Ung eller gammel Mosehornugle? Han eller hun?

Af Esben Eriksen

Mosehornugle og Skovhornugler kan i sig selv være et bestemmelseskompleks og er tidligere beskrevet her på siden her.

Er uglen bestemt til Mosehornugle gives der i denne korte artikel nogle få eksempler på, hvordan man kan komme videre med uglen i forhold til alders og kønsbestemmelse. 

DSC 4458

Denne Mosehornugle er mulig at aldersbestemme på antallet af mørke overhalebånd - 4 mørke bånd gør den til en adult fugl (2k+). Ungfugle har fem bånd. Bemærk de mørke pilespidser ved spidsen af de centrale halefjer. Normalt vil de være mere udflydende på en adult fugl end på dette indvid. Om det er et fænomen der blive mere udtalt med alderen ved jeg ikke. Mosehormugle, adult hun, Klise Nor, den 5. oktober 2024. Foto: Esben Eriksen

Undertegnede har ikke fordybet sig længere tid i emnet, men det står dog klart, at køsnbestemmelse er forbundet med den største usikkerhed. En Mosehornugle kan med sikkerhed ikke altid kønsbestemmes i felten, mens der er en god chance for at aldersbestemme den til 1K, 2k (forår) eller adult. Jeg er ikke støt på billeder af 2k efterårs fugle, hvorfor jeg antager, at Mosehornugler fælder tæt på fuldstændigt fra 2k forår til adult over sommeren. Fra efteråret vil 2k+ eller blot adult være den mest præcise aldersangivelse. Man kan om efteråret fortsat finde enkelte ufællede ungfuglefjer, men det berøres ikke i denne artikel. Artiklen er samtidig ikke en ekspertartikel, men blot en videndeling af den viden undtertegnede har tilegnet sig og på ingen måde udtømmende, men kan måske inspirere andre til at dykke ned i alders- og kønsbestemmelse af Mosehornugler og måske vil nogle af mine forsigtige konklusioner danne baggrund for diskussion i felten, og bidrage til at kaste lys over alderssammensætningen hos de overvintrende Mosehornugler på Fyn fremover.

424933131 7202437889873890 3146497954016809712 n

En ungfugl - bedømt på antallet af halebånd - i alt 5 mørke halebånd kan tælles. Halens grundfarve synes en tand lysere end ovenstående fugl. Det kan være svært at vurderer om fuglen er påbegyndt fældning af halen, det virker som om at de mørke bånd er noget forskudt af hinanden. Mosehornugle 2k, Helnæs Made, den 7. februar 2024.M Foto: Flemming Johansen

Halens overside synes her at være det vigtigste kendetegn. 1k og 2k forår synes ofte (altid?) at vise 5 mørke halebånd på en gulbrun hale. På de to centrale halefjer ender ud i en sort pilespidsagtig tegning, der når halespidsen. Adulte Mosehornugler har altid 4 sorte bånd på en ofte græskar-orange farvet hale. Her erstattes pilespidserne af to mere udflydende pletter. Båndingen synes at være mere ujævn hos de adulte og kan give et helt Halloween-agtigt udtryk med sorte urolige aftegninger på orange baggrund.

DSC 8973

Dette billede er lysnet noget, da det var meget mørkt i vejret. Adult fugl tv (4 mørke bånd) og 2k fugl th (5 bånd). Fuglenes farver bør man ikke tillægge for meget betydning, da jeg har lysnet billedet. De yderste halefjer på den adulte fugl ser meget lyse ud og kunne lugte af en han. Ansigtet blev oplevet meget lyst da fuglen også blev set sidde, men jeg tør ikke kønsbestemme fuglen. Mosehornugle ad + 2k, Stige Ø, den 22. februar 2024. Foto: Esben Eriksen

Der er en masse andre kendetegn, som kan supplere en aldersbestemmelse,  men som for mig at se er de ikke så let tilgængelige i felten eller er helt så entydige som overhaletegningen, hvorfor de ikke nævnes her.

Står man med en fugl med fire bånd på halen, så kan man begynde at interessere sig lidt for om man kan kønsbestemme den adulte fugl. Har man ikke sikret sig alderen, så kan nedenstående kendetegn også sagtens optræde på ungfugle, og særligt ungfugle og adulte hunner har mange overlap i dragtkarakterene. Altså alder først - så køn. Her kan haletegningen igen være afgørende. Det er ofte let at få billeder af den udbredte hale på fouragerende Mosehornugler, og her skal man kigge nærmere på den yderste halefjer. Er der her blot et synligt mørkt bånd på en ellers næsten hvid yderfane (ydersiden af den yderste halefjer), så er der tale om en han, mens 3-4 bånd bør være en hun.

DSC 4451

En fugl som jeg mener må være en adult hun. Samme fugl som øverste billede i artiklen. 4 mørke overhalebånd. Gylden bug med relativ kraftige dråbepletter på bryst og bug. De store undervingedækfjer er gyldne med mørke aftegninger. Her ville man forvente en lysere bug samt renere hvide store dækfjer. Armsvingfjerene er har rimelig tydelig bånding. man aner mindst tre bånd på yderfanen af den yderste halefjer. Mosehornugle, adult (2k+), Klise Nor, den 5. oktober 2019. Foto: Esben Eriksen

Andre, men måske meget overlappende supplerende kendetegn til kønsbestemmelse kan være:

  • Bugen på hunner er ofte mere gultonet ligesom de mørke længdestriber på bryst og bug har mere fylde hos hunnen end hos hannen.
  • Den hvide bagkant på armsvingfjerene er ofte bredere hos hannen end hos hunnen - det tror jeg er svært at afgøre i felten og selv på billeder, med mindre man har et sammenligningsgrundlag.
  • De mellemste store dækfjer på undervingen er ofte gultonede med spredte pletter hos hunnen.
  • Ansigtet er ofte lysere hos hannen end hos hunner.

Undertegnede har efterprøvet ovennævnte kendetegn i felten på Stige Ø, den 22. februar en sen mørk eftermiddag, og ungfugl vs adult synes at fungerer. De fire ugle jeg så i dag lod sig bestemme til 3 2k + 1 adult. Den adulte fik jeg ikke super gode billeder af, men her er måske tale om en adult han.

Med ovenstående lille guide til bestemmelse af unge og gamle Mosehornugler samt bestemmelse af hanner og hunner, så kan man gå på jagt blandt Mosehornuglebilleder på DOF Fyns fb-side eller i egne arkiver, og prøve sig selv af - her skal man dog være opmærksom på at billeder på fb- ofte kan være kraftigt redigeret. Endnu sjovere og bedre er det at drage i felten og se om man kan alders- og måske kønsbestemme de mange Mosehornugler, der gæster Fyn denne vinter. 

Der er masser af god træning i at studere Mosehornuglerne i denne tid i forhold til adfærd, måden de flyver på, størrelsesforhold når de er sammen med andre fugle, og ikke mindst hvor meget de kan variere alt efter lysforhold.