VÆR MED til at vintertælle røde glenter

Traditionen tro skal Europas glenter tælles første weekend i det nye år. Læs, hvordan du deltager.

Rd Glente 20150118 47595Røde glenter på overnatningsplads.
Foto: Bent Staugaard Nielsen Midtfyns Naturfoto

Rød glente findes stort set kun i Europa, og det er vigtigt at kunne følge udviklingen af bestanden. 
Derfor tæller vi, hvor mange rød glente der opholder sig i Danmark om vinteren. 

Som tidligere år håber vi, at rigtig mange har lyst til at deltage i tællingen, som er 5.- 6. januar 2019.

Man må meget gerne allerede nu kontakte undertegnede og meddele, hvor i landet man har lyst til at deltage.
Det gør det lettere at koordinere indsatsen. Vi skulle jo gerne have folk ud til alle overnatningspladser.
Vi ser gerne, at resultaterne indtastes i DOFbasen, men man kan også sende sine optællinger til nedenstående adresse.

Ved sidste tælling i januar 2018 blev der talt 371 glenter i Danmark, men hvis vi er lidt heldige burde det være muligt at runde de 400 næste gang.

LÆS OGSÅ: Rød glente sætter rekord i mild vinter

De seneste år har en stor del af de danske glenter valgt at overvintre i Danmark.
I lighed med de svenske fugle ser det ud til, at det primært er de gamle fugle, der bliver, mens ungfuglene trækker bort og overvintre i Sydfrankrig og Spanien.

Sådan tæller du

Glenterne samles om vinteren hver aften til fælles overnatning i større eller mindre flokke.
Den letteste måde at optælle bestanden er derfor at finde overnatningspladserne. Disse pladser er i skove, hvor der ofte allerede yngler glenter.
De første glenter vil begynde at indfinde sig på stedet et par timer før solnedgang. Langt de fleste kommer dog først en halv time før solnedgang til en halv time efter.
Ofte vil alle glenterne gå på vingerne og kredse rundt over skoven i tiden omkring solnedgang, og det er der, man har muligheden for at få talt fuglene.
Glenterne bruger ikke nødvendigvis de samme overnatningspladser år efter år, men det ser ud til, at der er visse områder, de foretrækker.
Derfor kan det altid betale sig at tjekke gamle pladser. En overnatningsplads kan rumme fra nogle få glenter op til flere hundrede.
Det største antal i Danmark blev noteret i januar 2018 ved Skandinavisk Dyrepark på Djursland. Her blev der set hele 200 fugle!

Glenten går tilbage

Hovedudbredelsen er i Spanien, Frankrig og Tyskland, men de seneste år har glenterne været i tilbagegang her, mens der er fremgang i England, Danmark og Sverige.
Tilbagegangen i kerneområdet skyldes muligvis klimaændring, og så finder der stadig en del ulovlig bekæmpelse sted.

Bestanden blev opgjort til knap 51.000 fugle i 2016, men da ikke hele udbredelsesområdet blev dækket, er det reelle tal nok nærmere 60.000.

Kontakt: Per Rasmussen Artskoordinator for Rød Glente i DOF.

Tlf: 27113713
Mail: vandmoellen@gmail.com