Boligbirding forår 2024 - tid til slutspurt

Af Søren Gjaldbæk

Nu hvor alle vores trækgæster og yngletrækfugle er ankommet og etableret, og hvor forårstrækket i den grad er ved at ebbe ud, er det på tide at gøre status for de 33, der udover at deltage i boligbirding også indberetter deres arter til DOF Basen. De har bidraget med 2732 poster i DOF Basen fordelt på 150 arter. Det er godt gået! For at deltage i lodtrækningen om et gavekort på 300 kr. til Naturbutikken - velvilligt sponsoreret af DOF Fyn - skal man have mindst 30 arter på listen. Dette krav honoreres af 31 af deltagerne. Hvis det bliver mellem os, kan det oplyses, at begge ”hængere” er medlemmer af DOF Fyns bestyrelse. Konkurrencen slutter den 30. juni, så de kan da nå de 30 arter endnu.

060624boligdiagram

Den gule førertrøje tilhører fortsat Lars Andersen, der fra sin matrikel Lindved Frugtplantage har registreret 103 arter, det er trods alt en slat!

Siden sidste opdatering i begyndelsen af maj er der kommet nogle af vores sent ankomne arter med. Mest markant er Mursejler, der ikke var med sidst, nu er den set af 16 af boligbirderne. Også Gøg og Havesanger og i mindre grad Gulbug og Nattergal er kommet på listerne. Som sædvanligt er der et vist træk af Canadagås i månedsskiftet maj/juni. Det er der indtil videre (4. juni) 6 boligbirdere, som har bemærket. Listen over arter, som kun er set af én deltager er nu på 23 arter, Sortstrubet Lom, Grå Fluesnapper og Nilgås er kommet til siden sidst.

060624murssg

Mursejleren ankom til Fyn den 9. maj - det er en art, man lægger mærke til, og det har blandt andet 16 boligbirdere gjort. Foto: Søren Gjaldbæk.

Når boligbirding forår 2024 udløber, starter en ny runde boligbirding - denne gang boligbirding efterår 2024, som løber fra 1. juli og året ud. DOF Fyn opfordrer alle til at deltage. Vi udsætter igen et gavekort på 300 kr. til Naturbutikken, som fordeles ved lodtrækning blandt de deltagere, der indberetter deres observationer til DOF Basen og som har mindst 25 arter på listen. Mens man ikke behøver at være skarp fra starten til forårsboligbirding er det med at være klar fra start til efterårets boligbirding. Arter som Gærdesanger, Rødstjert og Munk lever ret ubemærket, når ungerne er fløjet af reden.

060624grasg

Grå Fluesnapper er kun registreret af én boligbirder, og det er ikke fotografen, der ikke har haft den i haven i 30 år. Foto: Søren Gjaldbæk.

De næste par uger gælder det om at få de sidste forårsarter på listen. Vi vender tilbage med vinderen efter sommerferien.