Tirsdagsanlysen - Uge 26

Denne tirsdagsanalyse vil være den sidste for en periode. Redaktionen planlægger at drosle aktiviteterne ned og holde ferie. Derfor må man som læser selv være opsøgende for at få de seneste fuglenyheder fra det fynske via DOFBasen og andre kanaler henover sommeren.

Uge 26 blev præget af høje temperaturer, og det gav mange spændende fugle primært i Jylland, men det smittede ikke rigtigt af på Fyn i denne omgang.

105995917 10222421175858747 6480114383097306710 oDværgternen har et bedre år end sidste år. I juni måned er der gjort 46 obs af ca 40 forskellige fugle. I 2019 blev der i juni gjort 20 obs af ca 22 forskellige fugle.  Sammenligner man første halvår 2019 og 2020 er tendensen den samme. Der er set dobbelt så mange Dværgterner i det fynske i år. Foto: Bent Staugaard

Mandag

En Lærkefalk overfløj Tarup Vandmølle både mandag og tirsdag. Mon ikke observatøren holder et vågent øje med om, der skulle gemme sig et ynglepar i nærheden (Per Rasmussen).

Efterårstrækket er i fuld gang og 20 Brushøns ved Gyldensteen vidner om dette (Jens Bækkelund).  34 Klyder er meldt fra i Bøjden Nor  - vi krydser fingre for en god ynglesæson her. (Morten Kristiansen).

Jacob Sterup talte præcis 100 Havterner ved Mågeøerne, og i Bøjden Nor holdt 2 Dværgterner til (Morten Kristiansen), og 2 trak forbi Kelds Nor (Frank Jensen-Hammer). I Håstrup Bjerge kan man høre den for Fyn sjældne ynglefugl Hedelærke (Gunnar Knudsen) – den blev hørt ugen ud på lokaliteten.

75285844 10157178246618414 105269678180211991 o

Havternen er en anden sårbar terneart ved de fynske kyster. De har brug for egnede redesteder og ro på ynglepladsen. Foto: Stoffer Jaeger

Tirsdag

Endnu en Lærkefalk dukkede op – denne gang i Dalby (Michael Glentedal), mens Per Rasmussen genså mandagsfuglen. En enkelt Sortstrubet Bynkefugl holdt til i Tryggelev Nor (Olav Egelund), og ved Bårdesø hørte Martin Søgaard Nielsen en Græshoppesanger. Savisangeren var på plads i Gulstav Mose  hele ugen (Lars Kirk m.fl.). Ligeldes kunne en Pirol høres i Gulstav Vesterskov (Lars Kirk) – den var også vedholdende ugen ud.

Onsdag

3 Sølvhejrer fra Tryggelev Nor blev ugens højeste tal (Peder Rasmussen), og på Siø venter Nilgåsen sikkert på sin rugende mage (Arne Brun og Peder Rasmussen).

Det er nu højsæson for Vagtel. Onsdag var der 5 syngende fugle på 3 forskellige nordfynske lokaliteter – flest var der ved Ringe syd for Flyvesandet med 3 fugle samme sted. (Martin Søgaard Nielsen). En Middelhavssølvmåge 2k holder til i Bagenkop Havn i denne tid (Pierre Bentzen). En Rovterne sås i Vejlen på Tåsinge (Kasper Falck-Rasmussen) og 2 Dværgterner i Tryggelev Nor (Peder Rasmussen).

Skovhornuglernes unger giver lyd, og de voksne må tage de lyse timer i brug. Det gør det lettere at registrere arten for tiden. 7 fugle på 4 forskellige nordfynske lokaliteter blev det til onsdag aften (Martin Søgaard Nielsen). En Græshoppesanger sang ved Stavidsåen (Ole Scharff), og 4 Rødryggede Tornskader - alle hanner - venter på de rugende hunner i Tryggelev Nor (Peder Rasmussen).

105899691 10222842603514850 36928898651347558 o

Skovhornugler er lette at registrere nu. De kalder med en høj pibende lyd, der minder meget om nyudfløjne Spruvehøgeungers kald. Foto: Steen Vagner

Torsdag

Nilgåsen med frue sås i Rudkøbing Havn (Sten Winkel), og 1 Vagtel sang ved Sulkendrup, (Lotte Sørensen). 3 Dværgterner rastede i Bøjden Nor (Gunnar Jørgensen), 2 i Nørreballe Nor (Nis Rattenborg), og på havet ud for Kelds Nor rastede 6 adulte Tejster – mon der kommer unger på vingerne? (Frank Jensen-Hammer).

Fredag

En Silkehejre fløj over Gulstavområdet – den kun tredje i år i det fynske (Søren Bøgelund). En Lærkefalk rastede i samme område (Søren G. Nielsen), og ved Gudbjerg sang en Vagtel (Leif Bisschop-Larsen).

40 Havterner yngler ved Langholmshoved (Jacob Sterup). En række dejlige observationer af Dværgterne: 8 Mejlø, 1 Langholmshoved og 4 Storeholm (Jacob Sterup) samt 1 Østerø Sø (Søren Duer) vidner om et godt år for arten. Vi håber, der kommer unger på vingerne. 8 Tejster ser ud til at yngle ved Mejlø (Jacob Sterup), og 3 Skovhornugleunger vidner om yngel ved Hellerup ved Ravnholt (Per Rasmussen)

Sangaktiviteteten er dalende, men Per Rasmussen kunne alligevel notere Munk 18 og Gransanger 26  - alle syngende Gammel Dyrehave.

105485671 10222495899841238 5799923463308946259 o

Mursejler er evig underholdning, men de har brug for, at de danske arkitekter indtænker dem i byggerier. Vores bygninger lukker den i stigende grad ude. Foto: Tina Kirkegaard

Lørdag

Ved Ølundgård rastede 2 Skestorke (Niels Bomholt) - her var de også søndag. Lærkefalken havde fået selskab ved Gulstav Mose (Morten Müller). 64 Klyder kan ses i Slambassinet ved Odense (Niels Bomholt) og 26 i Vejlen (Peder Rasmussen).

2 Sortstrubede Bynkefugle viste sig i Tryggelev Nor (Nis Rattenborg), og Pungmejsen i Gulstav Mose lader sig se i ny og næ – samme sted 4 Rødryggede Tornskader (Nis Rattenborg).

DSC 1886

En sjælden sommergæst. Fløjlsand hun er søgt på land ved Båring Skov. Foto: Finn Normann Hansen

Søndag

Der var fortsat Lærkefalk i Gulstav Mose (Pierre Bentzen) og 1 i Tryggelev Nor (Niels Bomholt). En Vandrefalk fløj over Siø (Søren G. Nielsen), og 1 Vagtel sang ved Kildemose (Karl Top).

En enkelt Rovterne rastede i Nørreballe Nor (Nis Rattenborg og Henrik Mørup) og dens meget lille fætter Dværgternen kunne ses i Bøjden Nor med 3 fugle (Else Klint), desuden 1 ved Ristinge Hale (Søren G. Nielsen), 2 i Tryggelev Nor (Nis Rattenborg) og 2 trak forbi Kelds Nor (Frank Jensen-Hammer).

Ved Kelds Nor trak 330 Mursejlere syd (Frank Jensen-Hammer), og Savisangeren og Pirolen lod sig høre i eller ved Gulstav Mose (Morten Müller m.fl.).

Tak for lån af billeder til fotograferne. Tirsdagsanlysen ønsker en god og fuglerig sommer til læserne og de tre Slørugleunger, der snart flyver hjemmefra på Tåsinge.

Tekst: Esben Eriksen