Boligbirding - midtvejsstatus

Vi nærmer os halvvejsmærket - den 1. april - for boligbirding. I DOF Fyn-regi er der nu 19 deltagere. Som det ses af den aktuelle stilling, er der to, der er gået i udbrud, men forfølgerfeltet kan hurtigt nå op - det ender dog næppe med en massespurt!

Stillingen den 25. marts, kl. 15.23 - skriv endelig til os, hvis vi har overset noget.

Afhængigt af ens matrikels beliggenhed, er det nu, at der kan scores arter på træk - f.eks. Hvid Vipstjert, Trane, Rørhøg, Rød Glente og Pibesvane - det er bare med at kigge op og slå ørerne ud. Når vi kommer ind i april er det arter som f.eks. Rødstjert og Løvsanger, der i en kort periode synger rundt omkring på vej til ynglepladserne. Jeg har altid Løvsanger i en uges tid i april, herefter er det slut. I april kan man også give sig til at kigge efter Fiskeørn - hører man pludselig larmende måger, vil ofte være et signal om, at der er Fiskeørn i farvandet. Vi vil senere vende tilbage med muligheder for nattrækkere.

Den har alle! Foto: Søren Gjaldbæk.

Ser vi på de enkelte arter kan vi konstatere, at alle 19 har Ringdue, Rødhals, Solsort, Musvit og Grønirisk på listen. Bogfinke, Gråkrage, Blåmejse og Gærdesmutte mangler kun på en af matriklerne - det er måske en forglemmelse!

Gråspurven var engang meget almindelig, kun set på 10 af de 19 matrikler. Foto: Søren Gjaldbæk.

Det er ofte nævnt, at Skovspurv har fortrængt Gråspurv - i boligbirdingsammenhæng er stillingen 17-10 til Skovspurv.

Havørnen er, som alle ved, gået meget frem gennem de seneste 25 år - det ses også af indberetningerne - 13 ud af de 19 boligbirdere har haft Havørn fra deres domicil. Havde man sagt det for 25 år siden, ville man være blevet grint ud.

Rørhøgene trækker nu og en god måneds tid frem. Foto: FinnSkov.

Soloarter er der 18 af: Rørdrum, Sølvhejre, Knortegås, Bjergand, Kongeørn, Rørhøg, Blå Kærhøg, Duehøg, Agerhøne, Rødben, Lille Kobbersneppe, Sildemåge, Splitterne, Klippedue, Isfugl, Bjergvipstjert, Træløber og Tornirisk. De holder næppe alle sammen konkurrencen ud, men Kongeørn bliver det nok sin sag at få på listen!

Kongeørn - en eksklusiv matrikelart! Foto: Steen Vagner.

Som et kuriosom kan nævnes, at 4 ud af de 19 deltagere har været på natlyt og fået Sortand på listen.

Den kommende tid må give mange nye bb-arter - udnyt træktiden.

Tekst: Søren Gjaldbæk.