Boligbirding forår og efterår

Af Søren Gjaldbæk

Boligbirding forår

Som man måske husker, udlovede DOF Fyn et gavekort på 300 kr. til Naturbutikken, som skulle tildeles efter lodtrækning blandt alle med over 40 arter på forårslisten. Det lykkedes for 30 af deltagerne at ”klare cuttet” og under opsyn af Michael Mosebo Jensen fra DOF Fyns bestyrelse blev vinderen udtrukket. Det blev Leif Rasmussen, som fra sin matrikel i Ristinge Strand/sommerhusområde nåede op på 64 arter. Til lykke til Leif, der er et gavekort på vej.

082421skovls

Syv deltagere - herunder Leif - fik besøg af Skovsneppe på matriklen i forbindelse med den hårde frostperiode i februar. Foto: Leif Sørensen.

Leifs liste indeholder arter som Rørdrum, Havørn og Nattergal - arter man vil forvente med matriklens beliggenhed, men også Skovsneppe - hvis man husker tilbage, blev der set rekord mange Skovsnepper under den hårde frostperiode i februar. Sidste art på listen blev Havesanger den 28. maj.

082421drumsg

Kun Leif Rasmussen og Søren Bøgelund fik Rørdrum på listen - man skal bo et særligt sted for at det kan lykkes. Foto: Søren Gjaldbæk.

Der blev gået til stålet på de fynske matrikler - 187 arter blev det til! Der var hele 35 eksklusivarter - dvs. arter, som kun blev set fra én matrikel. De 27 af disse blev set af Søren Bøgelund fra haven i Gulstav - som det vil være mange bekendt flyver der jo en del forbi på de kanter. F.eks. havde Søren Sort Stork, Skestork, Steppe- og Hedehøg, Aftenfalk, Sortterne og Tejst(!) på listen. Det kan vi ikke klare her, hvor jeg bor!

Tak til alle deltagere.

082421steppeobo

Steppehøg blev en af de 35 arter, som kun blev set fra en matrikel, dog ikke denne fugl, som er fra efteråret 2019. Måske nogle kan være heldige med en fugl her den kommende månedstid. Foto: Ole Bo Olsen.

Boligbirding efterår

DOF Fyn var med sine 43 deltagere - langt de fleste aktive i hele perioden, den lokalafdeling, som havde flest deltagere i forårsboligbirdingen. Vi er allerede i gang med efterårsafdelingen -, her gøres stillingen op den 31. december, alle arter set fra 1. juli tæller. Man kan læse om regler og vilkår her. Det går knap så godt med den fynske deltagelse i efterårsboligbirdingen, vi er kun 15 aktive. Vi minder om, at DOF Fyns bestyrelse har udlovet et gavekort på 300 kr. til Naturbutikken, som tildeles ved lodtrækning blandt de deltagere, som kommer over 30 arter på listen.

Kast jer ind i ”kampen”, for undertegnede er det altid sjovt at følge med i, hvordan forekomsten af fugle på min matrikel varierer fra år til år - f.eks. mangler jeg stadig Kvækerfinke, Stær, Sump - og Halemejse i år, de plejer at være ret sikre. Også Gråsisken har svigtet, måske de kommer denne vinter. Den kommende tid er der mulighed for Hvepsevåge og Fiskeørn, de trækker bredt, så jeg vil jævnligt kigge op.

082421kvksg

Kvækerfinke - dem har der ikke været mange af i år. Fodring øger chancerne. Foto: Søren Gjaldbæk.

For nye deltagere: Det er helt i orden at efteranmelde arter fra perioden fra 1. juli til i dag, blot man er sikker på at have set dem fra matriklen. Det kunne f.eks. gælde Mursejler og nogle af sangerne.

Efterårsboligbirding kan være med til at kaste lys over, hvornår de enkelte arter trækker bort samt ankommer til vinterrast, og om der er forskel imellem landsdelene på de punkter. DOF Fyns bestyrelse opfordrer alle til at deltage.