Fynske Natugler yngler tidligt

Af Esben Eriksen Allerede den 1. marts kunne man på DOF Fyns facebookgruppe se et opslag fra Søren Binderup Larsen, der havde konstateret den første udfløjne...

Fugletræk på Sydlangeland efterår 2023

Af Frank Jensen-Hammer  - og links til efterårstræk 2020-2022 og forårstræk 2020-2023 Indledning.Dette er en rapport om fugletrækket på Sydlangeland...

Det fynske fugleår 2023

Af Søren Gjaldbæk Det er tiden at kaste et blik på 2023 fra en fuglekiggers synsvinkel, og det blev et af de bedre år, kan man roligt konstatere, hvis fokus...

Silkehale, der er mange lige nu

Af Søren Gjaldbæk Silkehalen yngler langt nordpå i Skandinavien, Asien og Nordamerika. Den lever af bær og flytter sig efter yngletiden efter tilgængelige...

De lukkede og slukkede - 2023

Af Søren Gjaldbæk Endnu engang kaster vi os over et lille studie af hvornår vores trækfugle forlod os. Det milde efterår har måske udsat afrejsen for nogle...

Dværgmåge

Af Søren Gjaldbæk Dværgmågen er, helt som navnet antyder, vores mindste måge og en meget elegant og flot fugl. De gamle fugle har i både sommer-og vinterdragt...

Knortegås

Af Søren Gjaldbæk Efterårstrækket er ved at ebbe ud, og vi tager snart hul på den del af året, hvor en del af fuglekiggernes tid går med at kigge på gæs...

Nøddekrige(r) på Vesteregn

Af Søren Gjaldbæk I den forgangne uge holdt en Tyndnæbbet Nøddekrige til på Vesteregn lidt syd for Tryggelev Nor. Der er tale om en ret tillidsfuld fugl, hvilket...

Dværgcanadagås

Af Søren Gjaldbæk Navnet Dværgcanadagås dækker over fire racer af arten Branta Hutsinchii, som lever i Nordamerika. Den kendes blandt andet på størrelsen...

Havørne året 2023 i DOF Fyn.

Af Torben HvassÅret 2023’s resultat viser, at 31 unger er kommet på vingerne i DOF Fyn området, hvilket er det samme som i 2021! I alt 28 reder har været i...
1 ... 17