Afrunding af nytårsbirdrace 2023

Af Kristoffer Hansen

Kun få deltagere trodsede blæsten (vindstød op til 20 m/s) i DOF Fyns område på årets første dag, og det på trods af at DOF Fyn har udlovet 2 gavekort a 300 kr. hver til hhv. den åbne klasse og klimaklassen.

040123havet

Havørne. Foto: Erik Thomsen.

Ved en gennemgang af stillingen på DOF Basen kunne det konstateres, at af deltagerne i top-100 i den landsdækkende konkurrence valgte kun 6 personer at lægge hele, eller langt den overvejende del, af deres feltaktivitet i DOF Fyns område.

040123skema

Det fynske resultat. 1 art, Kortnæbbet Gås, er trukket fra Henrik Friers total, da den er set i Jylland.

Vinderen af et gavekort til Naturbutikken på 300 kr. går derfor til Kristoffer Hansen. Der var ingen deltagere i klimaklassen i DOF Fyns område, så det udlovede gavekort på 300 kr. må gemmes til en anden god gang.
Undertegnede havde planlagt at deltage i klimaklassen, men den kraftige blæst gjorde at bilen valgtes i stedet. Ruten var Odense Å ved Dalum Papirfabrik – Stige Ø – Ølundgård Inddæmning – Flyvesandet – Gyldensteen, Engsøen – Mågeøerne, Bogense. Den tur gav i alt 84 arter.

040123ederflj

Som det ses, var der store bølger på havet den 1. januar, her en Ederfugl fra Bøjden. Foto: Flemming Johansen.

Jacob Sterup valgte at tilbringe dagen på Langeland, hvor langt de fleste af arterne blev indkasseret på det Sydlangeland med Gulstav, Keldsnor, Ristinge og Nørreballe Nor som de mest givende områder.
I 2022 så undertegnede 89 arter ligeledes omkring Odense og på Nordfyn. Tim Hesselballe Hansen nåede samme år op på 96 arter ved en rundtur i Fredericia og det nordlige Fyn, heraf 93 arter i DOF Fyns område med besøg i Kerteminde, Odense Fjord med Ølundgård Inddæmning, Tørresø, Flyvesandet og Mågeøerne, Bogense. Er 93 arter mon rekorden på Fyn den 1. januar?
Her til slut en stor tak alle, der kom ud og samle arter her på årets første dag i 2023!