Keldsnor Fuglestation, 6. & 7. august, 2020

Denne opdatering dækker 2 dage. De første timer efter solopgang fanger vi fugle, men efter 4-5 timer finder fuglene ind i skyggen på grund af varmen - og det...

Keldsnor Fuglestation, 4/8-2020

Så er vi tilbage igen med en opdatering på de seneste par dage. Efterårstrækket er ved at komme så småt i gang, så det bliver spændende at se fangstallene...

Keldsnor Fuglestation, 28/7 - 2020

Hermed en opdatering af fangsterne på Keldsnor Fuglestation fra medio juli og indtil dags dato. Ringmærkningsaktiviteterne har været kombineret med opsætning...

Keldsnor Fuglestation åbner efterårssæsonen

Dagelængden er nu aftaget med 1 time! Fuglene har næsten alle fået ungerne på vingerne - lidt forsinkede fortæller vore seneste CES-data. De første fuglearter...

Rørsanger med svensk ring

I forbindelse med CES-ringmærkningsprojektet, har Michael i Lunget aflæst en svensk ringmærket Rørsanger, SVS CZ45859. Fuglen er ringmærket som ynglefugl...

"Standardiseret ynglefuglemærkning", CES, på Fyn, 2020

"Constant Effort Site" ringmærkning, eller oversat til jævnt dansk, "Systematisk Ynglefugle Ringmærkning", er en international anerkendt metode til kortlægning...

Keldsnor Fuglestation, en opdatering på foråret 2020

Siden den 1. april har der været regelmæssig ringmærkning på Keldsnor Fuglestation. Nettene er nu rullet og pakket i depoter, indtil efterårssæsonen går i...

Davs! Det er godt at se dig igen...

Jeg har lige mødt en tidligere bekendt - 9CP0105! Ja,- det er koden på den ring jeg den 21. juni 2019 satte på en ynglende Gærdesanger i min barndoms mose...

Arbejdet på Keldsnor er godt i gang

Den 31. marts satte Jacob og undertegnede nettene sat op, så vi var klar 1. april til den nye ringmærknings-sæson. Gærdesmutte (Foto: Hans Rytter) Der er...

Genmelding af Splitterne

De første Splitterner er set på Fyn - det skete den 3. marts, hvor Søren Bøgelund så to trække forbi Dovnsklint på vej mod et af ynglestederne. På Fyn er...
1 ... 13