Varm weekend

Havde man sat næsen op efter en VINTER-ferie i uge 7 på Fyn, så blev man nok slemt skuffet. Var man derimod klar til forår og fuglefløjt, ja så så det straks bedre ud. Sol og 10 grader ramte Fyn fredag, når den slags bliver serveret på denne årstid, så fristes man til at sige: "Øs endelig mere op!".

Det fine vejr fik både fugl og fuglefolk ud af busken - andre mindre taktiske valgte at rydde op i kælderen, men så er det jo godt at kunne læse et resumé om aftenen på DOFBasen. Jeg vil forsøge at sammenfatte weekendens (fre-søn) højdepunkter. 

Lidt hvidt var der til de vinterglade. Hele 13 Sølvhejre blev set rundt i det fynske fordelt op 7 forskellige lokaliteter. Tryggelev Nor og Brændegård Sø tegnede sig for halvdelen af fuglene med henholdsvis 4 og 3 Sølvhejre på hver lokalitet.

Bramgas ESE

Bramgæs er set i store tal på mange lokaliteter i denne weekend. Foto. Esben Eriksen

Rigtig mange Bramgæs raster i disse dage på Fyn. Måske har man været lidt mere tilbageholdende med skydetilladelserne i år? I 2018 blev givet 501 tilladelse i Fyns området, hvilket betød at 4.209 fugle blev skudt. Totalt blev der reguleret næsten 33.000 Bramgæs i Danmark 2018. Både på Fyn og Langeland ses store flokke og på indtastningerne at dømme virker det til, at mange græsser i reservater eller på statens arealer. Det er svært at vurdere tallene, da fuglene formentlig flyver mellem lokaliteterne, men i weekenden har der nok rastet 15-20.000 Bramgæs i det fynske. Blisgæssene har også været at finde - dog i noget lavere antal - 1.500-2.000 fugle er set i weekenden.

Den smukke Lille Skallesluger er let at få at se, hvis man besøger en af følgende lokaliteter i denne tid: Arreskov Sø (44), Nakkebølle Inddæmning (26), Tryggelev Nor (17) eller Nørreballe Nor (12). Lille Skallesluger kan uden tvivl findes på andre mindre kendte lokaliteter i disse dage.

Lille Skallesluger Nakkeblle Inddmning Claus Dalsgaard

Lille Skallesluger han. Nakkebølle Inddæmning er et af de gode steder for arten i det fynske. Foto: Claus Dalskov

Og så var det store Trane-ankomst-weekend. Ynglefuglene ankom for alvor, og flere steder er der forhåbninger om, at der ligefrem er dukket nye par op. 11 lokaliteter melder om Traner heriblandt også trækkende fugle. Således blev 27 set trække NØ over Magleby på Langeland, mens en flok på 13 blev set raste ved Ravnholt. Flere af de faste ynglelokaliteter ser ud til igen i år at skulle huse Traner. Før solopgang og efter solnedgang er gode tidspunkter at registrere tranepar. Her hilser parret på hinanden med højlydt trompeteren.

Trane Fladet 4 Claus Dalsgaard

Tranerne er vendt tilbage. Tre af i alt fire fugle ved Tranekær. Foto: Claus Dalskov.

Viber er set stå i flokke på mange lokaliteter. En tidlig Svaleklire i Sortemosen, der dog ikke er den første, da der allerede blev set en den 5. januar i Tarup Grusgrave. Hver vinter ses enkelte Svaleklirer. De Store Præstekraver er et sikkert forårstegn, og også de er begyndt at dukke op på lokaliteterne langs kysterne. Sortgrå Ryler ses stadig ved Knudshoved og formentlig længe endnu - 14 fugle er højeste antal denne weekend.

I Bagenkop driller "Rita". "Rita" er en stor grå måge. Måske er hun en meget mørk Gråmåge, det diskuteres. Men de fleste taler om en hybrid Sølvmåge x Gråmåge - en såkaldt "Viking Måge". Sjov er den, og den har været på plads i havnen i små 14 dage. Henrik Knudsen drømmer om at få fat i en fjer fra den med henblik på DNA-analyse. Pt er er det kun blevet til en lort, der nu er i Henriks fryser. Læs mere om Henriks meritter på Fugleknudsen.dk. Enkelte Kaspiske Måger kan ligeledes ses i havnen.

Hybrid Bagenkop 1202 2019 4 Henrik Knudsen

"Rita" giver grå hår, men en ren Gråmåge er hun næppe. Hybrid Sølvmåge X Gråmåge. Bemærk de ret mørke håndsvingfjer, hvilket ikke taler for en ren Gråmåge. Foto: Henrik Knudsen. © Fugleknudsen.dk

130 NØ trækkende Hulduer ved Gulstav på Sydlangeland er mange. Det højeste i Danmark i år. Mosehornugler blev set på to lokaliteter - Stige Ø og Helnæs Made. Begge steder blev det til 2 fugle, så måske er der Mosehornugler til gæsterne på Ørnens Dag næste weekend?

Grønspætterne er kommet i gang. Der er meldt fra 10 lokaliteter i denne weekend. 

12 rastende Bjerglærker i Magleby Nor er både en lidt bemærkelsesværdig lokalitet - sjældent at finde dem indlands - og ligeledes er det mange fugle i det fynske. Jeg kunne i en søgning på flokke på mere end 10 fugle i DOF Basen kun finde 15 observationer udover denne gennem tiderne. Der er naturligvis en masse gamle tal, der ikke er tastet ind. De seneste 18 år er det dog kun sket 8 gange inklusiv denne weekends observation.

Hvid Vipstjert Bagenkop 1402 2019 1 Henrik Knudsen

Tidlig Hvis Vipstjert i Bagenkop Havn. Foto: Henrik Knudsen. © Fugleknudsen.dk

Sortstrubet Bynkefugl er blevet en forårsbebuder i det fynske, og en enkelt blev set på Langland i Snare Mosen. Ligesom Hvid Vipstjert i Bagenkop må være årets første i det fynske. Endelig er fire Store Tornskader er støvet i weekenden heraf to på Helnæs Made - mere end 20 Snespurve holder til i Keldsnor samt en Lapværling på Thurø Rev.

Artiklen bygger på indtastninger i DOF Basen i skrivende stund, hvor undertegnede har plukket et række tilfældige observationer ud. 

Tekst: Esben Eriksen