Spontantælling lørdag den 6. juni

Anden omgang af ”Fyn tæller sammen - hver for sig” afholdes lørdag den 6. juni fra klokken 9.00 til 10.00. Vi tester 5-minutters tællinger, der er en del...

En punkttæller beretter

I 2010 faldt jeg tilfældigt i snak med Per Damsgaard-Sørensen (DOF Fyns daværende punkttællingskoordinator/red.), der var på punkttælling. Han tilbød at oprette...

Splitternerne har forladt Siø

Som de fleste ved, har Siø de senere år - og indtil for nylig - også i år huset en stor koloni af såvel Hættemåger som Splitterner. Optælling på den 20....

Vitsø Nor, rapport 2019

Kurt Due Johansen har endnu engang lavet en omfattende rapport om et fynsk vådområde, denne gang Vitsø Nor på Ærø. Vitsø Nor var oprindelig en bugt af Det...

Spontantælling

Fjorten friske folk havde valgt at bruge 5 minutter lørdag den 23. maj mellem kl. 9 og kl. 10 til at deltage i spontantællingen efter konceptet i punkttælling...

Punkttælling 2.0

DOF lancerer til efteråret et nyt punkttællingsprogram, som skal supplere de kendte vinter- og ynglefugletællinger i perioderne 20. december - 20. januar og 1....

Ynglefuglepunkttælling - du kan stadig nå at være med!

En af DOF’s vigtige opgaver er at overvåge bestandene af vores ynglefugle. Går de frem eller tilbage? I den forbindelse spiller punkttællinger en meget vigtig...

Naturstyrelsens skovningsplan.

Vi har samarbejde med Naturstyrelsen på en lang række områder, og vi holder også jævnligt møder med styrelsen, ligesom vi bliver orienteret omkring sager som...

Punkttællinger af ynglefuglebestanden, 2020

I disse dage udsendes årsrapporten for punkttællingsprojektet "Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2019". Projektet bidrager med utroligt...

Vådområde på Siø tørlagt

Vandstanden i det naturgenoprettede område på Siø var meget høj i den meget våde februar, men dog ikke højere end at der var plads til mågerne og Splitternerne...
1 ... 5