826172x - en drilagtig Vandstær

Den 29. december sidste år fotograferede Per Thyssen en Vandstær ved Ejby Mølle, hvor den havde holdt til et stykke tid.

011221vand3pt

Vandstær, Ejby Mølle. Foto: Per Thyssen.

Som det ses, er fuglen ringmærket. Ved at kigge mange fotos igennem, taget fra forskellige vinkler, lykkedes det at få aflæst det meste af ringen, nemlig de seks første cifre: 826172. Nu er der syv cifre på den type ring, så i første omgang kom Per ikke sagen nærmere, end at ringnummeret er 826172x. Det kunne godt tænkes at være nok til at få fuglen identificeret.

011221vand1pt

Vandstær, Erik Bøghs Sti. Foto: Per Thyssen.

Vi kontaktede Hans Rytter, og det viste sig heldigvis, at den ringserie, der starter med 826172, var en, han havde brugt, og han havde kun mærket to Vandstære med den serie. Desværre var de to ringe som det ses nedenfor identiske på de første 6 cifre.

011221ringdata

Ringdata fra Hans Rytter om mærkede Vandstære. M står for mærket, G for genfangst.

Af Hans' data fremgår, at Vandstæren fra Ejby Mølle enten er den Vandstær, der blev ringmærket ved Erik Bøghs Sti i Fruens Bøge den 7. november, og som mange så sidste vinter, den var på stedet frem til den 27. februar. Som det ses blev den genfanget såvel den 11. januar som den 12. februar 2020. Dens ringnummer er 8261724. Men der kunne også være tale om den Vandstær, som Hans ringmærkede ved Hågerup Å den 20. november 2019 med ringen 8261720. Begge fugle var ungfugle i deres første kalenderår, så vi kan med garanti fastslå, at Ejby Mølle fuglen nu er i sit tredje kalender år, dvs. at den kan holde treårs fødselsdag engang til sommer.

011221vand2pt

Spisetid. Foto: Per Thyssen.

Jeg havde selv fornøjelsen af at følge fuglen fra Erik Bøghs Sti. Den ankom til stedet den 28. oktober, jeg så den mange gange, både før og efter ”ringforlovelsen”. Om det så er Ejby Møllefuglen er et mindst fifty-fifty-gæt.

011221vandesg

Vandstær, Erik Bøghs Sti den 29. oktober til venstre 2019 og til højre samme fugl den 14. november 2019 med ringen 8261724. Foto: Søren Gjaldbæk.

Per Thyssen har flere gange forsøgt at få flere fotos af fuglen ved Ejby Mølle, så det sidste ciffer kan blive fastlagt, og vi kan få sikkerhed for, om det er fugle fra Erik Bøghs Sti eller fuglen fra Hågerup Å. Den er tilsyneladende forsvundet fra Ejby Mølle, men vi vender tilbage, hvis den dukker op igen. Ellers kan det jo være, at den dukker op igen næste vinter.

Tekst: Søren Gjaldbæk.