Sangsvanetælling 11. og 12. januar

DCE/Institut for Bioscience arbejder i øjeblikket med en opdatering af de gulnæbbede svaners status i Danmark. De opfordrer til, at man i hele vinteren 2019/20...

Vær med til at beskytte redetræerne i statsskovene.

Der bliver ofte skovet træer, selv i fuglenes yngletid. Det hænger sammen med at skovningsmaskinerne er meget dyre, nogle koster tæt på 8 millioner kroner. Derfor...

Møde i Naturpolitisk Udvalg december 2019

Klyden er indvandret til Kystlagunen ved Gyldensteen. Derimod har ræve tvunget klyderne bort fra øerne syd for Æbelø. Foto: Kurt Due Johansen. Fra rapporten...

Vinterpunkttælling

Vi minder om, at perioden for vinterpunkttælling - 20. december til 20. januar er, om ikke godt i gang, så dog startet. Hvis du ikke allerede er punkttæller og...

Fyn blev finere, III. Efterlysning.

Fyn blev finere er DOF-Fyns kommende bogprojekt. Bogen beskriver 10 vellykkede naturgenopretninger, et i hver kommune, og en fugleart, der har haft særlig gavn...

Punkttælling - bliv punkttæller

Naturen har brug for netop din hjælp I det seneste nummer af Fugle & Natur, side 20-23, kan man læse en inspirerende artikel om at være punkttæller i...

Redekoordinator i Projekt Ørn – hvad indebærer det?

Redetræet på Erholm. Bemærk hvor spinkelt selve træet er, og hvor relativt lavt reden sidder - dog ikke lavt nok til at stigen kunne nå! De seneste to sæsoner...

At tælle Viber op

I føljetonen om Viben, er vi denne gang nået til et håndgribeligt afsnit om, hvordan man tællet Viber op. Der følger anvisning på, hvordan blot et enkelt besøg...

Nr. Nærå Strand og Agernæs Flak

Kurt Due Johansen har efter års grundigt optællingsarbejde ved Nr. Nærå Strand og Agernæs Flak udarbejdet en omfattende og meget flot rapport om forholdene...

Referat fra Naturpolitisk Udvalg

  Det fynske fugleliv er mange steder kun en skygge af sig selv. Odense Fjord og Agernæs Flak savner politisk bevågenhed. Foto: Esben Eriksen Der blev holdt...
1 ... 4