Vinterbirdrace, resultat for Fyn.

Vejret var ikke nådigt stemt for dem, der deltog i vinterbirdrace 2019, hvor konceptet er ret enkelt: Se så mange arter som muligt fra 1. januar 0.00 frem til 21.00 og få dem tastet ind i DOFbasen inden bemeldte deadline. Hvor arterne ses er ligegyldigt, det skal dog være inden for landets grænser. Nednstående er skrevet på baggrund af disse indtastninger.

Lille Skallesluger, arkivfoto. Set af vinderen ved Nakkebølle Inddæmning.

Det var blæsende, så med en chillfaktor på omkring 1000, var det en sport for folk, der var klædt godt på. Man kan gribe projektet an på flere måder - én er at udfinde sig lettilgængelige lokaliteter med mange arter, spendere en god del af de lyse timer i en dejlig varm bil og så skynde sig at kigge disse igennem. Brændegård Sø er perfekt til den strategi - potentielt set mange arter, som man kan klares fra bilen - med de få lyse timer, der er til rådighed, vil en tur ned over engen ved Sollerup ikke give nok arter pr. time!

Tejst, arkivfoto, set af vinderen ved Nyborg.

En anden er at holde sig i sit nærområde, hvor man så får mere tid til at lede efter fuglene. Fra egen deltagelse i lignende projekter for år tilbage, ved jeg, at det kan være forbasket svært at finde en Rødhals på kommando, selv om den bor i ens have.

Rødben, arkivfoto. Set af vinderen ved Bøjden Nor.

Vinderen på Fyn blev Eske Frank Morthensen, der fulgte kilometerplanen. Yderpunkterne på ruten var hjemmet i Nyborg, Bøjden Nor og Sydlangeland. Det lykkedes at skrabe 80 arter sammen, hvilket ikke er særligt mange, men forholdene var ikke gunstige. Der er mange huller i artslisten - f.eks. kunne Eske ikke finde arter som Almindelig Ryle, Hjejle, Vindrossel, Sortmejse og Kvækerfinke - vi kan sikkert alle finde en lokalitet, hvor man ville få disse på 10 minutter, men det skal jo passe med ens rute.

Skovsneppe, arkivfoto. Set af vinderen ved Brændegård Sø.

Eskes bedste arter (undertegnedes prioritering) var Rødstrubet Lom og Havlit fra Lunden på Sydlangeland, Tejst og Lomvie fra Nyborg og Skovsneppe fra Brændegård Sø.

Næstbedste på Fyn blev Kristoffer Hansen, der tog det klimavenlige udgangspunkt - nærområdet og formodentligt tappert kæmpende uden hjælp fra benzinmotor. Han fik noteret 68 arter, alle set i Odense, hvor Stige Ø vel var den observationspost, der var længst væk fra centrum. Nogle enkelte arter er noteret fra Vigelsø, men de er nok set fra Stige Ø. Selv om Kristoffer ikke fik så mange arter, vil de fleste nok mene, at han med arter som Kaspisk Måge, Bjergpiber, Isfugl og Bjergvipstjert havde ”de bedste”.

Havlit, arkivfoto. Set af vinderen ved Lunden på Sydlangeland.

Tredjeflest noteringer fik Arnbjørn Jens Jørgensen med 49 arter. Undertegnede var af forskellige årsager afskåret fra at deltage i løjerne, jeg vil nøjes med at nævne besøg fra New York af børnebørn - de vil næppe føle sig skyldige. Jeg måtte nøjes med 12 arter - de blev klaret på færrest kilometer vil jeg tro - alle taget fra køkkenvinduet - her blev Topmejse bedste art.

Korttået Træløber, arkivfoto. Set af vinderen i Slipshavn Skov.

Tekst og foto: Søren Gjaldbæk.