Arbejdsdagen på Keldsnor Fuglestation

I dag midt på formiddagen var vi 8 mennesker, der havde sat hinanden stævne på "Søren's Bed & Birds" i Gulstav.

Efter formiddagskaffe og rundstykker, hvor snakken gik lystigt, gik vi i gang med kratrydningen på nogle af fuglestationens faste netsteder.

De 3 medbragte motorsave kørte løs på krattet, og flittige hænder slæbte grenene væk. Der blev gået til stålet, og klokken 15 var de to udvalgte netområder trimmet, som de ikke har været trimmet de seneste mange år.

Stor tak til alle der deltog. Tak til Søren for at lægge hus til kaffepauserne og middagspausen.

Keldsnor Fuglestation drives af DOF Fyn og er baseret på 100% frivilligt arbejde.

Vi håber på en god 2019-sæson...

20190125 KNF for

Området før beskæringen.

20190125 KNF efter

Området efter beskæringen.

20190125 K5

Vegetationen skæres ned til ca. 1,5 meters højde, hvilket giver de bedste betingelser for at fange fuglene.

Tekst og foto: Hans Rytter