De fynske Traner 2020 - opdateret

Claus Dalskov har gjort mig opmærksom på, at Christian Ahlefeldt i 2010 fortalte ham, at et Tranepar ved Ravnebjerg Skov nær Tranekær havde en unge. Claus nåede...

Rovterne - en succeshistorie

Rovternen - verdens største terne - var tidligere ret sjælden i det fynske. Kurt Due Johansen fortalte mig om en gang i 70’erne, hvor han var på tur til Tryggelev...

Rødryggede Tornskader i de midt- og østfynske skove 2020.

Rødrygget Tornskade er en spektakulær art, som findes på heder og overdrev med spredte buske, samt i større rydninger i vores skove. De lever overvejende af...

Lærkefalk, en fynsk ynglefugl?

Lærkefalken er en art, der er udbredt i det meste af Europa, men i Danmark er den sjælden. Man opgør den danske bestand til 10-20 par, og hovedudbredelsen er...

Forårsankomster for udvalgte arter 2020

Nu hvor foråret ligger bag os vil, vi igen tage et kig på, hvornår vores fugle ankom - dels for udvalgte ynglefugle, dels for udvalgte arter på gennemtræk til...

Svendborgs Råger. Opdatering 2020.

Så er Rågerne atter engang skrevet i mandtal i Svendborg. Vi har nu nøjagtige tal fra kolonierne gennem de seneste 17 år. I år faldt tallet for første gang...

Europas sydligste Tejst-koloni

Ved Keldsnor knejser fyrtårnet lysende hvidt på Langelands sydøsthjørne. Et spændende sted der altid er et besøg værd. På nordøstsiden af fyret finder man...

Havørnestatus, juni 2020

Så er der snart 32 flyvefærdige Havørneunger klar på Fyn og de omkringliggende øer. Det viser en foreløbig tilbagemelding fra redekoordinatorerne her på øerne....

Se Vandrefalkeungerne før de flyver

Lige nu kan Vandrefalkeungerne på Fynsværket opleves, før de forlader redekassen. Det kan ikke vare mange dage, før de flyver, og ungerne er i fuld gang med...

2020 - Musvittens år?

Sommeren 2018 står nok stadig klart for de fleste. En rekordlang tørkeperiode, hvor bladene i sensommeren mange steder tog efterårsfarver eller helt begyndte...
1 ... 9