Fugleinfluenza truer fynske Splitterner

Af Esben Eriksen Artikel opdateret kl. 20.00 den 23-06-2022, da det nu er bekræftet at Splitterner på Sprogø er smittet med fugleinfluenza. I Holland og Tyskland...

Boligbirding forår 2022 - Status og slutspurt

Af Palle Rosendahl Det går godt med forårets boligbirding for DOF Fyn, efter vores kampagne i vinter nåede vi op på knap 100 deltagere. Nogle meldte fra inden...

Ørneklubben - DOF’s børneklub

Af Søren Gjaldbæk Som nogle måske har bemærket, er det ikke det grå guld, der mangler i DOF. For at få de helt unge i tale har DOF startet Ørneklubben, der...

Spændende ejendom i Karlsmosen er til salg

Spændende ejendom i Karlsmosen er til salg.Tekst af Henrik Kalckar  Alle fotos af Reka Nielsen Salg af ejendommen Assensvej 310, 5771 Stenstrup (Karlsmosen)...

Sort Ibis - et Bededagsferieprojekt?

Af Esben Eriksen I denne uge er der set 4 Sorte Ibisser på Als, og Tyskland kan berette om invasionsagtig optræden. Derfor kunne et Bededagsferieprojekt være...

DOF Fyn 50 år i dag

Af Niels Andersen Strejftog, feltornitologer og dannelse af DOF-Fyn Lise Hafstrøm var den første formand i DOF-Fyn. En opgave hun gik ind til med ophøjet ro....

Fugleglæde

Af Niels Andersen Vi skal huske på vores glæde over fuglene. Her fortælles om 3 oplevelser med Rødhalsen, en af vores almindelige fugle. Det er tit gennem helt...

Boligbirding efterår 2021 - afrunding

Af Søren Gjaldbæk Der var 19, der påbegyndte efterårets boligbirding - de bidrog med 1315 indberetninger til DOF Basen af i alt 175 arter. En enkelt deltog...

Boligbirding - Forår 2022

Af Palle Rosendahl Larsen Boligbirding forår 2022 starter den 1. januar kl 00.01 – er du klar? 4. sæson af DOF lokalafdelingers projekt ”boligbirding”...

God jul

Redaktionen ønsker alle en god jul og et godt nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange fotografer, der leverer fotos til os, også tak til...
1 ... 12