Ræve på Avernakø truer ynglefuglene

Af Per Fløng Jeg har de sidste 10 år, med voksende bekymring fulgt udviklingen i bestanden af ynglefugle på den vestlige del af Avernakø. 2020 var et meget...

Ulovlig jagt ved havnen ud for Vejlen Tåsinge

Af Poul V. Rasmussen. I oktober 2019 er jeg noget overrasket, da jeg oplever en ung mand slæbe en skydepram ud fra havnen ved Vejlen og slæbe den ind på kysten...

Reservatet på Gyldensteen - forslag til plejeplan

Vi har tidligere bragt Kurt Due Johansens rapport om Gyldensteen Strand, 2012-2020. I samme forbindelse har Kurt udarbejdet en rapport med forslag til, hvordan Reservatet...

Naturgenopretning i Søgårds Mose

Af Henrik Mørup Siden Naturstyrelsen erhvervede Søgård med Søgård Mose og Søgård Sø på Sydlangeland har ornitologerne ønsket vandstanden i søen hævet....

Møde i Naturpolitisk Udvalg, den 2. august 2021

Vanen tro var der augustmøde i DOF Fyns Naturpolitisk Udvalg - i år hos Henrik Mørup-Petersen i Piledybet. Man indledte mødet i felten med en tur til Storeholm. Storeholm...

Natpunkttælling

Af Søren Gjaldbæk Ved at tilmelde dig DOF’s punkttællingsprogram, som er landets ældste, fungerende naturovervågning, kan man med en meget simpel metode...

Punkttælling - "Sen yngletid" - deltag!

Af Søren Gjaldbæk. I år er DOF’s punkttællingsprogram udvidet, så det udover en vinterfuglepunkttælling omfatter to punkttællinger af ynglefugle - en ”Tidlig...

Mere om Dræby Fed

Som vi tidligere har skrevet, arbejdede Kerteminde Kommune med planer om at opkøbe et område ved Dræby Fed og omdanne det til et område, der årligt skulle opsamle...

Vigelsø 2020 - Naturovervågningsrapport - Fugle

Kurt Due Johansen har igen begået en rapport om fuglelivet på Vigelsø til Naturstyrelsen. Der er som sædvanligt tale om et meget grundigt arbejde, som slutter...

Hjælp med at tælle Hjejle og Lysbuget Knortegås

I denne weekend - den 17. og 18. april og i dagene omkring den gennemfører NOVANA en vandfugletælling, hvis formål det er at følge udviklingen i forårsbestandene...
1 ... 10