Boligbirding - running score

Boligbirding er en konkurrence, hvor det gælder om at se så mange arter som muligt fra sit ”domicil” - det, som mange ville kalde matrikelarter. For at en art tæller, skal man se eller høre den fra sin matrikel - ser man godt, kan arten være mange kilometer væk.

En enkelt af de fynske deltagere har Lille Skallesluger som boligbirdingart - det er nok ikke alle, der har den mulighed! Foto: Finn Skov.

Man deltager automatisk, hvis man indtaster sin observation i DOF Basen og skriver f.eks. B34, når man har set eller hørt art nr. 34 fra sin matrikel siden 1. januar 2020 - man kan læse nærmere om regler og præmier her. Konkurrencen løber frem til og med 30. juni 2020.

En enkelt deltager bor, så man kan høre det lokale ynglepar. Det skulle være muligt at få den som boligbirdingart under forårstrækket - især hvis der kommer en periode med østenvind. Foto: Sten Vagner.

DOF bakker op om konkurrencen, bl.a. fordi den skaber et stort datagrundlag for at kigge på arters udbredelse rundt om i landet og også giver et stort datamateriale til at kigge på forårsankomst af forskellige arter. Og ja, et stort datamateriale får vi kun, hvis mange deltager, og DOF Fyns bestyrelse opfordrer alle til at deltage. Det er der kun 11, der har gjort - man kan sagtens hoppe på konkurrencen nu - de fleste af de arter, som folk har set er almindelige arter, som man kan se det meste af året, så man kan hurtigt rykke frem på listen.

Den aktuelle stilling den 23. februar.

Konkurrencen er selvsagt ”ulige”: Ens bopæls placering betyder noget for, hvor mange arter, det er muligt at få, men selv på en så ussel placeret bolig som undertegnedes i Hunderupkvarteret er der registreret 108 arter de seneste 20 år! Så selv om man ikke kan konkurrere med en, der bor op til Sortemosen, som den 23. februar ville have mindst 54 arter på listen, så kan man altid have fornøjelse af at se, hvor højt man kan komme op på sin egen matrikel.

Ind i kampen - der er ingen af de fynske deltagere, som man ikke kan hente, hvis man bor godt, og man kan sagtens nå at få det for ens egen matrikel ”optimale resultat”. Man skal dog være på stikkerne, når forårstrækket starter, der ryger nogle ”krydser igennem”, som ikke kommer igen! 4 af de 5 første har noteret Sanglærke som deres seneste art - de trækker nu og de næste fem-seks uger.

Ikke alle bor, så de kan få Isfugl som matrikelart, men det er der en af deltagerne i boligbirding, der gør. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

Vi hører gerne, hvis der er fejl i stillingen - vi kan jo have overset noget.

Tekst: Søren Gjaldbæk, på vegne af andre.