Generel coronavirus (COVID-19) beredskabsplan for hele DOF, gældende fra 6. maj 2021.

Som de fleste sikkert har bemærket gælder der på mange områder nye regler for restriktioner i forbindelse med COVID-19-situationen. For DOF betyder de, at Fugleture...

Nyt fra bestyrelsen 8. april 2021

Endnu et virtuelt møde i DOF Fyns bestyrelse - vi genåbner langsomt! Det kommende repræsentantskabsmøde den 24. og 25. april bliver ligeledes virtuelt. Man...

DOF Fyns Facebookside runder 1000 medlemmer

Af Per Rasmussen DOF Fyns Facebookside er oprettet 27. januar 2015, og altså 6 år gammel. Facebooksiden er sammen med vores hjemmeside, foreningens digitale...

Nyt fra bestyrelsen, den 8. marts 2021

DOF Fyn havde valgt at fejre Kvindernes Internationale Kampdag med endnu et virtuelt møde - der var, så vidt vi ved, ingen ligestillingsbolde i luften, omend for...

Generel coronavirus (COVID-19) beredskabsplan for hele DOF

 -  gældende fra 1. marts 2021. Vi skal hermed præcisere, hvad de nye coronarestriktioner betyder for DOFs - og dermed DOF Fyns - arrangementer...

Nyt fra bestyrelsen den 8. februar 2021

Endnu engang tvang covid-19-situationen DOF Fyns bestyrelse til at mødes virtuelt - lidt ufestligt, kan man mene, men som nævnt før sparer bestyrelsen på udgifter...

Nyt fra bestyrelsen den 11. januar 2021

Som de fleste andre er også DOF Fyns bestyrelse ramt af forsamlingsforbuddet, så bestyrelsesmødet den 11. januar blev holdt sammen/hver for sig - dvs. virtuelt....

Nyt fra bestyrelsen den 7. december 2020

Antallet af smittede med coronavirus er, som de fleste vist ved, stigende. DOF Fyns bestyrelse afholdt derfor deres møde mandag den 7. december virtuelt. Man diskuterede...

Nyt fra bestyrelsen den 9. november 2020

Mandag den 9. november var der igen møde i DOF Fyns bestyrelse i foreningens lokaler på Rasmus Rask-skolen i Bellinge. Forsamlingsreglen tillader lige netop, at...

Nyt fra bestyrelsen, den 1. oktober 2020

Torsdag den 1. oktober mødtes bestyrelsen i foreningens lokaler på ved Rasmus Rask-skolen i Bellinge, hvor der ventede en lang dagsorden. Havrevimp. Foto: Stoffer...
1 ... 4