Berejst Sorthovedet Måge fra Sprogø

Gennem flere år har medlemmer af Fyns Ringmærkergruppe optalt og ringmærket fugle på Sprogø. Primært splitterner og sildemåger, men også sølvmåger, hættemåger, stormmåger og ganske få sorthovede måger.

 En farveringmærket ung Sorthovedet Måge fra Sprogø er lige blevet aflæst i Cornwall:

SHMage genmelding Cornwall

Tekst: Hans Rytter