Kan fugle jule? Tag en vintertur til Sydlangeland

Søndag 6. december 2020 kl. 10:00 - ca. 15:00 Skønt vinter er der masser at se på i Gulstav Mose: Fjeldvåger, Silkehaler, Vindrosler, Sjaggere og ikke mindst...

Tur langs den vestfynske kyst den 22. november 2020

Ni deltagere mødte kl. 8:30 ved p-plads Føns Vangs Sø.  Under turleder Michael Mosebo Jensens kyndige ledelse blev gruppen ført gennem fem observationspunkter...

Tur til Arreskov Sø, onsdag den 2. december.

 Der er ikke plads til flere deltagere! På onsdag den 2. december er der tur til Arreskov Sø, ledet af Erik Ehmsen. Erik bor tæt ved søen og har fulgt...

Møde om Bhutan

Torsdag den 22. oktober var der en mødeaften om Bhutan. Fire fynboer havde været i landet. Det var Erik Danielsen, Jørgen Jensen og Lilly Sørensen, der havde...

Gæster fra nord på Sydlangeland

Søndag d. 1. november 2020 kl. 10:00 - ca. 15:00Her i starten af november kan der stadigvæk være enkelte Røde Glenter, og der er fortsat en del Musvåger, som...

Bhutan, torsdag den 22. oktober

Fire fynboer Jørgen Jensen, Erik Danielsen, Lilly Sørensen og Niels Bomholt var i februar 2020 til verdens lykkeligste land, kongedømmet Bhutan i Himalaya. Torsdag...

Tur til Helnæs Made den 24. september - referat

Set i lyset af de øgede krav i forbindelse med coronapandemien, valgte vi at begrænse antallet af deltagere til 10, hvilket vi var, dog blev en enkelt syg fra...

Trækfugle med Fugleværnsfonden på Sydlangeland

Søndag  4. oktober 2020 kl. 10:00 - ca. 15:00Fugleværnsfondens lokale arbejdsgruppe står klar i fugletårnet ved Gulstav Mose med kikkerter og...

På tur med ringmærkeren på KNF

Søndag den 20. september kl.8.00 mødtes 7 mennesker på p-pladsen ved fugletårnet tæt på Gustav Mose på Sydlangeland. Grunden til mødet var, at der var guidet...

Temadag om Punkttælling 2.0 på Naturskolen Åløkkestedet 17. september 2020.

Henrik Kingo Andersen fra DOF Fyns bestyrelse bød projektansvarlig Thomas Vikstrøm fra Fuglenes Hus velkommen til dagens arrangement. Daniel Palm Eskildsen fra...
1 ... 13