Besøg af Eremitibis på Ærø

Af Søren Gjaldbæk

Eremitibisen er en art, der er stærkt truet. For at redde den har man etableret genudsætningsprojekter flere steder, blandt andet i de østrigske alper, hvor arten tidligere ynglede. Man har ved at præge fuglene på lette fly forsøgt at lære dem at flyve til overvintring i Toscana. Det var der 32 af de unge Eremitibiser, som ikke havde forstået. Man kan læse meget mere om dette i Ude af kurs: Ibiser er fløjet til Sønderjylland i stedet for Sydeuropa.

041223eremithenrikvonaero

Eremitibis, Leby Ærø, 1. december. Foto: Henrik Hansen.

Der blev set fugle i Skåne og længere oppe i Sverige dette efterår, hvor de altså burde have været i Italien. Den 3. november blev der så set en fugl i Lydersholm i Sønderjylland nær den tyske grænse. Dagen efter voksede flokken til 21. Nogle af dem føj nordpå, der blev senere på dagen set 8 trække nordpå ved Rømødæmningen og senere i Vester Vedsted. De følgende dage spredte de sig længere op langs den jyske vestkyst. Nogle få holdt til i Østjylland.

041223eremitet

Denne flok holdt til på Rømø fra den 4. til den 16. november. Foto: Erik Thomsen.

En flok på 11 fugle holdt til på Rømø i perioden 4. november til 16. november og set af rigtig mange. Da det blev koldere, blev det formodentligt sværere for fuglene at få næbbet i jorden, og det tyndede ud i meldingerne. Uden for Jylland blev det blot til en enkelt fugl den 29. november på Møn og så den 1. december, hvor Henrik Hansen så to fugle ved Leby nær Skovby på Ærø. De blev også set den 2. og 3. december af flere andre. Som Henrik skriver: "Det var alligevel en uventet Julegave.... - uden indpakning". Den 3. december blev der set endnu en fugl, den  opholdt sig ved Dalmose på Sjælland. Disse ser ud til at være landets sidste i denne omgang, så vi nåede lige at være med. Hvis udsætningsprojektet bliver en succes, og der fortsat vil være tungnemme fugle, kan vi måske få efterårsbesøg af Eremitibis de kommende år.

041223eremithenrikvonaero1

Eremitibis, Ærø, 1. december. Det er koldt at være på afveje. Foto: Henrik Hansen.

Der har naturligvis været spekulationer om, hvad der ville blive af de Eremitibisser, der ikke fik trukket retur, før kulden for alvor satte ind. Den 10. december blev en fugl, der rastede ved Næsbjerg tæt ved Varde den 16. til den 26. november, meldt død - en skæbne, der måske er overgået flere af de sidste ibisser, Ærø-fuglene inklusive.