Vintertælling af Rød Glente på Fyn, 6. og 7. januar 2024

Af Per Rasmussen

Rd Glente 20150118 47595
Røde glenter på overnatningsplads. Foto: Bent Staugaard Nielsen. Arkivfoto.

Resultatet af sidste weekends glentetælling blev en skuffelse. Mellem jul og nytår blev der talt op til 130 Røde glenter på Fyn, så der var begrundet håb om endnu en rekord, men vejret ville det anderledes.

Onsdagen inden tællingen slog vinteren jo for alvor igennem, med regulær snestorm i Nord- og Midtjylland, mens Fyn og Sjælland druknede i usædvanlig store mængder regn. Og da onsdag blev til torsdag ramt sne og frost også Fyn og Sjælland. Et så markant vejrskifte bryder glenterne sig ikke om, og de er antageligvis fortrukket til varmere himmelstrøg, og/eller blevet spredt ud i landskabet. I hvert fald var antallet af glenter på overnatningspladserne langt under antallet før nytår, og enkelte pladser var helt tomme. 

De tre kendte fynske overnatningsplader havde også markant lavere antal fugle i tælleweekenden. Ved Eskildstrup blev der set 7 glenter, mod 26 før nytår, Herringe/Rudme havde 12 glenter mod 44 før, og syd for Haastrup var der 25 mod 56 før nytår. I alt blev der set 65 Røde glenter på Fyn med øer i weekenden. Sidste år var tallet 106.

Resultatet skal ses som et udtryk for glenternes ageren når vinteren for alvor sætter ind, og er altså ikke et udtryk for at bestanden er i tilbagegang, hvilket der ikke er noget der tyder på.

Et lignede eksempel på at vejret flytter rundt på glenterne så man i Schweiz i december 2023. Her havde man rekordmange i slutningen af november, men i starten af december kom der kraftigt snefald selv i de lavtliggende dale og allerede dagen efter blev der observeret massivt sydgående træk af hundredvis måske tusinder af glenter flere steder i landet. I løbet af december blev landet dog igen fyldt op med glenter, da der kom indtrækkende fugle fra Tyskland og Østrig, så det endte alligevel med en ny rekord for Schweiz. Noget tilsvarende kunne måske også ske her i landet hvis vi tæller igen om et par uger, hvis man forstiller sig et større indtræk af glenter fra Sverige. Det viser også vigtigheden af at glenterne tælles på samme dato i hele Europa, for ellers risikere vi at de samme fugle tælles flere gange i forskellige lande.

glente i europa 2024
Glenter med GPS-sendere i Europa pr 14.januar 2024.
Som man kan se er de fleste i Spanien, og antallet bliver gradvis lavere jo længere man kommer mod nord.

Endnu en af de fynske fugle er desværre død i Spanien, så nu er begge fugle der blev mærket ved Sandholdt døde. Hvad de er døde af har jeg endnu ikke fået besked om.
Dødeligheden er dog altid højere hos unge og uerfarne fugle, så der er ikke noget unormalt i det. 

Læs også pressemeddelelsen fra DOF, Røde glenter forsvandt i et snehvidt landskab.