Åbent hus i Gulstav Moses fugletårn

søndag 3. april 2022 kl. 10:00 - ca. 12:00

Oplev forårstrækket på Sydlangeland, når Fugleværnsfonden inviterer på åbent hus i Gulstav Moses fugletårn. Viber og lærker er for længst ankommet og mosen syder af aktivitet. Især de gråstrubede lappedykkere gør sig bemærket. Et dybt hult kald fra rørdrummen kan måske også høres. Evt. ændringer vil fremgå af Gulstav Moses Facebookside dagen før.
Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

sanglaerke JL

Foto: sanglærke, John Larsen/ Fugleværnsfonden