Tirsdagsanalysen - uge 44

Af Søren Gjaldbæk

Det var ret mildt for årstiden, men også vådt og i sidste del af ugen blæsende, hvilket gav en del alkefugle på nordkysten. Bramgæssene ses rastende på de sædvanlige lokaliteter. De rykker noget rundt, men der er tale om ca. 30000 fugle. Der trak stadig lidt gæs, duer og finker forbi Dovns Klint, mon ikke det er slut for denne gang? Sidst på ugen blev der set lidt Traner på træk.

110121blvesterhsingeflj

Ugen gav 18 Blå Kærhøge, denne er fra Vester Hæsinge. Foto: Flemming Johansen.

Mandag
Brændegård Sø nåede op på 29 Sølvhejrer - så mangler der kun 11 for at overgå rekorden på 39 fra den 18. december sidste år. For tiden ses den lokale Duehøg tit på stedet, også denne dag. Kun 4 Havørne! Til gengæld 42 Store Skalleslugere. Leif Sørensen og Kristensen var ved søen. Ved Engsøen, Gyldensteen måtte Jens Bækkelund klare sig med 19 Sølvhejrer. Der var fortsat Vandstær ved Kongshøj Mølle. Søren Bøgelund havde besøg af en syg Lærkefalk i haven i Gulstav. De fleste har forladt landet, årets næstsidste observation er fra Bornholm den 26. oktober. Ved Flyvesandet så Ella Mikkelsen 22 Snespurve, det var indtil videre dette halvårs største flok. Ved Skovballe rastede en flok på 3800 Bramgæs (Peder Rasmussen).

110121snels

Uge 44 gav 130 Snespurve. De er ofte ret tillidsfulde som denne fra Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen.

Tirsdag

Der blev talt Bramgæs på Helnæs, hvor Leif Kristensen havde 2500 på markerne syd for Maden og 1800 på selve Maden. Her var der også en Vandrefalk. Også på Nordfyn var der Bramgæs, Johnny Meilvang Lawcock talte 3521, samme sted en Blå Kærhøg og 5 Sortklirer. I Tryggelev Nor er der stadig 4 Store Kobbersnepper, Islandske (Nis Rattenborg). Dovns Klint gav lidt resttræk f.eks. Bramgås 3500, Ringdue 4600, Allike 2380 (de trækker sent) og Bog/Kvækerfinke 9370. Også 3 Dværgmåger og 9 Hedelærker. Frank Jensen-Hammer forlod klinten kl. 11.00 - de sidste 10 minutter trak 59 Musvåger, så mon ikke der har været lidt flere i baglandet? Også i Arreskov Sø var der Dværgmåger, 12 styk, set af Jacob Sunesen, som også meldte 2 Små Skalleslugere.

 110121sortgrmh

Sortgrå Ryle, Knudshoved. Foto: Mogens Hansen.

 For folk uden adgang til Vresen plejer Knudshoved at være det bedste sted til Sortgrå Ryle, sjovt nok er den set på fire andre lokaliteter dette efterår; denne dag dukkede en enkelt fugl op på ”kongelokaliteten”, set af Mogens Hansen. Fyns Hoved og Fællesstranden havde besøg af Niels Bomholt - som sædvanligt var der lidt vadefugle i Fællesstranden, f.eks. 22 Rødben, 14 Strandhjejler og 72 Hjejler. På hovedet rastede en Stor Tornskade. Mon ikke det var samme fugl, der blev set deroppe onsdag?

 110121granstirsjd

En af tirsdagens tre Gransangere i fotografens have i Frellesvig. Foto: Jane Ditzel.

Det lune vejr holder på Gransangerne - det blev til 3 fugle fra tre lokaliteter: Grusgrave ved Birkum, Frellesvig og Stige Ø. Kristoffer Hansen var på sidstnævnte sted - den våde eng på norddelen (gummistøvler en stor fordel) huser normalt mange bekkasiner, det blev til 15 Dobbeltbekkasiner og en enkelt Enkelbekkasin. Der var også en flok på 200 Bjergirisker. Fra Rudkøbing meldte Erik Overlund en Sortstrubet Bynkefugl.

