Vintertælling af glenter 2020

Som det sikkert er de fleste bekendt, er der tradition for at optælle den europæiske bestand af Rød Glente første weekend i januar, og den kommende weekend er ingen undtagelse. 

Langt den letteste og mest nøjagtige måde at gøre det på, er at tælle glenterne når de samles til fælles overnatning. Det kræver selvfølgelig at man kan finde overnatningspladserne, og det kan godt volde lidt problemer. I år er det lykkes at finde 3 forskellige skove hvor glenterne overnatter. De tidligere år har de fortrukket skove i området ved Vantinge og Heden på Midtfyn, men i år er de flyttet til Gultved og Trunderup ved Kværndrup, samt Håstrup. Samlet er der indtil videre talt mindst 70 Røde Glenter på Fyn, samt som noget nyt, også en Sort Glente. Det er lidt specielt med Sort Glente, da de normalt overvintre i Afrika. Sidste år var vist nok første gang man med sikkerhed havde en overvintrende i Danmark. I år er der set mindst 3-4 i løbet af vinteren.

Rd Glente 20150118 47595Arkivfoto: Røde Glenter på overnatningsplads.
Foto: Bent Staugaard Nielsen Midtfyns Naturfoto

På de tilstødende kort kan man se hvor glenterne normalt går til overnatning. 

Ved Gultved og Trunderup, som ligger ret tæt på hinanden, flytter fuglene rundt. Nogen gange overnatter de allesammen det ene sted og andre gange deler de sig. Her er set op til 51 Røde Glenter, og det er også her den Sorte Glente kommer til overnatning. Til vintertællingen er det vigtigt at begge steder bliver holdt under opsyn. 

Hvis man har lyst til at deltage i tælling kan man bare tage ud og kigge, og det man finder tastes ind i Dofbasen.
Man kan også kontakte undertegnede for at høre hvor det vil være bedst at stå i forhold til den samlede indsats. Det vil i hvert fald være rart hvis vi kan få både Gultved og Trunderup dækket både lørdag og søndag. Håstrup regner jeg selv med at dække, i hvert fald lørdag.

Læs mere om årets tælling på Dof.dk

Per Rasmussen
Artscaretaker for Rød Glente
Jeg kan kontaktes på mail: vandmoellen@gmail.com