Tirsdagsanalysen - uge 46

Af Freya Mørup Petersen

Den mørke og lettere farveløse novemberstemning holdt ved hele ugen, og vejret var overskyet og blæsende med få byger ind imellem. På trods af de grå dage har flere ornitologer dog kunne nyde synet af de mange skønne vintergæster, som i disse måneder er nemme at se på Fyn og Langeland.

112121bjergeaa

Denne Bjergvipstjert fra Odense Å ved Dalum Papirfabrik var ret populær i weekenden. Foto: Esben Aagaard.

Mandag
Mandag bød på en grå dag med lidt af hvert i forhold til fuglene på Fyn. Ved Agernæs Fælled fik Aksel Christensen trådt en Enkeltbekkasin op, som befandt sig på nordspidsen af fælleden. En Dværgfalk blev set fouragerende af Erik Busk om eftermiddagen ved Aulby Mølleås udløb. Laila Neermann har imens på Langeland været ude og finde nogle danske vintergæster, blandt andet en flok på 18 Snespurve i Lohals. Hun har også været nede i Spodsbjerg Havn og pillet otte Kaspiske Måger ud af mågeflokkene der. Der ses ofte Kaspiske Måger i de langelandske havne især om vinteren, men otte fugle er nu alligevel en sjat.

112121snestegemsus

Snespurve, Stegø Mølle. Der blev set Snespurv på 8 lokaliteter i uge 46, herunder i Odense Havn. Foto: Susanne Strunk.

Tirsdag
Tirsdag var endnu en grå novemberdag, men der var stadig masser af vintergæster at finde. På Dovns Klint var Frank Jensen-Hammer på obs og talte træk. Han havde blandt andet 1160 trækkende Bramgæs, 26 Dværgmåger, to Sortstrubede Lommer og en Dværgfalk. Ved Møllemade var Michael Brunhøj Hansen ude og se 23 Dobbeltbekkasiner og en Mosehornugle. Imens fandt Henrik Mørup-Petersen otte Snespurve, som fouragerede i Odense Havn.

112121brambotofjd

Der er stadig Bramgæs på træk - de foretrækker Vadehavet fremfor de fynske marker. Foto: Jane Ditzel.

Onsdag
Om onsdagen var dagens lokalitet det store område ved Gyldensteen, hvor Kurt Due Johansen var ude og tælle fugle. Her kom han blandt andet op på 2000 Bramgæs, 21 Små Skalleslugere, over 2500 af de sædvanlige rastende Ske-, Knar-, Pibe-, Grå-, Spids-, Hvin- og Krikænder, 15 Sølvhejrer og 20 Dobbeltbekkasiner. Der er også begyndt at komme gang i Vandstærene på Fyn, hvor de blandt andet kan ses langs Odense Å. Denne onsdag så både Jan Sørensen og Leif Christensen Vandstær ved henholdsvis Dalum Papirfabrik og Brobyværk. Man kan næsten være sikker på at se Vandstær, når man går langs med Odense Å, og den er bestemt et besøg værd, da den både er tillidsfuld og yderst charmerende.

Torsdag

112121storsunlraj

Store Skalleslugere, Sundet, Faaborg. Foto: Lars Rasmussen.

Torsdag var mere stille på Gyldensteen, hvor Jens Bækkelund var ude og talte i alt 16 Sølvhejrer. I Bagenkop Havn var Freddy Hansen ude og fandt en Kaspisk Måge, som rastede i havnen. Dagens mest interessante fugl var en Rødtoppet Fuglekonge, som Jørn Knudsen fandt i Teglværksskoven ved Nyborg. De fleste Rødtoppede Fuglekonger er trukket mod syd på nuværende tidspunkt, men der er enkelte, som raster i Danmark hele vinteren og som kan findes, hvis man er opmærksom på dem.

112121dueravnls

Ung Duehøg, Ravnholt. Foto: Leif Sørensen.

