Bøjden Nor - Åbent Skjul

søndag 25. september 2022 kl. 10 - 14

hvepsevage2 John LarsenFoto: John Larsen

Kom med på fugletur i Fugleværnsfondens naturreservat Bøjden Nor.
Fugletrækket er på sit højeste, og falke samt våger er i luften, hvor de søger termikken og vinden for at komme sikkert over havet. Skov og krat er fuld af ivrigt kaldende småfugle, der spiser sig energi til i ly af natten at stikke sydover. Der ses normalt spurvehøg, tårnfalk, hvepsevåge og musvåge. Sommetider ses også vandrefalk og lærkefalk, og de unge havørne er begyndt at trække rundt langs kysterne. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.

Det er gratis at deltage i fugleturen og tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested: P-pladsen Dyndkrogvej 14, Bøjden, Faaborg
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe