Bøjden Nor - Åbent Skjul

Søndag 17. september kl. 10 - 14

Kom med til Åbent Skjul i Fugleværnsfondens naturreservat Bøjden Nor. Her er det normalt muligt at se gravand, gråand, pibeand, knarand, krikand, spidsand, taffeland og troldand. Der er stadig store flokke af vibe og hjejle i noret, og de sidste vadefugle fouragerer inden en lang rejse mod syd. I efteråret 2021 var der også flere dages besøg af sølvhejre og skestork. Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested: P-pladsen, Dyndkrogvej, Bøjden, 5600 Faaborg.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Taffeland John Larsen
Foto: John Larsen