Artikel i Fyns Amts Avis om sydfynske svaler

Peter Teglhøj, Svendborg, har gennem en del år ringmærket svaler på Sydfyn og Langeland. En kæmpe indsats, der fortsat genererer værdifuld ny viden om svalernes livsbetingelser.

Læs artiklen i Fyns Amt Avis. Peter Teglhøj har bedt os bemærke, at det af artiklen fremgår, at tilbagegangen for svalebestanden er på 70% siden 70'erne. DOF anslår tilbagegangen til at være på ca. 25%, en markant tilbagegang, men dog knap så stor.

Landsvale

Landsvale (Foto: Hans Rytter)

Bysvale

Bysvale (Foto: Hans Rytter)

Digesvale

Digesvale (Foto: Hans Rytter)

Fangst og håndtering af vilde fugle sker kun i videnskabelig øjemed, og kræver en gyldig ringmærkerlicens fra Statens Naturhistoriske Museum, København.

Tekst: Hans Rytter