Boligbirdere, slå ørerne ud!

Man står på et træksted - pludselig hører man et kald fra en overflyvende fugl. Lapværling? De andre på stedet snakker højlydt om noget i denne sammenhæng totalt irrelevant, og har for det første intet hørt og forhindrer for det andet med deres højlydte livsytringer, at man selv kan få hørt mere til fuglen, øv, øv. Rigtig mange fugle kan let bestemmes (og bliver bestemt) udelukkende på kald eller sang.

Blisgåsen har et ret karakteristisk kald. Foto: Søren Gjaldbæk.

Forleden aften fik jeg for første gang i år Blisgås på matriklen, da jeg ved ottetiden om aftenen skulle smide noget i skraldespanden. Ja, det var bælgmørkt på det tidspunkt, men stemmerne fra oven var umiskendelige!

De færreste vil være i tvivl, hvis de hører et ”kuk kuk” - de behøver ikke at se fuglen - det er en Gøg. Sådan forholder det sig for alle fugle - har man styr på deres stemmer, det være sig sang eller kald, så skal man bare høre dem for at bestemme dem.

Rørhøne - en art, som det er relativt nemt at høre trækkende om aftenen. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mange arter trækker efter mørkets frembrud. For dem, der deltager i boligbirding, er der i de kommende måneder god mulighed for at få nye arter til listen ved at åbne vinduet eller gå ud i haven efter mørkets frembrud. Jeg har f.eks. flere gange haft Rørhøne - tidligere kendt som Grønbenet Rørhøne - over min have om aftenen. Den har et ret karakteristisk flugtkald, som er helt forskelligt fra det traneagtige kald, man hører om dagen fra rastende fugle. Det er en art, som det er svært at få på foderbrættet! Hvis man er i tvivl om fuglenes kald, kan man besøge xeno-canto. Det er en god side med mange optagelser af hver art, både kald og sang.

Vandrikse, der forfølger Rørhøne.

For nogle er det en særlig sport at dyrke natlyt, de sidder hele natten for at lytte efter overflyvende fugle. Michael Brunshøj Hansen registreret Blisgås, Sangsvane, Rørdrum, Fiskehejre, Spidsand, Krikand, Sortand, Rørhøne (Grønbenet), Blishøne, Vandrikse, Strandskade, Vibe, Hættemåge, Sangdrossel og Solsort. Pibeand kan også nemt lade sig gøre for tiden. Man kan øve sig på kaldene ved at opsøge rastende fugle - f.eks. ved Ølund, eller hvor man nu har større forsamlinger af Krik- og Pibeand - de er ret snakkesalige for tiden. Nogle af arterne ovenfor kan naturligvis tages om dagen, men hvis man alligevel er ude, kan man jo lige så godt tage det hele med.

De kommende uger trækker de tusindvis af Sortænder, som overvintrer ved den jyske vestkyst til ynglepladserne i blandt andet det nordlige Rusland - trækket går over land om aftenen og natten, mange kommer ind over Fyn. Foto: Leif Sørensen.

Går man ud hver aften - når vejret tillader det - de næste 5-6 uger, er der garanti for Sortand - den kaldes også ”gyv-fuglen”, et navn der referer til dens kald, som man f.eks. kan høre her.

Drop Fars Pige, X-factor, Cougarjagt og Barnaby - tag en stol og varmt tøj på - sæt dig udenfor en times tid eller to og hør, hvad der kommer ovenfra. Det er svært i begyndelsen, men efterhånden får du styr på stemmerne og nye arter til matrikkel- eller boligbirdinglisten.

Boligbirdingkonkurrencen på Fyn har fået 5 nye deltagere - den aktuelle stilling den 9. marts kl. 11.00 ses nedenfor. Vi får se, om der er nogle, som bliver inspireret til at få nye arter til listen via aften/natlyt!

Stillingen i boligbirding på Fyn pr. 9. marts kl. 11.00 - vi hører gerne, hvis der er noget, som vi har overset.

Vi vil senere vende tilbage med forslag til hvilke arter, som man aktuelt skal være særligt opmærksom på, hvis man vil dyrke natlyt.

Tekst: Søren Gjaldbæk.