Blåhals - nu også ringmærket på Fyn

Den Sydlige Blåhals breder sig på Fyn.

2. Påskedag, lige før solnedgang, tog jeg i Sortemosen for at forsøge mig med fangst af vadefugle. Det lykkedes slet ikke denne gang! Jeg havde 2 net oppe, men vadefuglene havde valgt at opholde sig andet steds.

Ved ankomsten til Sortemosen satte jeg også et net op på et af mine faste netsteder. 5 minutter senere var der fugl, og minsanten; en Sydlig Blåhals, hun.

Helt ny art for lokaliteten, og ny mærkeart for undertegnede.

20190421 Blahals hun
Sydlig Blåhals, hun

Et kvarter senere var der igen fugl i nettet. Nu var det så hannens tur til at få ring på.

20190422 Blahals hanSydlig Blåhals, Han

De to fugle udgjorde hele fangsten den aften.

Ifølge mine tilgængelige databaser er der tidligere ringmærket 2 Blåhalse på Keldsnor Fuglestation:

2/9-2003: Blåhals, han, 1K.

9/8-2014: Blåhals, han, 1K Læs mere...

Blåhals findes i to racer.

De ynglefugle vi har på Fyn er Sydlig Blåhals, typisk indvandret fra Sønderjylland og Tyskland. Nordlig Blåhals, der yngler længere oppe i Skandinavien, passerer Danmark på trækket.

Hermed en opfordring til at eftersøge arten. Den er oftest nemmest at finde i de mørke timer, hvor hannen er mest sangaktiv.

Opdatering den 17/7-2019: I dag har jeg ringmærket 3 udfløjne blåhalseunger på lokaliteten. Det er, så vidt vides, de første ringmærkede ungfugle af fynsk oprindelse.

Tekst & Foto: Hans Rytter