Åbent Hus på Keldsnor Fuglestation og Åbent Tårn i Gulstav Mose, 1/5-2022

Kom helt tæt på fuglene - oplev ringmærkning på Keldsnor Fuglestation, Sydlangeland.

Søndag den 1. maj, klokken 09:00 - 12:00

afholdes ringmærkningsdag på flere fuglestationer rundt i landet, bl. a. Keldsnor Fuglestation, hvor alle interesserede kan komme og opleve fugle blive ringmærket. Arrangementet arrangeres af frivillige ringmærkere fra Statens Naturhistoriske Museum. Desuden afholdes der Åbent Tårn med Fugleværnfondens  Frivillige Arbejdsgruppe. De står klar i/ved tårnet i Gulstav Mose, hvor de fortæller om fuglelivet. Der vil være opstillet udstyr til spot af fuglelivet, Rørdrummen skal nok give lyd fra sig.

Ringmaerkning af Rodhals Emil Sig Andersen

Ringmærkning af Rødhals. Foto: Emil Sig Andersen

Ringmærkning af fugle er fortsat den vigtigste kilde til viden om fuglenes trækruter og levevis. Hvert eneste genfund af en ringmærket fugl giver værdifuld viden om de enkelte arters trækruter, vinterkvarter, yngleområder og levealder. En viden som er særdeles vigtig for forskning og i arbejdet med forvaltning af de danske fugle.

"På ringmærkningsdagen vil frivillige ringmærkere fra Statens Naturhistoriske Museum demonstrere, hvordan vi fanger vildtlevende fugle, hvordan man bestemmer deres art, køn og alder, samt hvordan fuglene ringmærkes, måles og vejes, før de igen slippes fri. Endvidere vil vi fortælle om nogle af de resultater det afstedkommer" forklarer Jesper Johannes Madsen, biolog og forskningsassistent på Ringmærkning, der hører under Statens Naturhistoriske Museum.

Finder du en ringmærket fugl, og indsender oplysningerne til Statens Naturhistoriske Museum bidrager du til forskernes viden om fuglelivet i Danmark.

Mødested og parkering: Gulstav Mose, Gulstavvej

Mød op i tidsrummet fra kl. 09:00 - 12:00 hvor vi vil fortælle om vores arbejde og fremvise nogle fugle.

Kontaktinformation og yderligere oplysninger:
Keldsnor Fuglestation: Hans Rytter, 23 34 86 36 / hans.rytter@gmail.com
Statens Naturhistoriske Museum: Jesper Johannes Madsen, 28 26 78 67 / jjmadsen@snm.ku.dk

SNM