Aftale om Bjørnemosen

En del af DOF Fyns medlemmer har gennem det seneste årstid udtrykt bekymring omkring forholdene ved Bjørnemosen ved Svendborg. Vi har tidligere skrevet om området; det kan man se her.

Der er nu indgået en aftale om naturpleje ved Bjørnemosegård mellem Svendborg Kommune og lodsejeren, som træder i kraft pr. 1. september og gælder for de næste 20 år: Arealet, som er på 10 hektar skal afgræsses af kreaturer og/eller heste, og græsningstrykket skal tilpasses, så naturværdierne på arealerne bevares, og dyrene må ikke tilskudsfodres. Svendborg Kommune bekoster hegning af området samt klaplåger med information om offentlig adgang. Lodsejeren skal selv vedligeholde hegnet og afholde udgifter til el og vand. Vandhullerne bevares, "de må ikke drænes eller på anden måde tilstandsændres som følge af aftalen".

 

Rødben, en af de arter, der gerne skulle få glæde af aftalen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Aftalen flugter med DOF Fyns anbefaling til Svendborg Kommune. Aftalen skulle sikre, at vi får en afgræsset eng, en efterhånden sjælden biotop, med gode forhold for planter, padder og engfugle som f.eks. Rødben og Vibe.

Her kan man se det område, som aftalen dækker.

Det skal blive spændende at følge området næste forår og årene fremover.

Tekst: Søren Gjaldbæk.