Nr. Nærå Strand og Agernæs Flak

Kurt Due Johansen har efter års grundigt optællingsarbejde ved Nr. Nærå Strand og Agernæs Flak udarbejdet en omfattende og meget flot rapport om forholdene...

Referat fra Naturpolitisk Udvalg

  Det fynske fugleliv er mange steder kun en skygge af sig selv. Odense Fjord og Agernæs Flak savner politisk bevågenhed. Foto: Esben Eriksen Der blev holdt...

Vandråd

Kommunerne nedsætter lokale vandråd og kommer med forslag til fysiske vandløbsindsatser i vandområdeplanerne 2021-2027. Med nedsættelsen af vandråd vil kommuner...

Det dårlige vibeforår 2019

Niels Andersen har minutiøst fulgt Viberne i 9 ynglesæsoner i landbrugslandet vest for Svendborg. Det er der kommet 9 rapporter ud af, alle med forskellige fokus...

Viberapport 2019

Niels Andersen har, som nogle vil vide, igennem mange år overvåget bestandsudviklingen af Vibe i Svendborgs omegn, et arbejde som han i 2017 fik DOF’s hæderspris...

Fyn blev finere, fugletårnene

Overskriften Fyn blev finere gjaldt for fuglene. De mange vellykkede naturgenopretninger gjorde Fyn finere end før. De første naturgenopretninger så dagens lys...

Fyn blev finere

Under denne overskrift gemmer sig et DOF-Fyn projekt, der med engagerede kommunerepræsentanter afdækker 10 vellykkede naturgenopretninger på Fyn, et i hver kommune. Mosehornugle....

Vandfugletælling den 21.- 22. september 2019

I weekenden 21.-22. september og dagene omkring denne gennemføres en national vandfugletælling, der har til formål at følge udviklingen i bestandene af grågæs,...

Jagten går ind

Den 1. september går jagten ind på langt de fleste jagtbare fuglearter. Det udløser traditionelt et stort andefugletræk forbi Dovns Klint på Sydlangeland, men...

Referat fra møde i Naturpolitisk Udvalg

Der blev holdt møde i Naturpolitisk Udvalg den 1. august. Der blev blandt andet drøftet regulering af vandstanden på Helnæs Made, regulering af skovning ved...
1 ... 3