Vintertælling af Røde Glenter på Fyn 2021

Af Per Rasmussen

Som de fleste sikkert ved, holdes der fælleseuropæisk glentetælling i starten januar. Formålet er at få et overblik over den europæiske, og dermed også verdens samlede bestand, da næsten alle glenter yngler indenfor Europas grænser.

Desværre er det ikke alle lande der deltager, men da langt de fleste gør, får man et godt overblik over bestanden.
I 2021 blev der talt omkring 57500 fugle i Europa, og heraf så vi 439 i Danmark, hvilket var danske rekord.

På Fyn var 2021 skuffende med kun 27 glenter, hvilket var langt færre end antallet i november og december 2020. Også i år så vi at antallet af fugle dalede over julen, hvor der før jul 2021 var mindst 90 glenter på Fyn. Langt de fleste fugle ses ved de fælles overnatningspladser, som vi jo har haft 2 af de seneste år, nemlig ved Guldved/Trunderup og Haastrup.

Rd Glente 20150118 47595Arkivfoto. Rød Glenter på overnatningsplads. Foto: Bent Staugaard

Tællingen lørdag d. 8. januar var ikke prangende; kun 11 glenter sås ved Haastrup og 6 ved Trunderup, mens yderligere 14 forlod Gultved og fløj mod vest efter solnedgang. Niels Bomholt og Lilly Sørensen fandt dog en flok på 4 der overnattede i skoven syd for Brændegård Sø. Den slags små overnatningspladser kan der godt være flere af, men de er svære at finde.

Resultatet for lørdagens indsats var altså ikke meget bedre end sidste år. Det kunne tyde på at glenterne på overnatningspladsen ved Gultved/Trunderup splitter op i løbet af januar og finder andre steder at være. Tidligere år har jeg set mindre flokke ved Koksskov og Herringe, hvorfor jeg valgte at stille mig der om søndagen. Det skulle vise sig at være klogt, da en god del af glenterne fra Gultved overnattede ved Herringe, nemlig mindst 29 fugle. Desværre var der ingen der dækkede området ved Gultved/Trunderup, så det er uvist om der overnattede fugle her, men mon ikke?

Samtidig var der kommet flere glenter til ved Haastrup, hvor Mikael Kristensen så 17

Alt i alt, med løse fugle rundt omkring på Fyn og øer, gav det et resultat på 56 Røde Glenter i weekenden, hvilket er en tangering af tallet for 2020. Det reelle antal er uden tvivl noget højere.

Den samlede danske tælling gav også rekord, nemlig hele 566 glenter, hvilket er 127 flere fugle end i 2021. Specielt Sjælland havde mange, mon ikke der er en del svenske fugle i blandt?