Årets ynglende Havørne på Fyn og øerne.

Af Lilly Sørensen

Ynglesæsonen startede tidligt på grund af det gode vejr i februar og marts. Senere blev det koldt, og det har nok gjort at en del yngleforsøg ikke blev til noget. Men alligevel har det været en pæn sæson på Fyn med 31 unger (foreløbig opgørelse). Det ligger på niveau med foregående år.

082521havbsn

Yngre Havørn. Foto: Bent Staugaard Nielsen.

Ulbølle parret er flyttet tilbage til spisekammeret i Nakkebølle, hvor de har repareret den gamle rede. Andre par har bygget ny rede, det gælder Nyskov-parret, som er flyttet til Balslev. Også parrene ved Brahesborg, Erholm, Broløkke har bygget nye reder i nærheden.

Der er kommet et nyt par til på Fænø – og så alligevel ikke. Det viser sig, at de allerede ynglede i 2020. Men i forbindelse med Ø-undersøgelsen 2021-2022 blev dette par opdaget i år.

Så ovenpå de mange nye par, der kom til i 2020, er der status quo i 2021.

Det var fristende lige at kigge på, hvad succesraten har været gennem de seneste år.

082521havskema

Et stort hop har der været i 2016 med næsten 2 unger per par/rede. Det højeste antal unger kom på vingerne sidste år – men fra væsentlig flere reder.

I år kom der i gennemsnit nøjagtig en unge pr. par her på Fyn. Det dækker dog over, at Vommesø-parret fik 3 unger. Der er 10 reder med 2 unger i, 8 reder med 1 unge og 12 reder uden unger.

Det giver et gennemsnit på 1,2 unge pr. par i de 7 år med en faldende tendens de seneste 3 år.

082521ungediagram

Antal unger pr. rede i det fynske gennem de seneste 7 år, kun reder med unger medregnet.

082521ungediagram1

Der foreligger ikke et samlet  resultat for DK i skrivende stund, men de sidste 6 års antal unger pr. rede fra DK og Fyn ses her.