Overvågning af de almindelige fuglearter i DK 1975-2018

Årsrrapporten 2018 indeholder mange interessante temaer og beskriver bestandsudviklingen for de almindelige danske ynglefugle og vinterfugle. 

Punkttællingsprogrammet udgør en af hjørnestenene i dansk fugle- og naturovervågning. Data fra de seneste 43 år indgår i datamaterialet, og punkttællingprogrammet er den eneste langtidsundersøgelse af sin art i Danmark. Programmet er endvidere et af de ældste fugleovervågningsprojekter i Europa.

Feltarbejdet udføres af frivillige blandt DOF’s medlemmer, og er dermed et klassisk eksempel på ”Citicens Science”, hvor frivillige indgår i samarbejde med videnskaben. Her kan du komme ind i billedet...

Vinterfugletællingen i 2017/2018 omfattede 293 ruter, og ynglefugletællingen 386 ruter. 360 personer har deltaget i feltarbejdet i det forgangne år..

SommerPunkttaellinsruter  VinterPunkttaellinsruter 

Fynske Sommer- og vinterruter.

Indikatorer.

DOF’s punkttællingsdata anvendes til udarbejdelse af indikatorer til Miljøministeriet. Disse anvendes i forbindelse med projektet ”Streamlining European Biodiversity Indicators”, der blandt viser om de enkelte europæisk lande lever op til Biodiversitetskonventionens målsætninger. Indikatorerne kan ses hos ”Naturstyrelsen”.

Grafer fuglebestande

Udviklingen for indikatorerne for fuglearter i samme naturtype/kategori.

Agerlandsfuglenes dramatiske nedgang i Danmark ses også på europæisk plan, hvor det gennemsnitlige indeks for ”farmland birds” er faldet med 57% (syvoghalvtres procent) i perioden 1980-2016!

 Se mere på PanEuropean Common Bird Monitoring Scheme.

 Årets Tema.

Bestandsændringer for en art kan være forårsaget af for eksempel habitatsforandringer, klima, jagt konkurrence mellem arter og prædation. For at kortlægge de mulige faktorers indflydelse, har DOF nu for 3. gang gennemført en ”Atlasundersøgelse”.

Det er derfor særdeles interessant at se på sammenhængen mellem arternes procentvise ændringer i udbredelse (Atlasprojektet) sammenholdt med deres procentvise ændringer i bestandsindekset (Punkttælling).

punkt atlas

Rapporten bliver inden længe tilgængelig i PDF-format i Publikationsbasen hos DOF.

Skal du ikke være Punkttæller?

Den allerbedste måde at erhverve rapporten på, er dog at melde sig til projektet, og blive punkttæller. Så får man nemlig rapporten tilsendt. 

Alle med lidt kendskab til fugle kan være med! Man behøver altså ikke at være ”ekspert”!

Ønsker du virkeligt at gøre noget godt for fuglene og dansk natur, er Punkttællingsprojektet absolut et godt tilbud. Man er med til at tilvejebringe større datamængder, der øger robustheden i analyserne, og dermed indflydelsen på forvaltningen af vores smukke fælles natur.

Punkttællingsprojektet et fantastisk redskab for DOF’s politiske arbejde – et projekt med unik viden om de danske fuglebestandes tilstand – og det skal fortsætte, gerne med din hjælp.

Benyt nedenstående links til at få den viden du har brug for, for at støtte op om projektet. Har du brug for hjælp til at komme i gang eller har spørgsmål så kontakt DOF Fyn’s punkttællingskoordinator:

Kingo 20190503

Henrik Kingo Andersen

Jeg hjælper gerne og deler erfaringer fra mine år som punkttæller, så tøv ikke med at maile eller ringe (28603392).

Rigtig god fornøjelse med din kommende punkttælling.

Link via DOF Fyn’s hjemmeside: https://www.doffyn.dk/interne-gruppe/dof-projekter Tryk derefter på ”Punktællingsprojektet” ude til højre.

Link direkte på DOF’s hjemmeside: https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/punkttaellingsprojektet

Kilde: Overvågnng af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2018.
Forfattere: Charlotte M. Moshøj, Daniel Palm Eskildsen, Kathrine Stener Jørgensen, Michael Fink Jørgensen & Thomas Vikstrøm. 2019.
ISBN-nr.: 978-87-90310-08-0

Tekst og foto: Hans Rytter