Tirsdagsanalysen - Uge 45

Af Esben Eriksen

November var vel, som man husker, november er - mørk og tungt i vejret. Det satte sit præg på det feltornitologiske niveau ugen igennem. Man kan dog finde fugle, trods det at vejret måske ikke indbyder til det. De, der drog i felten, så heldigvis flere fugle end os der blev hjemme. Der er endnu retfærdighed til.  

255003550 4503786289709662 1848505131142556786 n

Vandstærene kan igen findes ved de fynske vandløb. Her en fugl fra Brobyværk. Foto: Leif Sørensen

Mandag

Frank Jensen-Hammer holder stand og tæller videre på Dovns Klint. 222 Rødstrubede Lommer, 4 Sortstrubede Lommer, 71 Toppede Skalleslugere og mindst 5.000 Bramgæs trak. Frank skriver, at trækket fortsatte efter mørkets frembrud – vi andre synes aldrig, det havde været lyst.

Møllemade er er blevet Michael Mosebo og Michael Brunhøj Hansens microbirding-spot (microbirding er et ord for at se på fugle i nærheden af ens bopæl), Det har da også været en glimrende strategi med mange spændende fund i år. Denne mandag trak 19 ubestemte Sædgæs forbi (Tajga/Tundra), 4 Hulduer og 50 Sanglærker rastede.

Henrik Mørup fandt en død Skovsneppe, der var fløjet mod Fællesdomiciliets glasfacade på Odense Havn. Måske tiltrukket af lyset under trækket om natten?

Ved Syddansk Universitet talte Martin Rheinheimer 600 Alliker og 630 Råger, der var på vej til overnatning. Ved Thurø Rev holdt 8 Snespurve til, og de blev set af Arne Bruun.

256092712 4569804679803904 7846406027555982536 n

Nærstudie af Spidsand han ved Bøjden afslører den smukke fjerdragt. Hvor mange har nydt dens fine sort-hvid-vatrede ryg og flanker? Foto: Flemming Johansen

Tirsdag

Frank var klar på klinten, hvor der ventede en god dag: 132 Rødstrubede Lommer, 6 Sortstrubede Lommer, 166 Bjergænder, 1630 Ederfugle, 191 Havlitter, 298 Sortænder, 258 Hvinænder, 537 Toppede Skalleslugere, 1 Alm. Kjove, 677 Dværgmåger og 1 Ride. Her skal man bemærke antallet af Rødstrubede Lommer, Toppet Skallesluger og Dværgmåger. Det er for alle tre arter store tal.

Der var andre end Frank Jensen-Hammer i felten. Ved Gyldensteen så Tom Tjørnum 20 Sølvhejrer, mens Jens Rasmussen kunne tælle 17 ved Brændegård Sø. Ved Landet på Tåsinge rastede en enkelt Tundrasædgås, og den blev set af Peder Rasmussen.

Der blev talt gæs og ænder mange steder nu, og det kan man gøre resten af vinteren. Her kan det måske undre, at tal kan variere så meget fra observatør til observatør. Men der er mange forhold, der kan spille ind. Hvor meget tid har den enkelte observatør brugt på at tælle antallet af fugle? Hvor meget erfaring har man med at tælle store koncentrationer af fugle? Skønner eller tæller man? Udskiftning af fugle - er nogen er kommet til eller fløjet væk, før den næste observatør indfinder sig? Tæller man hver enkelt fugl eller 10 og 10 eller 100 og 100 etc. Det betaler sig at træne sig selv i at tælle fugleflokke. Undertegnede vandt en stor æske chokolade ved at gætte, hvor mange pebernødder, der var i et stort glas.

Lidt gåsetal fra en tirsdag i november: Grågås:  2.000 Brændegård Sø (Jens Rasmussen),  1150 Landet (Peder Rasmussen), 2800 Rath (Søren Bøgelund). Bramgås: 1000 Munkebo (Peter Lillesø), 6800 Landet (Peder Rasmussen), 2040 Vesteregn (Nis Rattenborg), 2260 Nørreballe Nor (Nis Rattenborg), 2170 Keldsnor (Nis Rattenborg) og 8400 Rath (Søren Bøgelund).

Bjergænderne er ved at være på plads i Bøjden Nor – her talte Martin Rheinheimer 750 rastende fugle. 7 Havørne rastede ved Æbelø, og de blev talt af Jens Bækkelund. Der blev set hele 7 forskellige Blå Kærhøge på lige så mange forskellige lokaliteter. Mest overraskende var en sen Rørhøg ved Lindholm. Den blev set af Niels Lund.

2 Søkonger trak vest ved Flyvesandet, og det bevidnede Anton Markvad. Det har allerede været omtalt, at der er mange Snespurve i år, men Bjergirisker synes også at optræde i pæne antal. Her kan man virkelig få udfordret sine tælleevner. Jens Bækkelund talte 200 på Æbelø Holm. Martin Rheinheimer talte 160 i Bøjden Nor, og Frank Jensen-Hammer talte 170 trækkende på Dovns Klint. Ved Kerteminde rastede 17 Snespurve, og de blev set af John Jensen.

 249097716 4140546592717159 8944444159315877701 n

Hvor mange Skarver er der mon i denne flok? Foto: Geert Mørk

Onsdag

Trækket over havet fortsatte, hvor det slap og med Frank Jensen-Hammer, der så og talte: 40 Rødstrubede Lommer, 30 ubestemte Sædgæs, 103 Havlitter, 304 Toppede Skalleslugere og 184 Dværgmåger.

