Fransk klyde på besøg i Bøjden Nor

Af Niels Bomholt Jensen Den 12. april var jeg på besøg i Bøjden Nor, og blev opmærksom på en farvemærket klyde.Den var mærket med både røde, gule og grønne...

Standardiseret Ynglefuglemærkning (CES) 2023

"Standardiseret Ynglefuglemærkning" (CES) er en standardiseret europæisk metode til at følge bestandsudviklingen for vore almindelige småfuglearter. Læs mere...

Polsk ryle aflæst på Thurø

Af Lars Kirk Jeg har lige fået en tilbagemelding fra Ringmærkningscentralen på en Almindelig Ryle, som jeg har indsendt sidste sommer. Jeg havde egentligt glemt...

Hættemåge på besøg fra Sankt Petersborg og Estland

Af Søren Gjaldbæk Gennem en del år har jeg fordrevet de fuglemæssigt triste vinterdage med at aflæse ringmærkede Hættemåger ved Skovsøen. Her raster vinteren...

Vindrossel ringmærket i Lindved - genmeldt fra Frankrig

Af Hans Rytter, Gennem ca. 10 år er der ringmærket 210 vindrosler i Lindved Frugtplantage. I dag kom den første genmelding på en af de ringmærkede fugle....

Fugleinfluenza overvågning

Af Hans Rytter, De første 9 testsvar på prøver fra fynske fugle er nu indløbet. 5 musvåger fra flere lokaliteter viste ingen spor af fugleinfluenza, medens...

Keldsnor Fuglestation, sæson 2022

Af Hans Rytter Sæson 2022 blev den fuglefattigste på Keldsnor Fuglestation de seneste 15 år! De talrigeste arter vi fanger og ringmærkere er insektspisere,...

KNF 16/10 - 31/10 2022

Af Hans Rytter, Fangsterne på Keldsnor Fuglestation sidste halvdel af oktober 2022 var ikke prangende! Vi løb ind i nogle planlægningsmæssige udfordringer,...

KNF 1/10 - 15/10 2022

Af Hans Rytter Opgørelsen over fangsterne 1. halvdel af oktober 2022 blev desværre en tynd kop te! Vejrliget har bestemt ikke været med os, og der er kun blevet...

Mærkning af trækfugle i CES området, Svendborg, efteråret 2022

Af Peter Teglhøj, Efter afsluttet CES sæson 2022 ved Svendborg, er CES sitets A-område blevet benyttet til ringmærkning af trækfugle og formidling af ringmærkning...
1 ... 25