Vadefugle i Keldsnor

Fotos: Erik Thomsen, tekst: Søren Gjaldbæk.

Juli og august er gode måneder for vadefugle. Allerede fra begyndelsen af juli begynder de gamle hunner tilbagetrækket fra ynglepladserne og overlader resten til hannerne. Senere dukker de gamle hanner op og nu kommer ungfuglene.

081922alm1et

Almindelig Ryle, gammel fugl i fældning, den har fundet en godbid. Foto: Erik Thomsen.

Det varme og regnfattige vejr har gjort, at mange af de traditionelt gode lokaliteter på Nordfyn - Ølundgård, Firtalsstranden og Slambassinet er næsten udtørrede, og også Bøjden Nor mangler vand.

081922stor1et

Store Præstekraver, Keldsnor. Foto: Erik Thomsen.

Mange vadefugle holder til i Næråstranden, men der er afstanden til fuglene ret stor, så det er svært at se fuglene ordentligt. Fortsætter det tørre vejr, må man forvente, at der snart dukker vadeflader op i Engsøen ved Gyldensteen og i Mellemstykket, hvor man ser fuglene godt.

081922hvidklireet

Hvidklire på besøg i Keldsnor. Foto: Erik Thomsen.

Det gør man også i Keldsnor. Der har været et fint træk af vadefugle, som Frank Jensen-Hammer har fulgt næsten dagligt siden begyndelsen af juli og lidt ind i august. Almindelig Ryle 4502 - bedste dag gav 514, Lille Kobbersneppe 2237 - bedste dag 482 og Strandskade 2195 - bedste dag 305 viser, at det er store mængder af vadefugle, der lægger vejen syd om Langeland - de kommer formodentligt gennem Den Botniske Bugt.

081922dbet

Dobbeltbekkasin, Keldsnor. Foto: Erik Thomsen.

Stedet er også fint til rastende vadere, antallet kan dog være stærkt varierende. Sætter man sig sidst på dagen vil man se en del fugle komme ind til overnatning. Det gjorde Erik Thomsen den 16. august - alle fotos i dette opslag er fra den dag - som det ses, var der fint udsyn til fuglene.

081922hjejlet

Hjejler, Keldsnor. Foto: Erik Thomsen.

Den kommende tid vil man fortsat kunne se mange vadefugle i Keldsnor, det benytter mange sig af, hvis trækobservationerne fra Dovnsklint og/eller Fakkebjerg kører lidt sløjt.