Bøjden Nor - Åbent Skjul

Søndag 11. juni kl. 10 - 14

De to fugleøer vrimler nu med fugle. Klyde, strandskade og hættemåge har fundet deres ynglepladser. I buske og træer langs stien er der et vældigt leben af de mange småfugle, hvor hannerne stadig prøver at lokke flere hunner til med deres kraftige sangstemmer. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.

Det er gratis at deltage i fugleturen og tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested: P-pladsen, Dyndkrogvej, Bøjden, 5600 Faaborg.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Strandskade Albert Steen Hansen
Foto: Strandskade, Albert Steen-Larsen