Åbent hus i Tryggelev Nors fugletårn 

søndag 3. april 2022 kl. 13:00 - ca. 15:00

Oplev forårstræk over noret, når Fugleværnsfonden inviterer til åbent hus i Tryggelev Nors fugletårn. Trækket af ederfugle er ikke helt forbi, og tit kommer de ganske tæt på lige ud for noret. Der er stadig mange ænder i mosen, og hormonerne bobler. Hannerne gør alt, hvad de kan, for at indynde sig hos hunnerne. Vi ser bl.a. på toppet lappedykkers fantastiske parringsdans, toppet skalleslugers og hvinandens underholdende kurtisering. Måske ser vi årets første rørhøg i luften over noret? Evt. ændringer vil fremgå af Tryggelev Nors Facebookside dagen før.

Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, Humble
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020)

toppetlappedykker JL

Foto: Toppet lappedykker, John Larsen/ Fugleværnsfonden