Fredag
Så blev det fredag og dermed weekend for de fynske ornitologer. Mange var ude og tælle fugle, hvilket gav store tal af især forskellige andefugle. Ved Brændegård Sø var Ole Friis Larsen ude og talte 75 Knarænder, 110 Krikænder og 28 Sølvhejrer. I Bøjden Nor var Aase Busk Kristensen på obs og talte 175 Taffelænder og 325 Bjergænder. Andreas Winding Mønsted tog Gyldensteen den dag og talte 500 Hjejler og 30 Dobbeltbekkasiner. Han var ikke den eneste, der talte mange Hjejler den dag, da Erik Overlund talte hele 800 Hjejler ved Kragholm Huse. Om vinteren kan man være heldig at tælle helt usædvanlige høje tal af rastende og overflyvende Hjejler, som har vinterkvarter i Danmark. Leif Sørensen var ude ved Ravnholt og observerede en Duehøg og 15 Ravne.
I Vindinge Å ved Gedsbjerg var Jørn Knudsen ude og så ikke alene Vandstær, men også Isfugl og Bjergvipstjert. Disse tre smukke fugle kan man være heldig at se om vinteren i danske åer, og Fyn er ingen undtagelse.

112121sulesg

Sule, Flyvesandet, lørdag. Søndag blev der set en ved Fyns Hoved og en ved Knudshoved. Foto: Søren Gjaldbæk.

Lørdag
Lørdag var endnu en grå novemberdag med blæst, men det stoppede ikke fuglekiggerne. Ole Friis Larsen og Stefan Stürup var ude ved Odense Å ved Fruens Bøge og fik set to Isfugle og en Bjergvipstjert. I Odense Havn så Laura Rytter Holm ni Snespurve, som holdt til dernede. Ved Dalum Papirfabrik var der også gang i åens vintergæster, hvor flere ornitologer var ude og se Vandstær, Bjergvipstjert og Isfugl. Morten Møller Hansen dækkede en god del af Nordfyn ind, da han først var ude ved Gyldensteen, hvor han så store flokke af Bramgæs, ænder, 21 Små Skalleslugere og en Duehøg hun og senere ved Flyvesandet, hvor han så en god portion Hjejler og Bjergirisker. På Langeland havde Mogens Lind Jørgensen imens en fouragerende Mosehornugle ved Skovgaard Mølle.
Sidst på dagen blev der set 46 Røde Glenter af Palle Bo Larsen gå til rast for natten i Gultved. Lokaliteten har denne vinter været kendt for at have mange Røde Glenter, som gik til overnatningsrast i en lille lund hver eftermiddag, så hvis man gerne vil have et godt kig på denne smukke rovfugl, er det en oplagt mulighed.

112121bjergbjdeaa

Man kan se store flokke af Bjergirisk mange steder, disse er fra Bøjden Nor. Foto: Esben Aagaard.

Søndag
Så blev det søndag og på trods af årstiden, kom der lidt sol med enkelte byer, som gav lidt røre i fuglene. Gunnar Jørgensen tog ud til Brændegård Sø og havde en god portion af Blisgæs, Knarænder og Krikænder, samt 32 Sølvhejrer og 7 Havørne. På Langeland har der igen været gevinst hos uglerne, hvor Søren Bøgelund har haft en enkelt trækkende sydvest ved Gulstav. Oppe ved Strandagergård ved Tranekær havde Jan Stener Jørgensen fire Bjerglærker indtrækkende ved fyret, som fortsatte mod syd langs med stranden. Ved Vindinge Å ved Gedsbjerg havde Jørn Knudsen igen haft held med at se Bjergvipstjert, Vandstær og Isfugl. Henrik Mørup-Petersen og jeg prøvede selv lykken ved Knudshoved, hvor vi havde to Bjerglærker, fem Tejster, to rider og en Sule, der trak mod syd. Hen ad aftenen tog vi til Gultved, hvor vi talte 27 Røde Glenter, som gik til overnatningsrast.

112121slvbrnsv

Sølvhejrerne lyser op i en ellers mørk tid. Med 35 fugle bød Brændegård Sø på ugens største antal. Foto: Steen vagner.

Det var alt for denne uge! Mange tak for lån af billederne og god tur i felten i næste uge til alle fynske fuglekiggere.