Naturrådet for Gyldensteen Strand diskuterer græsning på Æbelø

Af Henrik Kalckar DOF Fyn Aage V. Jensens Naturfond er jo én af de vigtigste aktører, når det handler om at bevare og forbedre den danske natur og biodiversitet....

Flyvende fællesskaber

Gråspurv, Stær og Mursejler er hulrugende fugle, der får stadigt større problemer med at finde egnede ynglesteder i vores byer. En arkitekt og billedhugger med...

Punkttælling - Tidlige ynglefugle

Af Jens Peter Bech I perioden 15. Marts til 30. April er det tid til punkttælling af de tidlige ynglefugle. DOF punkttællingsprogram har eksisteret siden 1975,...

Ung Havørn dræbt ved kollision med vindmølle

Poul V Rasmussen har sendt os denne nyhed fra Tåsinge Det er nu cirka toethalvt år siden at det skete det, som Svendborg kommunens politikere og embedsmænd ikke...

Vigelsø - 2023

Af Søren Gjaldbæk Endnu en gang er Kurt Due Johansen på banen med en Vigelsørapport, der som sædvanlig er en meget grundig gennemgang af naturen på Vigelsø...

Vandfugletælling

I weekenden 13.-14. januar 2024 og dagene omkring denne gennemføres den internationale vandfugletælling, der har til formål at følge udviklingen i vandfuglebestande...

Vinterpunkttælling

Af Jens Peter Bech Nu hvor vinteren rigtigt er kommet til Danmark, er det også ved at være tid til årets vinterpunkttælling. Perioden for vinterpunkttællingen...

Konsekvenser af stormfloden ved Tryggelev Nor

Af Henrik Mørup Petersen Stormfloden d. 20. oktober med en vandstand på + 1,81 m ved Bagenkop kan ikke undgå at få konsekvenser for Tryggelev og Salme Nor.Jeg...

Møde i Naturpolitisk Udvalg den 10. oktober 2023

DOF Fyns Naturpolitisk Udvalg holdt møde den 10. oktober i Korshavn på Hindsholm. Som sædvanligt var der en lille udflugt på programmet, denne gang til Mejlø,...

Bekæmpelse af Rynket Rose på Storeholm, søndag den 20. august

Af Søren Kirk Strandgaard Kom med til bekæmpelse af rynket rose på Storeholm den 20. august 2023. Naturstyrelsen har de sidste 3 år manuelt bekæmpet rynket...
1 ... 14