Fugleglæde

Af Niels Andersen Vi skal huske på vores glæde over fuglene. Her fortælles om 3 oplevelser med Rødhalsen, en af vores almindelige fugle. Det er tit gennem helt...

Boligbirding efterår 2021 - afrunding

Af Søren Gjaldbæk Der var 19, der påbegyndte efterårets boligbirding - de bidrog med 1315 indberetninger til DOF Basen af i alt 175 arter. En enkelt deltog...

Boligbirding - Forår 2022

Af Palle Rosendahl Larsen Boligbirding forår 2022 starter den 1. januar kl 00.01 – er du klar? 4. sæson af DOF lokalafdelingers projekt ”boligbirding”...

God jul

Redaktionen ønsker alle en god jul og et godt nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange fotografer, der leverer fotos til os, også tak til...

Usædvanligt samarbejde

Af Niels Andersen Kasseprojekt Stor SkalleslugerMange husker sikkert, at DOF-Fyn har et kasseprojekt for Stor Skallesluger kørende. Jeg har hvert år siden 2015...

Skån spættens gamle træer for motorsaven

Fra første november og ti måneder frem er det forbudt at fælde hule træer og træer med spættehuller. Forbuddet gælder overalt - også i private haver. Stor...

Tur til Gulstav 25.-27. september 2021

Af Karen Koefoed Hovedideen med at købe bil, var muligheden for at tage på ture uden for eget stisystem og friheden til at pakke bilen, med ”alt, hvad hunden...

Efterårsboligbirding - halvvejs

Af Søren Gjaldbæk. Forårets boligbirding havde deltagelse af 42 fuglekiggere spredt ud over Fyn, Tåsinge og Langeland. Efterårsboligbirding løber fra den...

Rørhøg på stor opgave

Som de fleste ved, har Havørnene ved Brændegård Sø et godt øje til Skarverne. En yndet teknik, når der skal Skarv på menuen, er at drukne dem. Erik Thomsen,...

Boligbirding forår og efterår

Af Søren Gjaldbæk Boligbirding forår Som man måske husker, udlovede DOF Fyn et gavekort på 300 kr. til Naturbutikken, som skulle tildeles efter lodtrækning...
1 ... 12