Vandstær - en fynsk vintergæst

Af Esben Eriksen Fra midten af oktober dukker Vandstæren op ved de fynske vandløb. Som barn husker jeg, at vi fra efterårsferien af begyndte at stoppe ved Brobyværk...

To af Fyns dygtigste jægere fundet døde

Af Esben Eriksen   Den 2. januar var Jens Hillerup Jørgensen på tur ved Odense Fjord. I strandkanten ca. 2 kilometer fra lodshavnen nær Midskov opdagede...

Vinterpunkttælling i 46 år

Af Niels Bomholt Det var sne og frost, så dette års punkttæling var for en gangs skyld vinterlig. Jeg havde i sin tid, i 1976, lagt en rute rundt i Fiskerup...

De lukkede og slukkede 2021

Af Søren Gjaldbæk De fleste af yngletrækfuglene - hvad enten de yngler hos os eller nordligere - er taget til deres overvintringsområder. Vi har endnu en gang...

Tæl gulnæbbede svaner

Af Esben Eriksen Det er igen blevet tid til at tælle overvintrende gulnæbbede svaner. I det fynske omhandler det altovervejende optælling af Sangsvaner, da Pibesvaner...

Rød Glente på Fyn 2021

Af Per Rasmussen Arkivfoto. Rød Glente Foto: Bent Staugaard Endnu et år er gået, og det er på tide at få opgjort hvor mange Røde Glenter Fyn huser i...

Rødrygget Tornskade på Fyn 2021

Af Per Rasmussen Sidste år foretog jeg en undersøgelse af Rødrygget Tornskades udbredelse i de Midt- og Østfynske skove, og det var en skuffende oplevelse,...

Pudsig Sølvhejre i Tryggelev Nor

Af Søren Gjaldbæk. For 30 år siden var det de færreste af os, som havde set Sølvhejre i Danmark - det har som bekendt ændret sig drastisk, for tiden er der...

Årets ynglende Havørne på Fyn og øerne.

Af Lilly Sørensen Ynglesæsonen startede tidligt på grund af det gode vejr i februar og marts. Senere blev det koldt, og det har nok gjort at en del yngleforsøg...

Gyldensteen Strand 2012-2020- en undersøgelse af fuglelivet

Kurt Due Johansen har begået endnu en meget grundig og flot rapport, denne gang om Gyldensteen Strand, der lokalitetsmæssigt inddeles i fire områder: Kystlagunen,...
1 ... 13