Årsrapport, 2021

Årsrapporten fra Punkttællingsprogrammet beskriver bestandsudviklingen for de almindelige danske ynglefugle og vinterfugle i form af indeks baseret på punkttællingsdata fra de sidste 47 år (1975/76-2020/21 for vinterfugle og 1976-2021 for ynglefugle).

Rapporten beskriver bestandsudviklingen for 120 arter af ynglefugle og 87 arter af vinterfugle i Danmark og tillige fire arter af pattedyr i begge sæsoner. Samlet set bringes der punkttællingsindeks for 136 fuglearter. Punkttællingsprogrammets primære formål er at opnå viden om den langsigtede bestandsudvikling for de almindelige danske fuglearter, og med sin start i vinteren 1975/76 er programmet blandt de ældste fugleovervågningsprojekter i Europa. Se eventuelt mere på www.dof.dk/ punkt.

Programmet er den eneste langtidsundersøgelse af sin art i Danmark, og for langt hovedparten af de almindelige fuglearter tilvejebringer programmet den eneste viden, vi har om fuglenes bestandsudvikling. Resultaterne indgår yderligere i et europæisk samarbejde om at overvåge fuglelivet, hvorved de giver indsigt i fuglearternes bestandsudviklinger og levestedernes tilstand på europæisk plan.

Fugleovervågningenudføres af frivillige deltagere blandt DOF’s medlemmer, der således sikrer gennemførelse af overvågningen af Danmarks fugle for relativt begrænsede midler.

En stor tak skal lyde til alle deltagere gennem årene. Fugleovervågningen kan kun gennemføres takket være den store frivillige indsats fra disse mange deltagere.

Hovedkonklusionen i rapporten fra 2021 flugter med tidligere år: Antallet af vilde fugle i Danmark falder!

Indikatorer2021 PTprog

Tendenserne for indikatorerne i perioden 1976-2021 i de overordnede danske naturtyper analyseret med lineær regression.
Significansniveauer: ***: p<0,001, *: p<0,005 og NS: ikke significant.

For detaljerede analyser henvises til rapporten.

Af Hans Rytter