 110121bramvejlpvr

Nogle af onsdagens 7000 Bramgæs fra Vejlen, Tåsinge. Foto: Poul V. Rasmussen.

Onsdag

Der var stadig lidt for Frank Jensen-Hammer at holde øje med på Dovns Klint: Bramgås 6350, Ringdue 14600, Allike 2970 og Bog/Kvækerfinke 1400. Frank blev lidt længere end tirsdag og fik 235 Musvåger i bogen, 185 trak og 50 rastede, også 2 Fjeldvåger, Vandrefalk og Blå Kærhøg. Desuden en Lapværling. På Fynshoved kunne man ud over Stor Tornskade se 200 Bjergirisker og 3 Snespurve. Ud for Horseklint rastede 5300 Sortænder - desværre for langt ude til at man kan se, om der skulle være en amerikaner i blandt - vi skal vel snart have sådan en! Det kunne Mogens Ribo Petersen passende have tjekket, han var på tur i havkajak ud for Fyns Hoved, hvor der lå 12 gamle Pibesvaner - de trak vestpå 13.54. Ved Egebjerg Gods rastede 3800 Bramgæs (Aksel Christensen). Poul V. Rasmussen meldte om 7000 i Vejlen, Tåsinge.

110121rdgj 

Nogle af de 38 Røde Glenter som overnattede ved Gultved. De sidder normalt et stykke tid, inden de finder den endelige soveplads. Foto: Gunnar Jørgensen.

Denne dag var der Røde Glenter til overnatning ved Gultved (Gunnar Jørgensen), samme sted en Vandrefalk. I Sundsøen ved Faaborg lå en hybrid mellem Taffel- og Hvidøjet And, fundet af Rune Sø Neergaard - den er ganske sjælden. Vi har en del Blå Kærhøge rastende rundt omkring, Niels Peter Utzon meldte om 2 fra Sybergland, hvor der også var to Havørne. I Brændegård Sø lå 75 Blisgæs - meldt af Rune Sø Neergaard, som også med 32 havde ugens største notering af Sølvhejre; den blev gentaget søndag.

110121blonsobo

Blå Kærhøg, Fakkebjerg. Foto: Ole Bo Olsen.

Torsdag

Der var stadig lidt Musvåger i posen - Søren Bøgelund meldte om 41 på træk ved Gulstav, også en Fjeldvåge, en Vandrefalk og en Skovsneppe. I Gultved 39 Røde Glenter til overnatning. Rekorden er 57 glenter fra den 4. november sidste år.  Ved Tullebølle havde Morten Müller 125 Sjaggere - vi nærmere os den tid, hvor de store flokke indfinder sig - ofte i nærheden af frugtplantager. Ellers gav dagen ikke meget - vejret var absolut heller ikke til udendørsaktiviteter.

110121bjergsg

Bjergirisker fra Fyns Hoved - der var omkring 200. Foto: Søren Gjaldbæk.

