Beretning fra repræsentantskabs møde i DOF den 21.-22. november

Af Henrik Kalckar Hansen

I weekenden d. 21. 22. november var der repræsentantskabsmøde (rep.møde) på Dalum Landbrugsskole. Der afholdes to møder om året og efterårets rep.møde holdes altid i Dalum. Forårsrepræsentantskabsmødet holdes på skift i én af de øvrige lokalafdelinger. DOF Fyn var lige som alle de andre lokalafdelinger repræsenteret med det antal delegerede, som svarer til lokalafdelingens antal medlemmer. Vi har 3 delegerede og det var Micheal Bjerregaard, Jens Bækkelund og undertegnede Henrik Kalckar, som var DOF Fyns repræsentanter.
Delegerede fra lokalafdelingerne sammen med de ansatte fra Fuglenes Hus i Kbh. og vores Hovedbestyrelse samt naturligvis vores landsformand og diverse udvalgs repræsentanter er en forsamling på omkring 100 personer. Det er foreningens øverste myndighed, så det er på rep. møderne DOF’s overordnede politik, økonomi og strategi besluttes.

120221havsv

Havørn. Der blev set jagende Havørne på morgenturen til Ølundområdet søndag morgen. Foto: Steen Vagner.

I løbet af to dage er der naturligvis mange emner på dagsordenen. Vores formand Egon Østergaard aflægger halvårsberetning. Diverse udvalg og grupper aflægger beretning og der vedtages budget.
Der var en del diskussion omkring punktet kontingent og medlemstyper. Men beslutningen endte på at der fremover kun vil være ét type medlemskab til 520 kr. årligt - altså den nuværende pris på kernemedlemsskab. DOF har 10.000 kernemedlemmer og 8000 alm. medlemmer.
I DOFs rammestrategi fik DOF Fyn indføjet et punkt allerførst i strategien, som slår fast at DOF er bygget op omkring medlemmernes tilhørsforhold i lokalafdelingerne som basis for hele foreningen struktur.
Seniorrådgiver fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Ib Krag Petersen var inviteret til at holde oplæg om Havvindmølleparkers påvirkning af fugle. Det var et meget interessant oplæg om et meget aktuelt emne. Konklusionen kan sammenfattes til at handle om, at der bør laves en overordnet landsdækkende kortlægning af de havområder med store fugleinteresser, så man undgår at f.eks. private aktører forsøger at opstille møller i sårbare havområder, ansøgninger som så efter store og lange diskussioner og mange undersøgelser bliver forkastet af miljømyndighederne. Så man i stedet udpeger de havområder, hvor møllerne godt kan stå i forhold til diverse miljøhensyn.
Lørdag aften holdt Hans Meltofte et meget spændende foredrag om Fuglene i Danmark i 200 år. Vi vil prøve at få Hans til Fyn og holde foredraget.

120221skaeggm

Skægmejse. Foto: Geert Mørk.


DOF Fyn stod for fugletur søndag morgen, hvor vi tog til Ølundgård ved Odense Fjord i flot solskinsvejr. Her spiste vi medbragt morgenmad og der var pænt med fugle bl.a. mange svømmeænder, Bramgæs, Storspover, jagende Havørne og tættere på kunne Skægmejserne nydes i tagrørene.