Der blev igen set mange Bramgæs. Erhardt Ecklon meldte om 5.000 rastende i boligbirdingkonkurrencen. Der kan ikke være meget græsplæne tilbage i Erhardts have, de kan selvfølgelig også være set fra haven. 800 Pibeænder ved Nakkebølle talt af Carsten Skou er et pænt tal.

Endnu en sen Rørhøg dukkede op ved Gyldensten og blev set af Tom Tjørnum. Der var endnu Islandske Store Kobbesnepper på Langeland. 2 rastede i Nørreballe Nor og blev set af Nis Rattenborg og samme Nis så 110 Bjergirisker på Storeholm.

257248831 10224718055891851 4592419502346287891 n

Isfuglene er så småt ved at komme sig ovenpå sidste vinters strenge frost. Her ved Odense Å nær Sct. Jørgensparken. Foto: Lars Rasmussen

Torsdag

En lidt stille dag, men krydret med et par behagelige overraskelser. 1 Ringdrossel rastede ved Egebjerggård Gods og blev fundet af Aksel Christensen, og en Sortstrubet Bynkefugl rastede ved Agernæs Havn og blev fundet af Niels Kristian Bech Jensen.

Vedt Gultved så Erik Thomsen og Karsten Nielsen mindst 60 Røde Glenter flyve til overnatning. Det må være efterårets højeste overnatningstal.

Ellers var det småt – Vandstær ved Brobyværk blev set af Gunnar Jørgensen og Leif Sørensen, og 13 trækkende Dværgmåger set af Frank Jensen-Hammer skal også med.

254093544 10159386713949857 2453774712623209303 n

Jane Ditzels Tårnfalk henviser andre fugle til andre spisesteder. Foto: Jane Ditzel

Fredag

Trækket fortsatte på Dovns Klint, hvor Frank Jensen-Hammer førte notesbogen: 37 Rødstrubede Lommer, 5 Sortstrubede Lommer, 122 Toppet Skalleslugere, 4 Hedelærker, 1 Stor Tornskade og 6 Snespurve gav en god varieret trækobs. Derudover så Frank 10.000 rastende Bramgæs i og omkring Keldsnor.   

Mogens Ribo Petersen fandt en rastende Søkonge ved Horseklint, det har Mogens allerede tidligere forudset i en artikel her. Samme sted talte Mogens 1.100 Sortænder.

Ved Knudshoved rastede 2 Sortgrå Ryler, og de blev set af Carsten Skou, mens endnu en Stor Tornskade kunne noteres ved Kirkebyskovene af Pierre Bentzen. Ved Kerteminde så Ivan Sejer Beck 14 rastende Snespurve.

Dagens overraskelse og mest ventede fugl dette efterår blev en Nøddekrige, der dukkede op i Poul V Rasmussens Have. Der har været lidt spredte obs på Sjælland blandt andet en trækforsøgende ved Stigsnæs, men invasionen blev ikke så stor og kom ikke så langt som håbet, men måske der alligevel kan blive enkelte fugle til det fynske denne vinter?

255291319 10224711440766477 8176956280759123385 n

Vandstæren i sit rette element - igen fra Brobyværk. Foto: Lars Rsmussen

Lørdag

En lidt fuglemæssige stille dag. På Dovns Klint så Frank Jensen-Hammer 17 Rødstrubede Lommmer, 29 ubestemte Sædgæs, 1 Dværgfalk, 4 Dværgmåger, 1 Hvid Vipstjert og 22 Snespurve.

Ved Møllemade trak 37 Kortnæbbede Gæs 37 forbi Michael Mosebo – en stor flok efter fynske forhold. 2 Sortgrå Ryler rastede ved Fyns Hoved så Birthe Karpfen, og ved Østerø Sø så Julie Broge 12 Snespurve.

Dvrgmage 14112021

Dværgmåge 1k raster i brændingen ved Aulby Mølleås udløb. Foto: Michael Mosebo

Søndag

Der blev indrapporteret i alt 58 Sølvhejrer denne dag. Flest så Leif Sørensen med 33 ved Brændegård Sø, mens Jørgen Jensen kunne tælle 18 ved Gyldensteen.

50 Røde Glenter til overnatning ved Gultved set af Henrik Mørup, og derudover så Per Rasmussen 15 flyve til overnatning ved Møsteskov.

1 enkelt Dværgmåge 1k rastede ved Aulby Mølleås udløb og blev set af Michael Mosebo.

”Vintersandløberne” er tilbage på Langeland, hvor Stener Jørgensen så 9 ved Strandager. Ved Knudshoved var der 2 Sortgrå Ryler, og ved Skaboes Huse rastede 1.200 Sjagger - det hele set af Kurt Kaack Hansen. En Stor Tornskade vil holde vinter på Helnæs. Den blev set af Tom Giersing.

3 Skovhornugler fik en lur ved Egebjerggård Storskov og blev set af Karen Thomsen og Jørgen Jensen. På Monnet og ved Lohals fortsatte det gode Snespurve-efterår med 28 ved Monnet og 18 ved Lohals.  De blev set af henholdsvis Carsten Skou og Laila Neerman. Ugen bød på i alt 134 Snespurve.

Vi skylder som sædvanlig en stor tak til alle fotograferne, der velvilligt har stille billeder til rådighed. Det gør unægtelig analysen lidt mere spændende.