Fredag

Det var atter vejr til trækobservationer, om end vestenvinden var i den hårdfriske ende. Frank Jensen-Hammer fandt sin pind på Dovns Klint. De store tal var Bramgås 7960 og Ringdue 6000. Det blev også til 122 Musvåger og en Fjeldvåge - i dette efterår har der indtil videre været 28 Fjeldvåger, det dobbelte af, hvad vi havde sidste år i samme periode. Esben Eriksen meldte om 5 Havørne på træk fra Ristingehalvøen, en af dem nåede til Ærø. Gregers Johannesen havde 6 Røde Glenter samme sted. De rastende Bramgæs er ved at være på plads på Sydlangeland - 3070 Vesteregn, 650 Tryggelev Nor, 730 Nørreballe Nor og 1100 Søgård Mose, hvor der også var Fjeldvåge på træk. (Nis Rattenborg). På Fyns Hoved havde Ella Mikkelsen 6 Suler - de trak østpå - måske de havde hørt, at Eremitdroslen på Christians Ø var set torsdag. Samme sted 39 Alke, 3 Lomvier, en Blå Kærhøg og 28 Snespurve - årets hidtil største flok. Der var stadig 200 Bjergirisker. På Flyvesandet 4 Suler (Søren G. Nielsen 3 og Anders Myrtue 1). Erik Overlund var ved Gultved - kun 25 glenter - til gengæld ugens første Trane. Ved Odense Å i Brobyværk efterårets anden Vandstær (David Damgaard Dysager) samme sted en Bjergvipstjert. Vi skal vel også snart have en ”stær” i Odense? I Holstenshus Slotspark så Per Damsgaard Poulsen en Stor Tornskade - området mellem Brændegård Sø og Faaborg er ofte godt til den art. Samme sted trak 7 Hedelærker sydvest. Alle ugens 5 Stenvendere blev meldt fredag - 3 ved Bøsøre (Lars Kirk) og 2 på Storeholm (Nis Rattenborg).

110121tejstnybkk

Tejst, Knudshoved. Foto: Karen Koefoed.

Lørdag

Møllemade/Ellemose er blevet en populær lokalitet på Middelfartkanten - Michael Mosebo Jensen havde årets største flok af Stor Korsnæb med 10 fugle på træk - der bliver set mange i det øvrige land dette efterår.  Der var stadig Sortgrå Ryle ved Knudshoved, hvor der også var en Tejst. Ved Grusgravene ved Birkum rastede to Svaleklirer - Per Rasmussen var på stedet, han drømte sikkert om at få Hvidøjet And tilbage. Ved Lindholm/Allested havde Stoffer Jaeger en flok på 12 Traner, som trak lidt mod sydvest, før de gik retur og til rast. Flyvesandet gav 2 Suler, 23 Alke og en Lomvie til Søren G. Nielsen. Peder Rasmussen meldt om 8700 Bramgæs fra tre lokaliter på Tåsinge, nogle af dem er sikkert onsdagens 7000 fugle fra Vejlen.

110121sule2ls

En af søndagens 10 Suler på Flyvesandet. Foto: Leif Sørensen.

Søndag

En dag med frisk vestenvind og det meste af tiden klart vejr. Det trak mange til Flyvesandet, blandt andet Ella Mikkelsen, Leif Sørensen og undertegnede. De samlede anstrengelser gav blandt andet Sule 10, Alk 35, Lomvie 5, Alk/Lomvie 12, 2 Rødstrubede Lommer og 8 Snespurve ved havet, i ”baglandet” Skovhornugle 3, Grønspætte og Rødtoppet Fuglekonge. På Æbelø rastede 15 Snespurve, Jens Bækkelund var et smut derovre, også 5 Langø Hoved (Søren G. Nielsen), 9 på Thurø Rev (Arne Bruun) og 30 på Monnet (Leif Bisschop Larsen). Ugen gav i alt 130 Snespurve, de 81 fra det nordfynske. Møllemaden ved Ellemose gav igen Lapværling, denne gang til Michael Mosebo Jensen. Fra Østerøsø meldte Anton Markvard en Klyde, mon ikke det bliver vores sidste i år? På Siø så Karen Kusk 7 Traner, som trak mod syd, Nis Rattenborg havde 6, som røg sydvest fra Keldsnor. Nis var også på Ristinge Hale, hvor der var 2 Store Kobbersnepper, Islandske og på Storeholm så han 1600 Hjejler og 35 Strandhjejler.

110121skovhornsg

Skovhornugle, som tager et kig på fotografen, Flyvesandet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Vi skal vanen tro takke for lån af fotos - send endelig flere til os fra uge 45.