Vintertid er (også) glentetid.

Af Per Rasmussen

Efterhånden som vinteren udebliver, overvintre et stigende antal Røde Glenter i Danmark, og igen i år med besøg af deres nære slægtning, Sort Glente.

På Fyn har man de sidste vintre kunne opleve op til 60 glenter ved Gultved/ Trunderup, samt omkring 30 ved Haastrup. Fuglene samles om eftermiddagen for at gå til fælles overnatning i en skov, og det er et virkelig flot syn, når hele flokken kredser over stedet får de går til ro.
Sidste år startede de, som de forgående år ved Gultved, men endte med at flytte til et par skove ved Rudme, længere mod vest, se kortene til højre. Overnatningspladsen ved Haastrup har til gengæld ikke flyttet sig de seneste år. 

Rd Glente 20150118 47595Arkivfoto. Rød Glente på overnatningsplads. Foto: Bent Staugaard Nielsen

Lige nu er der talt 32 Røde Glenter ved Gultved, plus 1 Sort Glente og 6 ved Haastrup, hvilket er under halvt så mange som sidste år. Glenterne kan dog godt finde på at splitte flokken op, så måske er der også en overnatningsplads ved Rudme som sidste år? 

Det kan anbefales at tage ud og opleve synet af de mange rovfugle kredse rundt over landskabet inden de går til ro.

2019 10 25 sortglenteArkivfoto. Sort Glente. En enkelt fugl blev set sammen med de Røde Glenter den 11. november. Mon ikke fuglen bliver her resten af vinteren? Foto: Leif Sørensen.