte Per Rasmussen. 2 Små Skalleslugere rastede i Vejlen, noterede Leif Kristensen. Der var fortsat 4 Islandske Store Kobbersnepper i Tryggelev Nor. 34 rastende Dværgmåger i Arreskov Sø kunne være en fynsk indlandsrekord om efteråret? De blev set og talt af Erik Ehmsen. 

Onsdag

Samme billede med gæs og hejrer. Karl Top talte 29 Røde Glenter til overnatning ved Gultved. Ella Mikkelsen er flittig til at kigge udover havet og fandt en Søkonge ved Flyvesandet. I området rastede også 3.000 Hjejler og 2.000 Alm. Ryler. Nis Rattenborg fandt en sen ung Rosenstær ved Tryggelev Nor, der gik til overnatning med Stære. Efterårets anden i det fynske.

eselarsenand

Overflyvende Knarand ved Bispeengen. Foto: Niels Larsen

Torsdag

Der blev stillet lidt på vinterknappen denne dag i form af 17 Små Skalleslugere ved Arreskov Sø. De blev set af Leif Kristensen, og 52 Store Skalleslugere havde fundet Brændegårdsøen. De blev talt af Carsten Skou. Der var fortsat 30 Dværgmåger i Arreskov Sø, så Erik Ehmsen, og på Dovns Klint trak 60 Spurvehøge melder Frank Jensen-Hammer.

Gregers Johannesen gjorde Ella kunsten efter og fandt en Søkonge ved Flyvesandet samt 62 ubestemte Alkefugle. Ringdroslerne har været få på Fyn dette efterår - det er i kontrast til gode tal på den jyske vestkyst, men siger måske mere noget om, at der ikke kratluskes meget på Fyn. De gemmer sig godt om efteråret. Morten Müller gjorde noget ved den dårlige statistik og fandt 2 ved Rudkøbing Havn. Hans Rytter satte ring på 3 Rødtoppede Fuglekonger ved Gulstav.

250716505 2949538985295430 3958961020110781057 n

Der er en del Fjeldvåger i år sammenlignet med sidste år. Foto: Ole Bo Olsen

Fredag

Der var lidt rovfugle at se på for de fremmødte på Dovns Klint. Frank Jensen-Hammer talte, og det blev til Blå Kærhøg 3, Spurvehøg 122, Musvåge 241 og Fjeldvåge 6. Af andre arter skal også nævnes Ringdue 151.100, Huldue 84, Hedelærke 20 - også de tal kom i Franks notesbog, Leif Sørensen fik presset glenteovernatningstallet ved Gultved op på 33 fugle; det begynder at ligne noget. 

Kristoffer Hansen fandt 2 Bjergpibere ved Småstenskrog ved Odense Fjord. Søren Bøgelund fik inspiration fra Morten Müller og tastede en Ringdrossel ind fra Gulstav. Ved Møllemade fandt Michael Brunhøj Hansen en Lapværling, og Christian Carstensen så 20 Snespurve på Tornen. 

En Kaspisk Måge fandt aldrig Sortehavet igen. Den lukkede sine øjne på Ærø ved Eriks Hale efter den tilbage i 2020 var blevet ringmærket i Bagenkop Havn. Torben Johannesen fandt de jordiske rester.

250970022 10159460959294556 4292786434681227686 n

Blå Kærhøg er en art, man kan være heldig at finde i græslandskaber og over rørskovsområder den kommende vinter. Foto: Claus Dalskov

Lørdag

Der har muligvis været pænt med lemminger i visse områder i Lapland. Noget tyder i al flad på en hæderlig ynglesæson for fx Fjeldvåge og Blå Kærhøg. Det sætter nok sine spor på de fynske vinterobservationer af de to arter. Lørdag blev der meldt om hele 16 Blå Kærhøge. Flest trak der ved Dovns Klint, hvor Frank Jensen-Hammer så 8. Men 3 rastende fugle på Stigeø er også et flot tal - de blev set af Kristoffer Hansen. 

Der var fortsat Enkeltbekkasin ved Møllemaden konstaterede Michael Mosebo, der også kunne notere 70 Dobbeltbekkasiner. Ringduerne fortsatte ved Dovns Klint - denne gang med 106.500 - Frank Jensen-Hammer holdt kliktælleren varm - samme sted 27 Hedelærker. Philip Elbek fandt 2 Rødtoppede Fuglekonger omkring Ristinge. Tom Giersing så en Stor Tornskade ved Helnæs Made, og endelig trak 3.580 Alliker og 105 Tornirisker ved Dovns Klint - også de fugle blev noteret af Frank Jensen-Hammer.

 252958842 10159376823279857 4792467124123277131 n

Mange stære holder endnu til i det fynske. Kommer denne mon fra Johannes Hansens kasser? Foto: Jane Ditzel

Søndag

Urene blev drejet tilbage på vintertid. Landskabet havde fået et lille hvidt drys i form af 47 Sølvhejrer - flest stod der i Brændegårdsøen, hvor Gunnar Jørgensen talte 26. Per Rasmussen besøgte endnu en glenteovernatningsplads og talte mindst 8 fugle ved Møsteskov. Knap 400 Musvåger trak syd over Sydlangeland, så Ole Goldschmidt, og 78 Spurvehøge trak syd ved Dovns Klint, observerede Frank Jensen Hammer.

Dværgmågerne holdt fortsat til i Arreskov Sø og blev set af mange. Kaspisk Måge blev set ved ved både Holckenhavn og i Bagenkop. Laila Neerman og Ole Goldschmidt så hver sin. 

Stor Tornskade både på Helnæs Made og i Svanninge Bjerge minder os om at vintergæsterne er ved at være på plads. Hans Skotte Møller og Philip Elbæk så hver deres. 

Tak til fotograferne for lån af billeder og tak for de mange indtastninger i DOFbasen. Tirsdagsanalysen er snart tilbage - og denne gang bliver ventetiden kortere end normalt.